Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KÜRESEL DÖNÜŞÜMLER VE YENİ DİPLOMASİ ARAÇLARI 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Osmanlı Diplomasi Tarihi
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Halil Kürşad ASLAN
Dersi Verenler Doç.Dr. Halil Kürşad ASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, uluslararası ilişkiler disiplini içinde yer alan diplomasi alt-disiplinini yoğun ve derinlemesine incelemek üzere tasarlanmıştır. Diplomasi alanında tarihsel süreçte yaşanan değişimler, diplomasi geleneğinin temel özellikleri, Osmanlı Devleti’nde diplomasi teamülleri ve normları, 20. Yüzyılda modernleşme ile yaşanan dönüşümler ve özellikle son çeyrek asırda hızlı teknolojik gelişimler, ve küresel ekonomideki dönüşümlerin diplomasi geleneğinde yarattığı değişim ve kırılmalar tartışılacaktır. Ayrıca, diplomasinin teorik alt yapısı ile beraber klasik diplomasinin devletlerarası ilişkiler boyutu ele alınacaktır: Bu çerçevede, Uluslararası Hukuk, Küresel Yönetişim ve Uluslararası Örgütler gibi alanlarda devlet diplomasi faaliyetlerine dair bakış açısı sunulacak olup klasik diplomasinin icra edildiği Dış İşleri Bakanlıklarının bürokratik yapılanmaları, konsolosluk faaliyetleri de bu dersin konuları arasında yer almaktadır. Dersin başlığında yer alan “yeni diplomasi araçları” ise özellikle 1990’lı yıllardan itibaren daha fazla gün yüzüne çıkan farklı diplomasi yöntem ve araçlarını kapsamaktadır. İş ve ekonomi diplomasisi, dijital diplomasi, sağlık ve eğitim diplomasisi, kültürel diplomasi gibi çok aktörlü ve çok yönlü yeni diplomasi araçları ele alınacaktır. Devletlerin dış politika davranışları ve çıktıları genellikle diplomasi ile ilişkilendirilir. Devletlerarası ikili veya çoklu meselelerin müzakeresi sürecinde dış işleri bakanlıkları tarafından görevlendirilen memurlar temsil ettikleri ülkenin sesi olarak karşılıklı iletişim ve diyalog ortamlarında yer alırlar. Ancak içinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda ikili veya çoklu devletlerarası ilişkilerde siyaset sahnesinde artık çok farklı aktör türlerine rastlıyoruz. Sadece memur vasfı ile resmi görüşmeler yapan diplomatlar ve diplomasi değil Türkiye örneğinde olduğu gibi bir Kızılay görevlisi, ya da Afrika’da yardım paketi dağıtan İHH gönüllüsü de sanki devleti temsil ediyormuş gibi algı yaratmaktadır ve bu algı kısmen de doğrudur.
Dersin İçeriği Bu ders; Seminer: H. Kürşad Aslan Diplomasi Nedir? Siyasi Güç Nedir? Devlet, Toplum, Toplumsal Sözleşme Modern Devlet: Westfalya ve Uluslararası Hukuk ,Seminer: H. Kürşad Aslan & İsmail Yaylacı Güç Kavramsallaştırması Devlet Nedir? Küresel Yönetişim ve Uluslararası Örgütler ,Zorlayıcı Diplomasi,Diplomasi Kuramı ve Türk Hariciye Bürokrasisinin Temel Yapısı,Osmanlı Diplomasi Geleneği: Aktörler, Normlar, Kurumlar, Strateji,a-) Dijital Diplomasi b-) Yapay Zeka ve Diplomasi,İnsani Diplomasi-1: İHH, TİKA ve Kızılay Örnekleri,İnsani Diplomasi-2: İHH, TİKA ve Kızılay Örnekleri,a-) Göç Diplomasisi b-) Sağlık Diplomasisi,Dini Diplomasi,İş ve Ekonomi Diplomasisi,a.) Bilim Diplomasisi b.) Çevre Diplomasisi,Kültürel Diplomasi: Yunus Emre Enstitüsü & Konfüçyüs Enstitüsü,Kamu Diplomasisi ve Öğrenci Burs Programları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Seminer: H. Kürşad Aslan Diplomasi Nedir? Siyasi Güç Nedir? Devlet, Toplum, Toplumsal Sözleşme Modern Devlet: Westfalya ve Uluslararası Hukuk
2 Seminer: H. Kürşad Aslan & İsmail Yaylacı Güç Kavramsallaştırması Devlet Nedir? Küresel Yönetişim ve Uluslararası Örgütler
3 Zorlayıcı Diplomasi
4 Diplomasi Kuramı ve Türk Hariciye Bürokrasisinin Temel Yapısı
5 Osmanlı Diplomasi Geleneği: Aktörler, Normlar, Kurumlar, Strateji
6 a-) Dijital Diplomasi b-) Yapay Zeka ve Diplomasi
7 İnsani Diplomasi-1: İHH, TİKA ve Kızılay Örnekleri
8 İnsani Diplomasi-2: İHH, TİKA ve Kızılay Örnekleri
9 a-) Göç Diplomasisi b-) Sağlık Diplomasisi
10 Dini Diplomasi
11 İş ve Ekonomi Diplomasisi
12 a.) Bilim Diplomasisi b.) Çevre Diplomasisi
13 Kültürel Diplomasi: Yunus Emre Enstitüsü & Konfüçyüs Enstitüsü
14 Kamu Diplomasisi ve Öğrenci Burs Programları
Kaynaklar
• Usul, Ali Resul & Yaylacı, İsmail (Der.). Dönüşen diplomasi ve türkiye: aktörler, alanlar, araçlar. Küre Yayınları, 2020. • Berridge, Geoff R. Diplomacy: theory and practice. Springer, 2015.
• Anderson, Matthew Smith. The rise of modern diplomacy 1450-1919. Routledge, 2014. • Jönsson, Christer, and Martin Hall. Essence of diplomacy. Springer, 2005. • Sharp, Paul. Diplomatic theory of international relations. Vol. 111. Cambridge University Press, 2009. • Gates, Robert M. "Duty: Memoirs of a secretary at war." New York (2014). • Martell, Gordon. Encyclopedia of Diplomacy. Wiley-Blackwell, 2018. • Kodaman, Timuçin, and Ekrem Yaşar Akçay. "Kuruluştan Yıkılışa Kadar Osmanlı Diplomasi Tarihi ve Türkiye’ye Bıraktığı Miras." SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2010): 75-92. • İskit, Temel. Diplomasi: tarihi, teorisi, kurumları ve uygulaması. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2018. • Aksu, Fuat. Türk dış politikasında zorlayıcı diplomasi. Bağlam yayınları, 2008. • Yıldırım, Onur. "Diplomasi ve Göç, Türk-Yunan Mübadelesinin Öteki Yüzü." (2006). • Rana, Kishan S. 21st-Century Diplomacy: A Practitioner's Guide. Bloomsbury Publishing USA, 2011. Valerie Hudson. 2005. “Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations,” Journal of FPA, pp. 1-30. Mustafa Aydın. 2004. “Turkish Foreign Policy Framework and Analysis.” Turkish Ministry of Foreign Affairs The Center for Strategic Research (SAM) Paper. Waltz, Kenneth. 2001. " Structural Realism after Cold War," International Security 25(1): 5-41 Rose, Gideon. 1998. "Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy," World Politics 51(1): 144-1 Steve Smith, Amelia Hadfield, and Tim Dunne. 2012. “Realism and Foreign Policy,” in Steve Smith, Amelia Hadfield, and Tim Dunne (eds.) Foreign Policy: Theories, Actors, Cases (Oxford University Press), pp. 35-52. Esra Çuhadar-Gürkaynak and Binnur Özkeçeci-Taner. 2004. “Decision-Making Process Matters: Lessons Learned from Two Turkish Foreign Policy Cases” Turkish Studies, vol. 5, no. 2, Summer. Özgür Özdamar. 2007. “Oyun Kuramının Uluslararası İlişkiler Yazınına Katkıları,” Uluslararası İlişkiler, 4, Issue 15: 33-66. Özgür Özdamar. “Dış Politika Karar Alımı Sürecinde Lider Merkezli Yaklaşım: Akılcı Tercih Kuramı ve Türkiye'nin Irak Savaşına Katılmama Kararı” In (Eds.) Rıdvan Kalaycı ve Ertan Efegil. Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi. Video-: The Fog of War – Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 10 3 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 12 12
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 8 112
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 42 42
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 238
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu