Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANATOMİ-KARDİYOPULMONER VE DOLAŞIM SİSTEMİ 2+2 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler kardiyak anatomi ,kardiyak fizyolozi ,hematoloji ve farmakolojik bilgiler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Halil TÜRKOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Halil TÜRKOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Mustafa Özer ULUKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı kalbin anatomisini öğretmek ve perfüzyonda bu anatomik yapıların önemini kavramalarını sağlamak, pratikte bu bilgilerin nasıl işlerine yarayacağını bilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Kalbin anatomisi ,kardiyopulmoner ve dolaşım sistemi anatomisi,dolaşım sistemi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci. 1)Kalbin büyük damarlrını tanımalı, 2)Kalbin venlerini tanımalı ve bilmeli, 3)Kalbin koroner yapısını öğrenmeli. Bunları öğrendiği takdirde Perfüzyon yönetimi konusunda beceri elde etmiş olur.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kalbin anatomisi Kalbin yapısı bilinmelidir
2 kardiyopulmoner ve dolaşım sistemi anatomisi kardiyopulmoner ve dolaşım sistemi anatomisini bilmeliler
3 dolaşım sistemi dolaşım sistemi bilinmelidir
Kaynaklar
Konu ile ilgili kitaplar,internet verileri
Hasta başı tartışmalar ve dökümanlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kalp ve Dolaşım sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgilere sahiptir.
X
0
Kalp ve damar hastalıkları ile ilgili temel bilimsel soruların ne olduğunu ve güncel araştırma alanlarını bilir.
X
0
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili temel bilimsel sorulara açıklamalar yapabilir.
X
0
Alanla ilgili bilimsel araştırmaları gerekçe, yöntem ve sonuçları açısından yorumlayabilir.
X
0
Temel laboratuvar tekniklerini uygulayabilir.
X
0
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri alanındaki araştırmalarda ekip içinde görev alabilir; aldığı görevin sorumluluğunu tek başına üstlenebilir ve yerine getirmek üzere bağımsız çalışma yürütebilir.
X
0
Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir.
X
0
Teorik ve pratik çalışmalarda iletişim ve bilgisayar teknolojilerini verimli olarak kullanır.
X
0
Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir; bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilir.
X
0
Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
X
0
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili araştırmalarının nihai olarak klinik uygulama ve faydayı hedeflemesi ilkesine uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 10 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 16 32
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 17 34
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 228
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu