Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ali Osman Serdar ÇITAK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ali Osman Serdar ÇITAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, yatırım ve portföy yönetimi konularında güncel teorik ve uygulamalı bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Finansal piyasalar,2.Finansal kurumlar,3.Finansal araçlar,4.Paranın Zaman Değeri,5.Finansal tablolar,6.Finansal analiz,7.Temel analiz,8.Hisse senedi değerlemesi,9.Tahvil değerlemesi,10.Portföy, risk ve getiri,11.Portföy Yönetimi,12.Teknik analiz,13.Vadeli işlem piyasaları,14.Türev ürün çeşitleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 2, 3 A, C
1.Finansal piyasalara ilişkin kavramları tanımlayabilecektir. 1, 2, 3 A, C
1.1.Finansal piyasaları tanımlar. 1, 2, 3 A, C
1.2.Finansal piyasaları sınıflandırır. 1, 2, 3 A, C
1.3.Gelişmiş ülkelerdeki finansal piyasaları karşılaştırır. 1, 2, 3 A, C
1.4.Gelişmekte ülkelerdeki finansal piyasaları karşılaştırır. 1, 2, 3 A, C
2.Finansal kurumlar ve araçların özelliklerini değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A, C
2.1.Finansal aracı kurumları tanımlar. 1, 2, 3 A, C
2.2.Finansal araçların özelliklerini karşılaştırır. 1, 2, 3 A, C
2.3.Finansal piyasalarda hukuki ve idari yapıyı tanımlar. 1, 2, 3 A, C
2.4.Menkul kıymet borsalarını açıklar. 1, 2, 3 A, C
3.Paranın zaman değerini uygulayabilecektir. 1, 2, 3 A, C
3.1.Nominal ve reel faiz kavramlarını karşılaştırır. 1, 2, 3 A, C
3.2.Basit faiz kavramını açıklar. 1, 2, 3 A, C
3.3.Bileşik faiz kavramını açıklar. 1, 2, 3 A, C
3.4.Anüite kavramını açıklar. 1, 2, 3 A, C
4.Finansal tablolar analizini uygulayabilecektir. 1, 2, 3 A, C
4.1.Finansal tabloları tanımlar. 1, 2, 3 A, C
4.2.Finansal tabloların özelliklerini karşılaştırır. 1, 2, 3 A, C
4.3.Finansal analiz türlerini açıklar. 1, 2, 3 A, C
4.4.Finansal analizlere ilişkin örnekleri uygular. 1, 2, 3 A, C
4.5.Temel analiz yöntemini uygular. 1, 2, 3 A, C
5.Hisse senedi değerlemesini uygulayabilecektir. 1, 2, 3 A, C
5.1.Hisse senedine ilişkin temel kavramları tanımlar. 1, 2, 3 A, C
5.2.Değerleme kavramını tanımlar. 1, 2, 3 A, C
5.3.Hisse senedi değerleme yaklaşımlarını karşılaştırır. 1, 2, 3 A, C
6.Tahvil ve diğer sabit getirili menkul kıymet değerlemesini uygulayabilecektir. 1, 2, 3 A, C
6.1.Tahvile ilişkin temel kavramları tanımlar. 1, 2, 3 A, C
6.2.Diğer sabit getirili menkul kıymetlere ilişkin temel kavramları tanımlar. 1, 2, 3 A, C
6.3.Sabit getirili menkul kıymet değerleme yaklaşımlarını karşılaştırır. 1, 2, 3 A, C
7.1.Portföy, risk ve getiri kavramlarını açıklar. 1, 2, 3 A, C
7.2.Etkin sınır ve portföy seçimini uygular. 1, 2, 3 A, C
7.3.Portföy yönetimine ilişkin yaklaşımları açıklar. 1, 2, 3 A, C
7.4.Portföy yönetim stratejilerini karşılaştırır. 1, 2, 3 A, C
7.5.Portföy performansını ölçer. 1, 2, 3 A, C
8.Teknik Analizi uygulayabilecektir. 1, 2, 3 A, C
8.1.Teknik analizi kavramını açıklar. 1, 2, 3 A, C
8.2.Teknik analize ilişkin göstergeleri tanımlar. 1, 2, 3 A, C
8.3.Teknik analiz verilerini değerlendirir. 1, 2, 3 A, C
9.Vadeli işlem piyasalarını değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A, C
9.1.Vadeli işlem sözleşmelerini açıklar. 1, 2, 3 A, C
9.2.Forward sözleşmelerini açıklar. 1, 2, 3 A, C
9.3.Opsiyon sözleşmelerini açıklar. 1, 2, 3 A, C
9.4.Türev ürünleri değerler. 1, 2, 3 A, C
7. Portföy yönetimine ilişkin temel kavramları değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Finansal piyasalar
2 2.Finansal kurumlar
3 3.Finansal araçlar
4 4.Paranın Zaman Değeri
5 5.Finansal tablolar
6 6.Finansal analiz
7 7.Temel analiz
8 8.Hisse senedi değerlemesi
9 9.Tahvil değerlemesi
10 10.Portföy, risk ve getiri
11 11.Portföy Yönetimi
12 12.Teknik analiz
13 13.Vadeli işlem piyasaları
14 14.Türev ürün çeşitleri
Kaynaklar
Dersin notları
1.Mehmet Baha Karan, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 2.Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis 3.Frank K. Reilly, Keith C. Brown, Investment Analysis and Portfolio Management

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilecektir.
0
Bankacılık ve Finans sektöründe yer alan güncel gelişmelerle birlikte temel kaynaklar, güncel trendler ve yaklaşımlar hakkında bilgileri edinir.
0
Bankacılık ve Finans alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi kullanarak problemlerin çözümünde kullanır.
0
Bankacılık ve Finans alanında ve ilgili disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve çözüm üretir.
0
Bankacılık ve Finans problemlerini anlamak ve çözmek ve teorik katkılar yapmak için gerekli teorik altyapıyı edinir.
0
Finansal ve ekonomik verileri analiz edebilir ve sentezleyebilir. Verileri hem akademik hem de iş hayatında yazılı ve sözlü olarak sunar, tartışır ve savunur.
0
Finansal piyasaların küresel yönleri ve uluslararası ilişkilerle olan bağlantıları hakkında ayrıntılı bilgi ve mevcut bilgiye katkı sağlama düzeyinde bilgi edinir.
0
Bankacılık ve finans sektörü için sosyal, düzenleyici ve politik faktörlerin rolünü ve önemini hem pratik hem de teorik açıdan değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 15 210
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 252
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu