Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KARŞILAŞTIRMALI TÜRKİYE SİYASETİ : MODELLER VE YAKLAŞIMLAR 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Bekir Berat ÖZİPEK
Dersi Verenler Prof.Dr. Bekir Berat ÖZİPEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş,Türkiye’de siyaseti açıklamak için kullanılan başlıca modeller,Türkiye’nin modernleşme Çizgisi,Tek Parti dönemini nasıl anlamalı? Birinci ve İkinci Grupları Konuşmak,Devrim veya Reform; Kopuş veya Süreklilik,İki Sosyal Sınıf, İki Siyasi Gelenek ve İki Söylemin Kavgasıyla 2000’lere Ulaşmak,2000’lerden günümüze Türkiye’de siyaset,15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Türkiye’de Siyasetin ve Siyasi Söylemin Yeniden Şekillenişi,Türkiye’de dört partili yeni siyasi spektrum: “Merkez-Çevre” ve diğer dikotomik modeller artık anlamsız hale mi geldi?,Ak Parti, CHP ve siyasette yeni alternatifler,Dünya ve Türkiye nereye gidiyor? Otoriterleşme-demokrasi tartışmaları ,Türkiye’de devletin dönüşümü: Bugün “Sessiz Devrim”in Neresindeyiz? ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Sosyal bilimlerde modeller, siyaseti farklı modeller üzerinden karşılaştırmalı biçimde açıklamanın anlamı.
2 Türkiye’de siyaseti açıklamak için kullanılan başlıca modeller • Şerif Mardin, “Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar: Merkez-Çevre İlişkileri”, Edl. E. Kalaycıoğlu-A. Y. Sarıbay, Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, Alfa Yayınları, 2007: 99-130. • Kazım Berzeg, “Türkiye’deki Baskıcı-Bürokratik Yönetim Geleneğine İlişkin Bir Deneme: ‘Eski Sınıf’”, Liberalizm Demokrasi Kapıkulu Geleneği, Liberte Yayınları, Ankara, 2000, ss. 149-182. • İdris Küçükömer, Düzenin Yabancılaşması, Ant Yayınları, İstanbul, 1990, ss. 82-94. Emre Kongar, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1981.
3 Türkiye’nin modernleşme Çizgisi • Bekir Berat Özipek, “Anglo-Sakson ve Fransız siyasi modelleri arasında Osmanlı ve Cumhuriyet modernleşmesi”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, C. 9, -Dönemler ve Zihniyetler-, İletişim, Yayınları, İstanbul, 2009, ss.971-980. • Kazım Berzeg, Liberalizm ve Türkiye, Liberte Yayınları, Ankara, 1996, s.104-120.
4 Tek Parti dönemini nasıl anlamalı? Birinci ve İkinci Grupları Konuşmak • Kemal Karpat, Türk Siyasi Tarihi –Siyasi Sistemin Evrimi, Timaş, İstanbul, 2011, ss. 7-73. • Bekir Berat Özipek, Muhafazakarlık Nedir, Liberte, Ankara, 2018 (Türkiye Bölümü). • İhsan Güneş “Müdafayı Hukuk Cemiyetinden Halk Fırkasına Geçiş,” Atatürk Araştırmaları Merkezi (ATAM), https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/%c4%b0hsan-G%c3%9cNE%c5%9e-M%c3%bcdafaa-i-Hukuk-Cemiyetinden-Halk-F%c4%b1rkas%c4%b1na-Ge%c3%a7i%c5%9f1.pdf • Ahmet Demirel, Birinci Meclis’te Muhalefet İkinci Grup, https://www.iletisim.com.tr/Images/UserFiles/Documents/Gallery/birinci-mecliste-muhalefet.pdf
5 Devrim veya Reform; Kopuş veya Süreklilik • Mete Tunçay, Eleştirel Tarih Yazıları, Liberte Yayınları, Ankara, 2012. • Prof. Dr. Kemal Arı - Şapka Devrimi https://www.youtube.com/watch?v=vN3YLE8oErw • Sinan Çetin, “Mutlu ol, bu bir emirdir,” https://www.youtube.com/watch?v=Qbbp8ac8ROQ
6 İki Sosyal Sınıf, İki Siyasi Gelenek ve İki Söylemin Kavgasıyla 2000’lere Ulaşmak • Samet Ağaoğlu, Demokrat Parti’nin Doğuş ve Yükseliş Sebepleri: Bir Soru, YY, İstanbul, 1972.
7 2000’lerden günümüze Türkiye’de siyaset • Bekir Berat Özipek, “Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemi İç ve Dış Politika (2002-)”, Türkiye’nin Politik Tarihi, Ed. Çaylak vd., Savaş yayınevi, Ankara, 2009, ss. 659-679.
8 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Türkiye’de Siyasetin ve Siyasi Söylemin Yeniden Şekillenişi • Bekir Berat Özipek, “15 Temmuz Darbe Girişimi Nedir?”, Uzun Gecenin Kısa Tarihi, Editörler B. B. Özipek – Y. Abayhan, Kadim, Ankara, 2016, ss. 13-37. • Bekir Berat Özipek, “Türkiye’nin Eğitim Sorunu Nedir?”, 15 Temmuz Işığında Eğitimi Yeniden Düşünmek, İlke Yayınları, İstanbul, 2017, ss. 25-34.
9 Türkiye’de dört partili yeni siyasi spektrum: “Merkez-Çevre” ve diğer dikotomik modeller artık anlamsız hale mi geldi? • Yeni yapısal durum; yeni ayrışma ve yakınlaşmalar
10 Ak Parti, CHP ve siyasette yeni alternatifler • Tamamlanamayan Anayasadan Bugüne (Dört Partinin Anayasa Önerisi: Ders notu) • Genel tartışma
11 Dünya ve Türkiye nereye gidiyor? Otoriterleşme-demokrasi tartışmaları • Emrah Beriş, Siyasal Düzenin Sınırları – Demokrasi, Demokratikleşme ve Katılımcı Siyaset, Tezkire Yayınları, Ankara, 2017, ss. 191-200. Kültürel iktidar siyasi iktidar tartışmaları, entelektüel hayat ve sanat dünyası • Yılmaz Çolak, Türkiye’de Kültürel İktidarın Kuruluşu 1923-1945, Liberte Yayınları, Ankara, 2017, ss. 13-28. • Sertaç Timur Demir, Türkiye’de Mizah Dergileri Kültürel Hegemonya ve Muhalefet, SETA Raporu, 2016, https://setav.org/assets/uploads/2016/10/20161011162019_turkiyede-mizah-dergileri-pdf.pdf
12 Türkiye’de devletin dönüşümü: Bugün “Sessiz Devrim”in Neresindeyiz? • Sessiz Devrim: Türkiye’nin Demokratik Değişim ve Dönüşüm Envanteri 2002-2014, http://www.kdgm.gov.tr/kurumlar/kdgm.gov.tr/SessizDevrim.pdf
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu