Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEZ 0+0 - 60,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Tez
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL, Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK, Prof.Dr. Ertuğrul KILIÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri tez çalışmalarını planlama, literatür araştırması yapma, planladıkları çalışmayı yürütme, sonlandırma, tez yazım kurallarına uygun olarak yazma ve sunulması hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Haftalık tez görüşmeleri ve seminerler.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. araştırma planlamasının genel ilkelerini öğrenir. 1.1. Araştırma hipotezi oluşturur. 1.2. Araştırma planlama ilkelerini oluşturur. 1.3. Hipotezi doğrultusunda bir araştırma planlar. 1, 10, 12, 13, 14, 15, 2, 6 D
2. Veri toplama ve değerlendirme yöntemlerini uygular. 2.1. hipotezine ilişkin güncel literatür tarar. 2.2. Literatür taraması sonucu bulduğu verileri istatistiksel yöntemlerle değerlendirir. 2.3. Veri toplama yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönleri hakkında tahminde bulunur. 1, 10, 12, 13, 14, 15, 2, 6 D
3. Çalışma verilerinin sonuçlarını yorumlar. 3.1. Araştırma raporlarını ve makalelerini çözümler. 3.2. Başka araştırmalar ile kendi çalışmasının verilerini karşılaştırır. 3.3. araştırmasını raporlar. 1, 10, 12, 13, 14, 15, 2, 6 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Haftalık tez görüşmeleri ve seminerler. Önceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak farmakoloji alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
0
Farmakoloji alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
0
İstatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
X
0
Farmakoloji alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
X
0
Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
X
0
Farmakoloji alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.
X
0
Farmakoloji alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.
X
0
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
X
0
Bilimsel bir makaleyi bilimsel bir toplantıda sunar.
X
0
Farmakoloji alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir. Kanıta dayalı uygulamaları takip eder. mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
X
0
Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
X
0
Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 60 840
Rehberli Problem Çözme 14 60 840
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 6 15 90
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 10 20
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 1790
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 60,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu