Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SEMİNER 3+0 - 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ayşegül SEZGİN HUYSAL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ayşegül SEZGİN HUYSAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulamalayla kazanılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Hafta: Bilim ve Bilimsel Yöntem Kavramları,2.Hafta: Araştırma Kavramı,3.Hafta: Araştırma Eğitimi,4.Hafta: Araştırma Süreçleri I (Amaç ve Önem),5.Hafta: Araştırma Süreçleri II (Araştırma Modeli, Kıyas),6.Hafta: Araştırma Süreçleri III (Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi),7.Hafta: Araştırma Süreçleri IV (Bulgular ve Yorum),8.Hafta: Araştırma Süreçleri V (Sonuç ve Öneriler),9.Hafta: Rapor Yazım Kuralları I (Şekil Açısından Bilimsel Çalışma),10.Hafta: Rapor Yazım Kuralları II (Esas Açısından Bilimsel Çalışma),11.Hafta: Rapor Yazım Kuralları III (Metin – Dipnot İlişkisi),12.Hafta: Bilimsel Etik,13.Hafta: Kaynak Gösterme Kuralları,14.Hafta: Türk Mevzuatında Bilim Etiği İhlâlleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Bilimsel bir araştırmayı başarıyla yürütebilecektir.
1.1.Bilimsel araştırmanın aşamalarını öğrenir.
1.2.Bilimsel araştırmanın esas ve usullerini kavrar.
1.3.Bilimsel araştırma metotlarını uygular.
2.1.Bilimsel yayımın aşamalarını öğrenir.
2.2.Bilimsel yayımın esas ve usullerini kavrar.
2.3.Bilimsel atıf metotlarını uygular.
3.Bilimsel araştırmanın tâbi olduğu etik ilkeleri benimseyebilecektir.
3.1.Yazılı etik ilkeleri öğrenir.
3.2.Yazılı olmayan etik ilkeleri öğrenir.
3.3.Yazılı olan ve olmayan etik ilkeleri benimser.
2. Bilimsel çalışmanın neticesinde bilimsel yayın üretebilecektir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Hafta: Bilim ve Bilimsel Yöntem Kavramları
2 2.Hafta: Araştırma Kavramı
3 3.Hafta: Araştırma Eğitimi
4 4.Hafta: Araştırma Süreçleri I (Amaç ve Önem)
5 5.Hafta: Araştırma Süreçleri II (Araştırma Modeli, Kıyas)
6 6.Hafta: Araştırma Süreçleri III (Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi)
7 7.Hafta: Araştırma Süreçleri IV (Bulgular ve Yorum)
8 8.Hafta: Araştırma Süreçleri V (Sonuç ve Öneriler)
9 9.Hafta: Rapor Yazım Kuralları I (Şekil Açısından Bilimsel Çalışma)
10 10.Hafta: Rapor Yazım Kuralları II (Esas Açısından Bilimsel Çalışma)
11 11.Hafta: Rapor Yazım Kuralları III (Metin – Dipnot İlişkisi)
12 12.Hafta: Bilimsel Etik
13 13.Hafta: Kaynak Gösterme Kuralları
14 14.Hafta: Türk Mevzuatında Bilim Etiği İhlâlleri
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
1-Bilimsel Araştırma Yöntemleri Veysel Sönmez/Füsun G. Alacapınar, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2013. 2. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç.Dr. Şener Büyüköztürk , Yrd.Doç.Dr. Özcan Aygün, Ebru Kılıç Çakmak, Şirin Karadeniz, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1) Sağlık Hukuku alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında kamu hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilerini geliştirir ve derinleştirir.
X
0
PY2) Sağlık Hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kullanarak, bu bilgileri analiz eder, değerlendirir ve buradan hareketle özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır.
X
0
PY3) Sağlık Hukuku alanındaki bilimsel bilgiyi kuramsal ve sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
0
PY4) Sağlık Hukukuna dair bir kavram veya kurumu yeni bir yaklaşımla değerlendirir ya da yeni bir kavram ve kurumu araştırır.
X
0
PY5) Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
0
PY6) Sağlık Hukukuna dair bir kavram veya kurumu yeni bir yaklaşımla değerlendirir ya da yeni bir kavram ve kurumu araştıran bağımsız bir çalışma ortaya koyar.
X
0
PY7) Sağlık Hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
0
PY8) Sağlık Hukuku alanında ve alt disiplinlerinde, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
0
PY9) Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzman olan kişiler ile bu alanlara ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
0
PY10) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar ve tartışır.
X
0
PY11) Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X
0
PY12) Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X
0
PY13) Hukuk alanındaki değerleri topluma tanıtarak, toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkıda bulunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 30 30
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 236
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu