Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PERFÜZYON TEKNİKLERİ-BİYOMEDİKAL 2+4 4 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Halil TÜRKOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mustafa Özer ULUKAN, Prof.Dr. Halil TÜRKOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Erişkin Hastalarda Perfüzyon Prensipleri,2.Tarihsel Gelişim,3.İdeal Oksijenatörlerin Özellikleri,4.Kardiyopulmoner Bypass ve Kan Koruyucu Stratejiler,5.Embolilerin Engellenmesi,6.Kısa Süreli Mekanik Destek Tedavisi,7.Kardiyojenik Şok,8.Koagulasyon ve Monitorizasyonu,9.Hasta Transferinde Dikkat Edilecek Hususlar,10.İntraaortik Balon Pompası,11.ECMO(Ekstra Korperal Membran Oksijenatör),12.Monitorizasyon ve Perfüzyon Güvenliği,13.Kardiyopulmoner Bypass da Akım ve Basınç Dinamikleri,14.Perfüzyon Sırasında En Sık Görülen Problemler ve Önlenmesi,15.Torokal Aort Anevrizmalarında Ekstrakorporal Dolaşım Yöntemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Ekstrakorporal Perfüzyon Sisteminin Komponentlerini Öğrenir.
2.Kardiyopulmoner Bypassın Kurulumu ve Perfüzyon Hazırlığını Öğrenir.
3.Perfüzyon Tekniğini Kavrar.
4.KPB'den Çıkış Tekniklerini Öğrenir.
5.KPB'de Majör Sorunları Gidermeyi Öğrenir.
6.Pulsatil ve Nonpulsatil Kan Akımı Prensiplerini Öğrenir.
7.Bypass'ın Metabolik Etkilerini Öğrenir.
8.Aort Anevrizmalarında KPB'yi Öğrenir.
9.Kan Koruyucu Stratejileri Öğrenir.
10.İnternal ve Eksternal Soğutma VE Isıtma Yöntemlerini Kavrar.
11.KPB Dolaşım Komplikasyonları ve Kalp Akciğer Pompasıyla İlgili Acil Sorunların Yönetimini Öğrenir.
12.Perfüzyon Verilerinin Saklanmasındaki Yenilikleri Bilir.
13.İntraaortik Balon Pompasını Öğrenir.
14.Ekstra Korperal Membran Oksijenatör Kullanımını Kavrar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Erişkin Hastalarda Perfüzyon Prensipleri
2 2.Tarihsel Gelişim
3 3.İdeal Oksijenatörlerin Özellikleri
4 4.Kardiyopulmoner Bypass ve Kan Koruyucu Stratejiler
5 5.Embolilerin Engellenmesi
6 6.Kısa Süreli Mekanik Destek Tedavisi
7 7.Kardiyojenik Şok
8 8.Koagulasyon ve Monitorizasyonu
9 9.Hasta Transferinde Dikkat Edilecek Hususlar
10 10.İntraaortik Balon Pompası
11 11.ECMO(Ekstra Korperal Membran Oksijenatör)
12 12.Monitorizasyon ve Perfüzyon Güvenliği
13 13.Kardiyopulmoner Bypass da Akım ve Basınç Dinamikleri
14 14.Perfüzyon Sırasında En Sık Görülen Problemler ve Önlenmesi
15 15.Torokal Aort Anevrizmalarında Ekstrakorporal Dolaşım Yöntemleri
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kalp ve Dolaşım sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgilere sahiptir.
0
Kalp ve damar hastalıkları ile ilgili temel bilimsel soruların ne olduğunu ve güncel araştırma alanlarını bilir.
0
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili temel bilimsel sorulara açıklamalar yapabilir.
0
Alanla ilgili bilimsel araştırmaları gerekçe, yöntem ve sonuçları açısından yorumlayabilir.
0
Temel laboratuvar tekniklerini uygulayabilir.
0
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri alanındaki araştırmalarda ekip içinde görev alabilir; aldığı görevin sorumluluğunu tek başına üstlenebilir ve yerine getirmek üzere bağımsız çalışma yürütebilir.
0
Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir.
0
Teorik ve pratik çalışmalarda iletişim ve bilgisayar teknolojilerini verimli olarak kullanır.
0
Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir; bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilir.
0
Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
0
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili araştırmalarının nihai olarak klinik uygulama ve faydayı hedeflemesi ilkesine uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 16 10 160
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 188
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu