Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK HİZM. KALİTE UYG. VE KALİTE YÖNETİMİ3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlık hizmetlerinde kalite bilincini oluşturmak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmede kullanılan teknikleri ve uygulamaları vererek kalite yönetimini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Kalite kavramı, sağlık hizmetlerinde kalite, kaliteyi etkileyen faktörler,Sağlık hizmetlerinde kalitenin boyutları, hizmet işletmesi olarak sağlık kuruluşlarının özellikler, Hastanelerde kalitenin ortaya çıkışı ve gelişimi, sürekli kalite iyileştirme
kavramı ve yönetimi,Sağlık hizmetlerinde Kalite yönetim sisteminin sağlık hizmetlerindeki başarısı için gerekli faktörler,Sağlık Hizmetlerinde Komitelerin kalite iyileştirmedeki ve yönetimindeki rolü ,Sağlık hizmetlerinde kalite çemberleri, Deming çevrimi , Sağlık Hizmetlerinde Kıyaslama (Benchmarking),Kalite uygulamaları çerçevesinde Sağlık Hizmetlerinde Süreç yenileme (Reengineering),Kalite uygulamaları çerçevesinde Sağlık Hizmetlerinde Dış Kaynaktan Yararlanma (Outsourcing) ve personeli güçlendirme, iş mükemmelliği modeli , Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede uygulanan teknikler 1, Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede uygulanan teknikler 2, Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede uygulanan teknikler 3,Vaka çalışması,Vaka çalışması; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
10.
1. Sağlık hizmetlerinde kalite ve kalite ile ilgili kavramları açıklayabilecektir.
2. Sağlık hizmetlerinde kalitenin türlerini ve kaliteyi etkileyen faktörleri anlatır
3. Sağlık hizmetlerinde kalitenin boyutlarını sınıflar
4. Sağlık hizmetlerinde kalite gelişimini tartışabilir.
5. Sağlık hizmetlerinde kalite iyileştirme faaliyetlerini örnekleyebilir.
6. Sağlık hizmetlerinde kalite çemberleri ve Deming çevrimini yorumlar.
7. Sağlık hizmetlerinde süreçlerin yeniden yapılandırılmasını açıklar
8. Sağlık hizmetlerinde kalite iyileştirme tekniklerini kullanabilir
9. İstatistik bilgileri yorumlar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kalite kavramı, sağlık hizmetlerinde kalite, kaliteyi etkileyen faktörler
2Sağlık hizmetlerinde kalitenin boyutları, hizmet işletmesi olarak sağlık kuruluşlarının özellikler
3 Hastanelerde kalitenin ortaya çıkışı ve gelişimi, sürekli kalite iyileştirme
kavramı ve yönetimi
4Sağlık hizmetlerinde Kalite yönetim sisteminin sağlık hizmetlerindeki başarısı için gerekli faktörler
5Sağlık Hizmetlerinde Komitelerin kalite iyileştirmedeki ve yönetimindeki rolü
6Sağlık hizmetlerinde kalite çemberleri, Deming çevrimi
7 Sağlık Hizmetlerinde Kıyaslama (Benchmarking)
8Kalite uygulamaları çerçevesinde Sağlık Hizmetlerinde Süreç yenileme (Reengineering)
9Kalite uygulamaları çerçevesinde Sağlık Hizmetlerinde Dış Kaynaktan Yararlanma (Outsourcing) ve personeli güçlendirme, iş mükemmelliği modeli
10 Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede uygulanan teknikler 1
11 Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede uygulanan teknikler 2
12 Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede uygulanan teknikler 3
13Vaka çalışması
14Vaka çalışması
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
0
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
0
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
0
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
0
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
0
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
0
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
0
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
0
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
0
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
0
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
0
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
0
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
0
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
0
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu