Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EKONOMİK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Hasan DİNÇER
Dersi VerenlerProf.Dr. Hasan DİNÇER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencinin firma değerlemesi konusundaki temel kavramlara hakim olması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Değerlemeye Giriş,Değerlemeye Giriş 2,Değer Kavramı ve Şirket Değerleme,Şirket Değerini Etkileyen Temel Değişkenler,İndirgenmiş Nakit Akışlarıyla Değerleme (Gelir) Yaklaşımı,Göreceli Değerleme (Piyasa) Yaklaşımı,Muhasebe Temelli Değerleme (Maliyet) Yaklaşımı,Koşullu Hak (Opsiyon) Değerleme Yaklaşımı,Alternatif Şirket Değerleme Yöntemleri,Kapsamlı Şirket Değerleme Uygulamaları,Stratejik Finans üzerine okumalar,Stratejik Finans üzerine okumalar 2,Firma Değerleme üzerine okumalar,Firma Değerleme üzerine okumalar 2; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Firma değerleme kavramını açıklayabilecektir.A, B, C, D
1.1. Değerleme kavramının temel başlıklarını öğrenir.A, B, C, D
1.2. Değerlemedeki bakış açılarını anlar.A, B, C, D
2. Firma değerleme yöntemlerini açıklayabilecektir.A, B, C, D
2.2. Temel finans değerleme türlerini öğrenir.A, B, C, D
2.3. Finansal değerleme türleri arasındaki farkı açıklar.A, B, C, D
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Değerlemeye Giriş
2Değerlemeye Giriş 2
3Değer Kavramı ve Şirket Değerleme
4Şirket Değerini Etkileyen Temel Değişkenler
5İndirgenmiş Nakit Akışlarıyla Değerleme (Gelir) Yaklaşımı
6Göreceli Değerleme (Piyasa) Yaklaşımı
7Muhasebe Temelli Değerleme (Maliyet) Yaklaşımı
8Koşullu Hak (Opsiyon) Değerleme Yaklaşımı
9Alternatif Şirket Değerleme Yöntemleri
10Kapsamlı Şirket Değerleme Uygulamaları
11Stratejik Finans üzerine okumalar
12Stratejik Finans üzerine okumalar 2
13Firma Değerleme üzerine okumalar
14Firma Değerleme üzerine okumalar 2
Kaynak
Ders notları, Şirket Değerleme Yaklaşımları, Barış Sipahi, Serhat Yanık, Yusuf Aytürk, Seçkin Yayınevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
0
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
0
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
0
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
0
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
0
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
0
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
0
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
0
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
0
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
0
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
0
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
0
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
0
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
0
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu