Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI I3+037
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİnsan haklarının sağlık hizmetlerindeki yansıması olan hasta hakları ve tıp etiğinin temel kavramlarının öğrenilmesi ve hayata geçirilmesi tıp ve hukuk uygulaması açısından büyük önem taşımaktadır. Ders kapsamında tıp hukuku ve etiğinin güncel sorunları çerçevesinde temel kavramlar açıklanarak, hasta haklarının güncel uluslararası bildirgelere ve tıp etiğine uygun bir şekilde ele alınması ve anlaşılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Sağlık hukuku alanında ortaya çıkan güncel sorunların ve bu sorunların ortaya çıkış nedenlerinin belirlenmesi. Sağlık hukuku güncel konularının genel değerlendirilmesi.,2. Sağlık hukuku güncel sorunlarının sosyo-kültürel temelleri,3. Hasta haklarının gelişimi ve uluslararası hasta hakları bildirgeleri,4.Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlık hukukuna yansıması,5. Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlık hukukuna yansıması sonucunda sağlık çalışanlarının yasal sorumlulukları,6.Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlık hukukuna yansıması sonucunda tıbbi uygulama hatalarının tanımı ve sık karşılaşılan tıbbi uygulama hataları,7. Tıbbi uygulama hatalarının hukuki, etik, klinik ve sosyal boyutları,8. Aydınlatılmış onamın yasal boyutu, özelliği olan tıbbi müdahalerlerde aydınlatılmış onam,9. Tıpta toplumsal etik anlayışı: Kaynakların dağıtımı, organ nakli...,10. Klinik araştırma kavramı, tarihçe ve gelişimi, konuya ilişkin temel ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler.,11. Klinik araştırmalar konusunda hukuki ve etik sorunlar, tartışmalar.,12. Biyo-tıp teknolojilerine eleştirel bakış ve örnek olaylar,13. Tıbbın farklı alanlarında ortaya çıkan-çıkabilecek güncel tartışmalar. Örnek olarak: obstetri ve jinokoloji, diş hekimliği, estetik amaçlı tıbbi girişimler,14. Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Sağlık hukukunun dayandığı ilkeleri ve uygulamaları tanıyabilecektir.
1.1.Sağlık hukukuna ilişkin temel ilkeleri, hukuki kavramları, ve bunların gelişim sürecini anlatır.
1.2.Hukuk kurallarının, sağlık hukuku alanında düzenleyici rolünü açıklar.
1.3.Yeni gelişmelerin ortaya çıkardığı gereksinimleri tanımlar.
2.Tıp alanındaki değişimlere paralel olarak, hukuk kuralları ile arasındaki ilişkileri ifade edebilecektir.
2.1.Sosyal, siyasi, ekonomik, teknolojik gelişim ve değişimlere bağlı olarak sağlık hukuku alanında günümüze kadar ortaya çıkan bakış açısı ile hukuk kurallarında görülen değişimleri ilişkilendirir.
2.2.Sağlık hukuku alanında doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak etkili olan etik ve hukuki yaklaşımları özetler.
2.3.Tıp hukukun temel kavram ve kurallarını tanımasına bağlı olarak, bunları hukukun diğer alanlarındaki düzenlemelerle birlikte değerlendirir.
3.Tıp hukuku kurallarını, çağdaş hukukları etkileyen temel konu ve kavramlarla karşılaştırmalı olarak değerlendirebilecektir.
3.1.Sağlık hukuku alanındaki güncel konuları, evrensel hukuk normları ve farklı düzenlemeler ile karşılaştırmalı olarak değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Sağlık hukuku alanında ortaya çıkan güncel sorunların ve bu sorunların ortaya çıkış nedenlerinin belirlenmesi. Sağlık hukuku güncel konularının genel değerlendirilmesi.
22. Sağlık hukuku güncel sorunlarının sosyo-kültürel temelleri
33. Hasta haklarının gelişimi ve uluslararası hasta hakları bildirgeleri
44.Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlık hukukuna yansıması
55. Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlık hukukuna yansıması sonucunda sağlık çalışanlarının yasal sorumlulukları
66.Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlık hukukuna yansıması sonucunda tıbbi uygulama hatalarının tanımı ve sık karşılaşılan tıbbi uygulama hataları
77. Tıbbi uygulama hatalarının hukuki, etik, klinik ve sosyal boyutları
88. Aydınlatılmış onamın yasal boyutu, özelliği olan tıbbi müdahalerlerde aydınlatılmış onam
99. Tıpta toplumsal etik anlayışı: Kaynakların dağıtımı, organ nakli...
1010. Klinik araştırma kavramı, tarihçe ve gelişimi, konuya ilişkin temel ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler.
1111. Klinik araştırmalar konusunda hukuki ve etik sorunlar, tartışmalar.
1212. Biyo-tıp teknolojilerine eleştirel bakış ve örnek olaylar
1313. Tıbbın farklı alanlarında ortaya çıkan-çıkabilecek güncel tartışmalar. Örnek olarak: obstetri ve jinokoloji, diş hekimliği, estetik amaçlı tıbbi girişimler
1414. Genel değerlendirme
Kaynak
power point sunumlar, ele alınan konuya ilişkin olarak önerilecek çalışma metinleri.
Ders notları, ele alınan konuya ilişkin önerilecek olan makale, kitap veya elektronik ortamdaki kaynaklar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
0
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
0
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
0
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
0
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
0
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
0
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
0
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
0
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
0
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
0
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
0
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
0
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
0
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu