Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK KURULUŞLARINDA STRATEJİK YÖNETİM3+038
Ders Programı Pazartesi 13:30-14:15 Pazartesi 14:30-15:15 Pazartesi 15:30-16:15 Pazartesi 16:30-17:15 Pazartesi 17:30-18:15 Pazartesi 18:30-19:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıStratejik yönetim kavramı konusunda bilgilendirmek, stratejik yönetimin amaçlarını benimsetmek, sağlık kurumlarında uygulanması ve uygulama araçlarının örnek olaylar ve ödevlerle pekiştirilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık kuruluşları açısından Stratejik Yönetim Kavramı ve Tanımlar,Sağlık Kurumları Açısından Stratejik Yönetim ve Klasik Yönetim Kıyaslaması,Sağlık kurumları açısından Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi: Visyon, Misyon, Değerler, Politikalar,Sağlık Kuruluşlarının Çevre Analizi (Makro, Operasyonel ve İç çevrenin incelenmesi),Sağlık Kuruluşlarının Stratejik Analizi(Mevcut Stratejinin Değerlendirilmesi, İşletmenin İçsel ve Dışsal Faktörlerinin Değerlendirilmesi) ,Sağlık Kuruluşlarının Stratejik Analizi (SWOT Analizi, Değer Zinciri Modeli),Sağlık kuruluşlarında Strateji Planlama ve İşletme Fonksiyonlarına Stratejik Yaklaşım,Sağlık kuruluşlarında Stratejinin Uygulanması,Sağlık kuruluşlarında Stratejinin Gözden Geçirme ve Değerlendirilmesi,Sağlık Kuruluşlarında Stratejide Güncelleme ve İyileştirmeler,Mavi Okyanus Stratejisi ,Örnek Vaka Çalışması ,Örnek Vaka Çalışması ,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
8.Değer zinciri modelini açıklar ve sağlık kurumunda SWOT analizi yapar
1. Bir sağlık kuruluşunun iç ve dış çevre faktörlerinin önemini tartışabilecektir.
2. Sağlık kuruluşlarının çevre faktörlerini sorgular
3. Sağlık kuruluşlarına yönelik stratejik plan hazırlayabilecektir
4. Sağlık kuruluşlarının paydaşlarını sınıflandırır.
5. Sağlık kuruluşlarında paydaşlarının davranışlarına göre stratejilerini geliştirir
6. Sağlık kuruluşlarının stratejik planın sonuçlarını değerlendirebilecektir.
7. Sağlık kuruluşlarının stratejik planının revize edilmesi.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık kuruluşları açısından Stratejik Yönetim Kavramı ve Tanımlar
2Sağlık Kurumları Açısından Stratejik Yönetim ve Klasik Yönetim Kıyaslaması
3Sağlık kurumları açısından Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi: Visyon, Misyon, Değerler, Politikalar
4Sağlık Kuruluşlarının Çevre Analizi (Makro, Operasyonel ve İç çevrenin incelenmesi)
5Sağlık Kuruluşlarının Stratejik Analizi(Mevcut Stratejinin Değerlendirilmesi, İşletmenin İçsel ve Dışsal Faktörlerinin Değerlendirilmesi)
6Sağlık Kuruluşlarının Stratejik Analizi (SWOT Analizi, Değer Zinciri Modeli)
7Sağlık kuruluşlarında Strateji Planlama ve İşletme Fonksiyonlarına Stratejik Yaklaşım
8Sağlık kuruluşlarında Stratejinin Uygulanması
9Sağlık kuruluşlarında Stratejinin Gözden Geçirme ve Değerlendirilmesi
10Sağlık Kuruluşlarında Stratejide Güncelleme ve İyileştirmeler
11Mavi Okyanus Stratejisi
12Örnek Vaka Çalışması
13Örnek Vaka Çalışması
14Genel Değerlendirme
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
0
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
0
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
0
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
0
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
0
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
0
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
0
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
0
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
0
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
0
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
0
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
0
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
0
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
0
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu