Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SEMİNER 3+0 - 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersi Verenler Doç.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Lisansüstü eğitim sürecindeki öğrencilerin bilimsel araştırmanın aşamaları ile bilimsel araştırma yöntemlerini kavramalarını sağlamak
Dersin İçeriği Bu ders; Bilim ve Bilimsel Yöntem,Araştırma Kavramı,Araştırma Süreçleri,Araştırma Modelleri,Araştırmada Verilerin Toplanması,Araştırmada Bulgular ve Yorum,Araştırmada Sonuç ve Öneriler,Rapor Yazım Kuralları,Sunum,Sunum,Sunum,Sunum,Sunum,Sunum; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Bilimsel bir araştırmayı başarıyla yürütebilecektir. 1 C
2.Bilimsel çalışmanın neticesinde bilimsel yayın üretebilecektir. 1 C
3.Bilimsel araştırmanın etik ilkelerini benimseyebilecektir. 1 C
1.1. Bilimsel araştırmanın aşamalarını öğrenir. 1 C
1.2. Bilimsel araştırmanın yöntemlerini kavrar. 1 C
1.3. Bilimsel araştırma metotlarını uygular. 1 C
2.1. Bilimsel yayımın aşamalarını öğrenir. 1 C
2.2. Bilimsel yayımın esas ve usullerini kavrar. 1 C
2.3. Bilimsel atıf metotlarını uygular. 1 C
3.1. Yazılı etik ilkeleri öğrenir. 1 C
3.2. Yazılı olmayan etik ilkeleri öğrenir. 1 C
3.3. Etik ilkeleri benimser. 1 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilim ve Bilimsel Yöntem
2 Araştırma Kavramı
3 Araştırma Süreçleri
4 Araştırma Modelleri
5 Araştırmada Verilerin Toplanması
6 Araştırmada Bulgular ve Yorum
7 Araştırmada Sonuç ve Öneriler
8 Rapor Yazım Kuralları
9 Sunum
10 Sunum
11 Sunum
12 Sunum
13 Sunum
14 Sunum
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
Üniversitelerin Tez Yazım Kılavuzları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilecektir.
0
Bankacılık ve Finans sektöründe yer alan güncel gelişmelerle birlikte temel kaynaklar, güncel trendler ve yaklaşımlar hakkında bilgileri edinir.
0
Bankacılık ve Finans alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi kullanarak problemlerin çözümünde kullanır.
0
Bankacılık ve Finans alanında ve ilgili disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve çözüm üretir.
0
Bankacılık ve Finans problemlerini anlamak ve çözmek ve teorik katkılar yapmak için gerekli teorik altyapıyı edinir.
0
Finansal ve ekonomik verileri analiz edebilir ve sentezleyebilir. Verileri hem akademik hem de iş hayatında yazılı ve sözlü olarak sunar, tartışır ve savunur.
0
Finansal piyasaların küresel yönleri ve uluslararası ilişkilerle olan bağlantıları hakkında ayrıntılı bilgi ve mevcut bilgiye katkı sağlama düzeyinde bilgi edinir.
0
Bankacılık ve finans sektörü için sosyal, düzenleyici ve politik faktörlerin rolünü ve önemini hem pratik hem de teorik açıdan değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 12 168
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 14 3 42
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 294
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 10,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu