Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SİYASET FELSEFESİNDE DEVLET 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Bekir Berat ÖZİPEK
Dersi Verenler Prof.Dr. Bekir Berat ÖZİPEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Bu ders; İdeoloji Kavramı Devletin anlamı,Doğal hukuk, İnsan hakları ve devlet,Çağdaş siyasi İdeolojilerde devlet,Liberalizm ,Sosyalizm ,Muhafazakarlık ,Modern devletle birlikte yaşamak,Adalet ve adaletin doğası üstüne,Demokratik, otoriter ve totaliter devlet,Laiklik, sekülerizm, din ve devlet,Meşruluk, otorite, itaat ve sivil itaatsizlik,Etnisite, Milliyetçilik ve ulus devlet,Teori ve pratik: Anayasa ve devlet,Devletin geleceği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İdeoloji Kavramı Devletin anlamı Andrew Vincent, Modern Politik İdeolojiler, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2003, ss. 1-32. Bekir Berat Özipek, Devlet: Teorik Bir Analiz, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2008 (1. Bölüm) Metin: Thomas Hobbes, Leviathan, YKY, İstanbul, 2007, ss. 127-138.
2 Doğal hukuk, İnsan hakları ve devlet Bekir Berat Özipek, Doğal Hukuk ve İnsan Hakları, Slayt. Sophokles, Antigone, MEB Yayınları.
3 Çağdaş siyasi İdeolojilerde devlet Bekir Berat Özipek, Devlet: Teorik Bir Analiz, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2008 (2. Bölüm)
4 Liberalizm Atilla Yayla, Liberalizm, Liberte Yayınları, Ankara, 2008. Metin: Murray Rothbard, Devletin Anatomisi, Serbest Çizgi Yayınları, Ankara, 2006.
5 Sosyalizm Alex Callonicos, Marx’ın Devrimci Fikirleri, Antikaplitalist Yayınları, İstanbul, 2009, ss. 97-124. Metin: Marx-Engels, Komünist Manifestosu
6 Muhafazakarlık B. Berat Özipek, Muhafazakarlık Nedir?, Liberte Yayınları, Ankara, 2017.
7 Modern devletle birlikte yaşamak Devlet: Teorik Bir Analiz, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2008, (3. Bölüm). Metin: Aristo, Politika, I. Kitap, (1-5. Bölümler).
8 Adalet ve adaletin doğası üstüne Nigel Ashford, Özgür Toplumun İlkeleri, http://www.libertedownload.com/ldt/ozgur-toplumun-ilkeleri.pdf , Larry Arnhart, Platon’dan Pinker’a Siyasi Düşünce Tarihi, Adres Yayınları, Ankara, 2019, (Adalet). Metin: Platon, Gorgias, İş Bankası, İstanbul, 2006, ss. 37-58.
9 Demokratik, otoriter ve totaliter devlet George Orwell, Hayvan Çiftliği, Liman Yayınları, Ankara, 2004. Nigel Ashford, Özgür Toplumun İlkeleri, http://www.libertedownload.com/ldt/ozgur-toplumun-ilkeleri.pdf , Demokrasi Leszek Kolakowski, “Totaliterizm ve Yalan,” Yeni Forum, C. IV, No. 97, 1983, ss. 9-11.
10 Laiklik, sekülerizm, din ve devlet T. Jeremy Gunn, Din Özgürlüğü ve Laisite –ABD ve Fransa Arasında Bir Karşılaştırma, Liberte Yayınları, Ankara, 2014, ss. 19-23. Bill Clinton, “Federal İşyerlerinde Dini İfade ve Pratiklere Dair Genelge,” Liberal Düşünce, Güz 1998, Sayı 12, ss. 64-74.
11 Meşruluk, otorite, itaat ve sivil itaatsizlik David Henry Thoreau, Sivil İtaatsizlik, Şehir Yayınları, Ankara, 1991 Etienne de la Boétie, Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev, İmge Yayınları, Ankara, 1995. Metin: Farabi, İdeal Devlet, İş Bankası, İstanbul, 2019, ss. 97-106.
12 Etnisite, Milliyetçilik ve ulus devlet Hamit Emrah Beriş, “Milliyetçilik,” Siyasi İdeolojiler, (Ed. Buğra Kalkan & H.Y. Başdemir, Adres Yayınları, Ankara, 2017, ss. 108-129.
13 Teori ve pratik: Anayasa ve devlet Bekir Berat Özipek, Devlet: Teorik Bir Analiz, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2008, (4. Bölüm).
14 Devletin geleceği Norman Barry, “Devlet Hakkındaki Çağdaş Tartışma,” Modern Siyaset Teorisi, Liberte, Ankara, 2004, ss. 155-157. Genel tartışma.
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu