Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK HİZ. İLİŞKİN HUKUKİ KAVRAMLAR VE İLİŞKİLER 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
Dersi Verenler Doç.Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık hukuku konusunda eğitim alacak kişilerin temel hukuk kavramlarını öğrenmeleri ve bu kavramları sağlık hukuku eğitimleri ile bağdaştırabilecek duruma gelmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Hukukun tanımı, hukukun dalları, hukukun kaynakları,Hakkın tanımı ve hakların çeşitleri,Kişiliğin Başlangıcı ve sona ermesi; güncel problemler,Fiil ehliyeti kavramı ve çeşitleri,Kişiliğe saldırı ve hukuka aykırılığı kaldıran haller; tıp hukuku açısından değerlendirilmesi,Aydınlatılmış rıza,Ötanazi,Pratik çalışma ve Yargıtay Kararları,Kişiliğe saldırı halinde açılabilecek davalar; sağlık hukuku açısından değerlendirme,Medeni Kanun’da yer alan sağlık hukukuna ilişkin düzenlemeler; Cinsiyet değiştirme ve güncel gelişmeler,Medeni Kanun’da yer alan sağlık hukukuna ilişkin düzenlemeler; Eşya Kavramı ve kişilik hakkının kapsamı,Medeni Kanun’da yer alan sağlık hukukuna ilişkin düzenlemeler; Organ Nakli,Pratik Çalışma ve Yargıtay Kararları,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hukukun tanımı, hukukun dalları, hukukun kaynakları
2 Hakkın tanımı ve hakların çeşitleri
3 Kişiliğin Başlangıcı ve sona ermesi; güncel problemler
4 Fiil ehliyeti kavramı ve çeşitleri
5 Kişiliğe saldırı ve hukuka aykırılığı kaldıran haller; tıp hukuku açısından değerlendirilmesi
6 Aydınlatılmış rıza
7 Ötanazi
8 Pratik çalışma ve Yargıtay Kararları
9 Kişiliğe saldırı halinde açılabilecek davalar; sağlık hukuku açısından değerlendirme
10 Medeni Kanun’da yer alan sağlık hukukuna ilişkin düzenlemeler; Cinsiyet değiştirme ve güncel gelişmeler
11 Medeni Kanun’da yer alan sağlık hukukuna ilişkin düzenlemeler; Eşya Kavramı ve kişilik hakkının kapsamı
12 Medeni Kanun’da yer alan sağlık hukukuna ilişkin düzenlemeler; Organ Nakli
13 Pratik Çalışma ve Yargıtay Kararları
14 Genel değerlendirme
Kaynaklar
power point sunumlar, ele alınan konuya ilişkin olarak önerilecek çalışma metinleri, Ders notları, ele alınan konuya ilişkin önerilecek olan makale, kitap veya elektronik ortamdaki kaynaklar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1) Sağlık Hukuku alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında kamu hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilerini geliştirir ve derinleştirir.
X
0
PY2) Sağlık Hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kullanarak, bu bilgileri analiz eder, değerlendirir ve buradan hareketle özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır.
X
0
PY3) Sağlık Hukuku alanındaki bilimsel bilgiyi kuramsal ve sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
0
PY4) Sağlık Hukukuna dair bir kavram veya kurumu yeni bir yaklaşımla değerlendirir ya da yeni bir kavram ve kurumu araştırır.
X
0
PY5) Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
0
PY6) Sağlık Hukukuna dair bir kavram veya kurumu yeni bir yaklaşımla değerlendirir ya da yeni bir kavram ve kurumu araştıran bağımsız bir çalışma ortaya koyar.
X
0
PY7) Sağlık Hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
0
PY8) Sağlık Hukuku alanında ve alt disiplinlerinde, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
0
PY9) Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzman olan kişiler ile bu alanlara ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
0
PY10) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar ve tartışır.
X
0
PY11) Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X
0
PY12) Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X
0
PY13) Hukuk alanındaki değerleri topluma tanıtarak, toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkıda bulunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu