Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK KAMU HİZMETİ 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Halit Eyüp ÖZDEMİR
Dersi Verenler Prof.Dr. Turan YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık kamu hizmetinin kurulmasını, yürütülüş usullerini ve sağlık kamu hizmetinin yürütülmesinden doğan sorumluluk çeşitlerini incelemektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Sağlık Kamu Hizmeti Kavramı ,Sağlık Kamu Hizmeti Kavram ,Sağlık Kamu Hizmetinin Kurulması ,Sağlık Kamu Hizmetine İlişkin Temel İlkeler ,Sağlık Kamu Hizmetine İlişkin Temel İlkeler ,Sağlık Kamu Hizmetine İlişkin Temel İlkeler ,Sağlık Kamu Hizmetine İlişkin Temel İlkeler ,Sağlık Kamu Hizmetinin Yürütülüş Usulleri ,Sağlık Kamu Hizmetinin Yürütülüş Usulleri ,Sağlık Kamu Hizmetinin Yürütülüş Usulleri ,Sağlık Kamu Hizmetinin Yürütülüş Usulleri ,Sağlık Kamu Hizmetinin Yürütülüş Usulleri ,İdarenin Sorumluluğu ,İdarenin Sorumluluğu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Sağlık kamu hizmetine ilişkin temel kavram ve ilkeleri açıklayabilecektir. 1, 2 A
2.Sağlık Kamu hizmetinin yürütülüş usullerini değerlendirebilecektir. 1, 2 A
3.İdarenin sorumluluğu ilkesini değerlendirebilecektir. 1, 2 A
3.1.İdarenin sorumluluğu ilkesini yorumlar. 1, 2
3.2.İdarenin sorumluluğuna ilişkin örnekler verir. 1, 2
3.3.İdarenin sorumluluğu ilkesine ilişkin hususları eleştirir. 1, 2
1.1. Sağlık kamu hizmetine ilişkin temel kavramları ve ilkeleri açıklar. 1, 2
1.2. Sağlık kamu hizmetine ilişkin temel kavramları ve ilkeleri yorumlar. 1, 2
1.3. Sağlık kamu hizmetine ilişkin temel kavramları ve ilkeleri değerlendirir. 1, 2
2.1. Sağlık Kamu hizmetinin yürütülüş usullerini açıklar. 1, 2
2.2. Sağlık Kamu hizmetinin yürütülüş usullerini ayırt eder. 1, 2
2.3. Sağlık Kamu hizmetinin yürütülüş usullerini etkinliğini değerlendirir. 1, 2
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık Kamu Hizmeti Kavramı konu hakkında okuma yapma
2 Sağlık Kamu Hizmeti Kavram konu hakkında okuma yapma
3 Sağlık Kamu Hizmetinin Kurulması konu hakkında okuma yapma
4 Sağlık Kamu Hizmetine İlişkin Temel İlkeler konu hakkında okuma yapma
5 Sağlık Kamu Hizmetine İlişkin Temel İlkeler konu hakkında okuma yapma
6 Sağlık Kamu Hizmetine İlişkin Temel İlkeler konu hakkında okuma yapma
7 Sağlık Kamu Hizmetine İlişkin Temel İlkeler konu hakkında okuma yapma
8 Sağlık Kamu Hizmetinin Yürütülüş Usulleri konu hakkında okuma yapma
9 Sağlık Kamu Hizmetinin Yürütülüş Usulleri konu hakkında okuma yapma
10 Sağlık Kamu Hizmetinin Yürütülüş Usulleri konu hakkında okuma yapma
11 Sağlık Kamu Hizmetinin Yürütülüş Usulleri konu hakkında okuma yapma
12 Sağlık Kamu Hizmetinin Yürütülüş Usulleri konu hakkında okuma yapma
13 İdarenin Sorumluluğu konu hakkında okuma yapma
14 İdarenin Sorumluluğu konu hakkında okuma yapma
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1) Sağlık Hukuku alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında kamu hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilerini geliştirir ve derinleştirir.
X
0
PY2) Sağlık Hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kullanarak, bu bilgileri analiz eder, değerlendirir ve buradan hareketle özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır.
X
0
PY3) Sağlık Hukuku alanındaki bilimsel bilgiyi kuramsal ve sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
0
PY4) Sağlık Hukukuna dair bir kavram veya kurumu yeni bir yaklaşımla değerlendirir ya da yeni bir kavram ve kurumu araştırır.
X
0
PY5) Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
0
PY6) Sağlık Hukukuna dair bir kavram veya kurumu yeni bir yaklaşımla değerlendirir ya da yeni bir kavram ve kurumu araştıran bağımsız bir çalışma ortaya koyar.
X
0
PY7) Sağlık Hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
0
PY8) Sağlık Hukuku alanında ve alt disiplinlerinde, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
0
PY9) Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzman olan kişiler ile bu alanlara ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
0
PY10) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar ve tartışır.
0
PY11) Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X
0
PY12) Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X
0
PY13) Hukuk alanındaki değerleri topluma tanıtarak, toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkıda bulunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 6 6 36
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 1 20 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 33 33
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 210
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 7,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu