Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİOHUKUK VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yücel SAYMAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Yücel SAYMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilimdeki ve teknolojideki gelişmelerin ortaya çıkardığı insan yaşamına ilişkin sorunların milletlerarası özel hukuk bakımından incelemeyi amaçlar.
Dersin İçeriği Bu ders; Milletlerarası özel hukuk perspektifiyle biohukuk-giriş,Milletlerarası özel hukuk çözüm yöntemleri,Çözüm yöntemlerinin biohukuk sorunlarına uygulanabilirliği,Milletlerarası özel hukukta insanın yeniden üretimi, yaşam, sağlık ve ölüme ilişkin sorunların çözümü (1),Milletlerarası özel hukukta insanın yeniden üretimi, yaşam, sağlık ve ölüme ilişkin sorunların çözümü (2),Milletlerarası özel hukukta insanın yeniden üretimi, yaşam, sağlık ve ölüme ilişkin sorunların çözümü (3),Milletlerarası özel hukukta embriyo, embriyo üzerinde bilimsel çalışma, deney ve uygulamalara ilişkin sorunların çözümü,Milletlerarası özel hukukta yardımcı üreme tekniklerine, cinsiyet ve cinsiyet değiştirmeye ilişkin sorunların çözümü (1),Milletlerarası özel hukukta yardımcı üreme tekniklerine, cinsiyet ve cinsiyet değiştirmeye ilişkin sorunların çözümü (2),Milletlerarası özel hukukta gen ve kök hücreler üzerindeki bilimsel çalışma ve uygulamalara ilişkin sorunların çözümü,Milletlerarası özel hukukta organ nakline ilişkin sorunların çözümü,Küreselleşme-biohukuk-milletlerarası özel hukuk,Uluslararası düzenlemeler,"lex mercatoria" ve "lex scientifica" el ele?; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu derision sonunda öğrenci; 1, 14, 2, 3 C
1. Milletlerarası özel hukuk metodolojisini bio-hukuk sorunları açısından değerlendirebilecektir. 1
1.1. Bio-hukuka ilişkin sorunları tanır. 1, 14, 3
1.2. Milletlerarası özel hukuk ile bio-hukukun kesiştiği alanları saptar. 1
1.3. Milletlerarası özel hukuk metodolojisini bio-hukuk sorunlarına uygular. 1
2. Bio-teknolojilerin insan yaşamına ilişkin var olan ve olası uygulamalarından doğan sorunları milletlerarası özel hukuk açısından gösterebilecektir. 1, 14, 3 C
2.1. Bilimdeki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin insan yaşamına uygulanmasıyla ortaya çıkacak hukuki sorunları doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki etkileşimi dikkate alarak açıklar. 1, 14, 3
2.2. Yurt içinde ve yurt dışında bio-hukuk ile ilgili alanlarda yapılan araştırmaları değerlendirir. 14 C
2.3. İnsanlık, insan onuru ve insan hakları kavramlarını bio-hukuk bakış açısıyla sorgulamak 1, 3
3. Milletlerarası hukukun geleceğini küreselleşme perspektifinde tartışabilecektir. 1, 3
3.1. Yeni bir hukuk yorumunun kapısını aralamak için sorgulamalar yapar. 10, 14, 2, 3 C
3.2. Mevcut hukuk sisteminin cevap veremediği sorunlara çözümler önerir. 10, 14, 3
3.3 Küreselleşen dünyada milletlerarası özel hukukun karşılaşabileceği sorunları saptar. 10, 3
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Milletlerarası özel hukuk perspektifiyle biohukuk-giriş
2 Milletlerarası özel hukuk çözüm yöntemleri
3 Çözüm yöntemlerinin biohukuk sorunlarına uygulanabilirliği
4 Milletlerarası özel hukukta insanın yeniden üretimi, yaşam, sağlık ve ölüme ilişkin sorunların çözümü (1)
5 Milletlerarası özel hukukta insanın yeniden üretimi, yaşam, sağlık ve ölüme ilişkin sorunların çözümü (2)
6 Milletlerarası özel hukukta insanın yeniden üretimi, yaşam, sağlık ve ölüme ilişkin sorunların çözümü (3)
7 Milletlerarası özel hukukta embriyo, embriyo üzerinde bilimsel çalışma, deney ve uygulamalara ilişkin sorunların çözümü
8 Milletlerarası özel hukukta yardımcı üreme tekniklerine, cinsiyet ve cinsiyet değiştirmeye ilişkin sorunların çözümü (1)
9 Milletlerarası özel hukukta yardımcı üreme tekniklerine, cinsiyet ve cinsiyet değiştirmeye ilişkin sorunların çözümü (2)
10 Milletlerarası özel hukukta gen ve kök hücreler üzerindeki bilimsel çalışma ve uygulamalara ilişkin sorunların çözümü
11 Milletlerarası özel hukukta organ nakline ilişkin sorunların çözümü
12 Küreselleşme-biohukuk-milletlerarası özel hukuk
13 Uluslararası düzenlemeler
14 "lex mercatoria" ve "lex scientifica" el ele?
Kaynaklar
Her derse ilişkin ders notları bir hafta önceden dağıtılacaktır.
Milletlerarası özel hukuk perspektifiyle biohukuk

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1) Sağlık Hukuku alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında kamu hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilerini geliştirir ve derinleştirir.
X
0
PY2) Sağlık Hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kullanarak, bu bilgileri analiz eder, değerlendirir ve buradan hareketle özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır.
X
0
PY3) Sağlık Hukuku alanındaki bilimsel bilgiyi kuramsal ve sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
0
PY4) Sağlık Hukukuna dair bir kavram veya kurumu yeni bir yaklaşımla değerlendirir ya da yeni bir kavram ve kurumu araştırır.
X
0
PY5) Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
0
PY6) Sağlık Hukukuna dair bir kavram veya kurumu yeni bir yaklaşımla değerlendirir ya da yeni bir kavram ve kurumu araştıran bağımsız bir çalışma ortaya koyar.
X
0
PY7) Sağlık Hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
0
PY8) Sağlık Hukuku alanında ve alt disiplinlerinde, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
0
PY9) Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzman olan kişiler ile bu alanlara ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
0
PY10) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar ve tartışır.
X
0
PY11) Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X
0
PY12) Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X
0
PY13) Hukuk alanındaki değerleri topluma tanıtarak, toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkıda bulunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 6 6 36
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu