Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA ANALİZİ 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Türk dış politikası Rusya dış politikası Amerikan dış politikası
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Halil Kürşad ASLAN
Dersi Verenler Doç.Dr. Halil Kürşad ASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, dış politika analizi alanındaki literatürü, araştırma konularını ve güncel konuları karşılaştırmalı bir yaklaşımla tanıtmayı amaçlamaktadır. Dış politika analizi geleneksel olarak Uluslararası İlişkiler disiplininin bir alt başlığı olarak kabul edilir. Son yıllarda, bilgi teknolojileri ve yapay zekadaki gelişmeler sayesinde dış politika analizi daha sistemli ve belirgin bir analiz alanı haline geldi. Buna ek olarak, yanlış olan ülkelerin uluslararası ilişkilerde tek aktör olduğu anlayışı dış politika analizinin karmaşıklığına sebep olmuştur. Günlük yaşamımızda çıkar grupları, çokuluslu şirketler, uluslararası terör grupları ve siber savaşlar dış politika analizinin dikkatlice incelemesi gereken etkili aktörler haline gelmeye başladı. Dış politika analizi dersinde dış politika yapımı ve uygulamasında bürokratik organizasyonlar ve medya gibi yerel aktörlerin yanında bireylerin nasıl rol aldıklarını göreceksiniz. Bu derste dış politika analizinin devletlerin dış ilişkilerinin sebepleri ve sonuçlarının konu edindiğini ve bu devletlerin karar verme mekanizmalarını karşılaştırmalı yada vâka odaklı olarak incelediğini anlayacaksınız. Uluslararası siyasetin kaynağı olarak bireysel yada grup dahilinde hareket eden insanı kabul ettiğimiz için dış politika analizi aktör odaklıdır. Ayrıca bu ders size dış ilişkiler teorilerini öğrenme ve veri toplama-analiz etme yöntemlerini kavrama imkanı sunacaktır. Bu ders özellikle dış politika yapımı ve bu politikaların uygulanması sürecini incelemektedir. Dersin öncelikli amacı farklı analitik kavram ve yaklaşımları kullanarak dış politika yapımının ve uygulamasının değişik yönlerini analiz edebilmenizi sağlamaktır. Bu derste ayrıca iç ve dış politikanın sıklıkla etkileşim içinde olduğunu fark edeceksiniz.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse Giriş,What is Foreign Policy? What is Foreign Policy Analysis? ,Dış Politikayı Besleyen Sosyal Dinamikler: Kültür, Kimlik, & Diskur,Sosyal Dinamikler (Devam): Kamuoyu ve Medya,Bireysel Düzey Analiz: Kişilik ve Karar Süreci,Birey Düzeyinden Analiz: İnançlar ve Bilgi İşleme Süreci,Dış Politikada Bürokratik Örgütler ve Psikolojik Dinamikler,Karar Verme Sürecinde Grup Psikolojisi,Dış Politikada Uluslararası Sistem ve Büyük Güçlerin Etkileri,Dış Politikada Farklı Rejim Türleri ve Hükümetlerin Çalışma Esasları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 8 A, B, C, D, E, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 What is Foreign Policy? What is Foreign Policy Analysis?
3 Dış Politikayı Besleyen Sosyal Dinamikler: Kültür, Kimlik, & Diskur
4 Sosyal Dinamikler (Devam): Kamuoyu ve Medya
5 Bireysel Düzey Analiz: Kişilik ve Karar Süreci
6 Birey Düzeyinden Analiz: İnançlar ve Bilgi İşleme Süreci
7 Dış Politikada Bürokratik Örgütler ve Psikolojik Dinamikler
8 Karar Verme Sürecinde Grup Psikolojisi
9 Dış Politikada Uluslararası Sistem ve Büyük Güçlerin Etkileri
10 Dış Politikada Farklı Rejim Türleri ve Hükümetlerin Çalışma Esasları
Kaynaklar
Güncel gelişmelere göre okuma materyali tayin edilecektir.
YouTube vd çevrimiçi kaynaklardan eğitici belgeseller.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 10 6 60
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 30 60
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 12 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 48 48
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 234
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu