Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra ALAN AKCAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Ayşe NUHOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tıbbi girişimler nedeniyle hekimin ceza sorumluluğunun kapsamının belirlenerek gerek hekim gerekse hasta haklarının korunmasına yönelik bilgi aktarımı amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ceza Sorumluluğu - Kasten ve Taksirle İşlenen Suçlar,Hekimlerin Kasten İşlediği Suçlar - Taksirle İşlenen Suçlar,Sorumluluğun Şartları,Tıbbi Müdahale Kavramı,Hekimliğin Kötü Uygulanması (malpraktis),Malpraktiste Cezalar,Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü,Hastanın Rızası (Aydınlatılmış Onam),Acil Hastalarda Hekimin Sorumluluğu,Şikayet,İhbar Yükümlülüğü,Memur Doktorlarla İlgili Suçlar,Hekimin Tedavi Hatası Nedeniyle Sorumluluğu,İspat Yükü; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; malpraktis (hekimliğin kötü uygulanması), hukukun izin verdiği risk (komplikasyon) ayrımı hakkında bilgi sahibi olacak. 1, 12, 14, 18, 2, 3 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ceza Sorumluluğu - Kasten ve Taksirle İşlenen Suçlar
2 Hekimlerin Kasten İşlediği Suçlar - Taksirle İşlenen Suçlar
3 Sorumluluğun Şartları
4 Tıbbi Müdahale Kavramı
5 Hekimliğin Kötü Uygulanması (malpraktis)
6 Malpraktiste Cezalar
7 Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü
8 Hastanın Rızası (Aydınlatılmış Onam)
9 Acil Hastalarda Hekimin Sorumluluğu
10 Şikayet
11 İhbar Yükümlülüğü
12 Memur Doktorlarla İlgili Suçlar
13 Hekimin Tedavi Hatası Nedeniyle Sorumluluğu
14 İspat Yükü
Kaynaklar
Verilmeyecektir.
Hancı, Hamit, Malpraktis (Tıbbi Girişimler Nedeniyle Hekimin Cezai ve Tazminat Sorumluluğu); Hakeri, Hakan, Tıp Hukukui Seçkin Yayıncılık, 2016; Gökcan, Hasan Tahsin, Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, Seçkin Yayıncılık, 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1) Sağlık Hukuku alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında kamu hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilerini geliştirir ve derinleştirir.
X
0
PY2) Sağlık Hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kullanarak, bu bilgileri analiz eder, değerlendirir ve buradan hareketle özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır.
X
0
PY3) Sağlık Hukuku alanındaki bilimsel bilgiyi kuramsal ve sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
0
PY4) Sağlık Hukukuna dair bir kavram veya kurumu yeni bir yaklaşımla değerlendirir ya da yeni bir kavram ve kurumu araştırır.
X
0
PY5) Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
0
PY6) Sağlık Hukukuna dair bir kavram veya kurumu yeni bir yaklaşımla değerlendirir ya da yeni bir kavram ve kurumu araştıran bağımsız bir çalışma ortaya koyar.
X
0
PY7) Sağlık Hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
0
PY8) Sağlık Hukuku alanında ve alt disiplinlerinde, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
0
PY9) Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzman olan kişiler ile bu alanlara ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
0
PY10) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar ve tartışır.
X
0
PY11) Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X
0
PY12) Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X
0
PY13) Hukuk alanındaki değerleri topluma tanıtarak, toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkıda bulunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 6 6 36
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu