Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DOLAŞIM SİSTEMİ BİYOKİMYASI 2+0 2 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Neslin EMEKLİ
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kanın yapısal özelliklerini kan plazması, serumu ve kan hücrelerinin yapısını ve fonlarını öğretmek
Dersin İçeriği Bu ders; 1-Kanın yapısı ve özellikleri,2-Eritrosit / Hemoglobinin yapısı ve fonksiyonları,3-Lökosit yapısı ve fonksiyonları,4-Trombosit yapısı ve fonksiyonları,5-Kan pıhtılaşması ve fibrinolizis,6-Çeşitli durumlarda görülen anemilerin biyokimyasal mekanizması.,7-Lipoprotein metabolizması,8-Hiperlipidemiler ve Ateroskleroz biyokimyası,9-Kardiyak hasar ve belirteçleri,10-Serum lipidleri,11-Kolesterol ve ateroskleroz ilişkisi,12-Tiroid hormonları fonksiyonları ve Metabolizması,13-Pankreas hormonları fonksiyonları ve metabolizması,14-Böbrek fonksiyon testleri / İdrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1-Kan plazması ve kan hücrelerinin önemini ve görevlerini kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1.Eritrositlerin hücresel özelliklerini ve fonksiyonlarını tanımlar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2.Eritrosit hemoglobin arasındaki ilişkiyi ve ilişkinin bozulmasının patolojik sonuçlarını açıklar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.3.Laboratuarda eritrosit ve hemoglobin ölçümü yapar ve yorumlar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.4.Lökositlerin yapısını fonksiyonlarını kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.5.Vitaminlerin anemi ve sağlıktaki önemini kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2-Hemostaz biyokimyasının kanama ve trombus yönünden değerlendirebilecektir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1.Hemostazda damar yapısının önemini kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2.Hemostazda trombositlerin ve pıhtılaşma proteinlerin ilişkisini tanımlar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3.Hemostazda trombositler ve pıhtılaşma proteinlerinin laboratuarda değerlendirmesini kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.4.Fibrinolitik sisstem ile hemostazın diğer parametreleri arasında ilişki kurar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3-Hormon yapısı ve etki mekanizmalarını hedef hücre ilişkilerini etkileşimlerini tartışabilecektir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4-Ateroskleroz ve hiperlipidemilerin önemini tartışabilecektir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.1.Ateroskleroz ve hiperlipidemi arasındaki ilişkiyi kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.2.Hiperlipidemi ve lipoproteinler arasında yorum yapar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.4.Ateroskleroz, hiperlipidemi ve trombus ilişkisinin mekanizmasını anlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5-Böbrek ve idrar biyokimyasının biyokimyasını çözümleyecebilecektir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.1.Böbrek fonksiyonlarının biyokimyasal olarak nasıl ölçülebileceğini tanımlar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1. Steroid hormonların etki mekanizmasını kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2. Böbreküstü hormonların etki mekanizmasını ve hedef hücrelerini kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3. Tiroid ve paratiroid hormonların etki mekanizmalarını kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.4. Pankreas hormonlarının etki mekanizmasını açıklar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.5. Katekolaminlerin etkilerini ve özelliklerini kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.3. Hiperlipideminin laboratuar değerlendirilmesini kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.2. Asid baz dengesinde böbreğin etkinliğini kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1-Kanın yapısı ve özellikleri 1 numaralı kaynak
2 2-Eritrosit / Hemoglobinin yapısı ve fonksiyonları 1 numaralı kaynak
3 3-Lökosit yapısı ve fonksiyonları 1 numaralı kaynak
4 4-Trombosit yapısı ve fonksiyonları 1 numaralı kaynak
5 5-Kan pıhtılaşması ve fibrinolizis 1 numaralı kaynak
6 6-Çeşitli durumlarda görülen anemilerin biyokimyasal mekanizması. 1 numaralı kaynak
7 7-Lipoprotein metabolizması 1 numaralı kaynak
8 8-Hiperlipidemiler ve Ateroskleroz biyokimyası 1 numaralı kaynak
9 9-Kardiyak hasar ve belirteçleri 1 numaralı kaynak
10 10-Serum lipidleri 1 numaralı kaynak
11 11-Kolesterol ve ateroskleroz ilişkisi 1 numaralı kaynak
12 12-Tiroid hormonları fonksiyonları ve Metabolizması 1 numaralı kaynak
13 13-Pankreas hormonları fonksiyonları ve metabolizması 1 numaralı kaynak
14 14-Böbrek fonksiyon testleri / İdrar 1 numaralı kaynak
Kaynaklar
1) Prof.Dr. Nesrin Emekli, Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı'nın ders kitapları
Biyokimya ile ilgili diğer kitaplar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kalp ve Dolaşım sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgilere sahiptir.
0
Kalp ve damar hastalıkları ile ilgili temel bilimsel soruların ne olduğunu ve güncel araştırma alanlarını bilir.
0
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili temel bilimsel sorulara açıklamalar yapabilir.
0
Alanla ilgili bilimsel araştırmaları gerekçe, yöntem ve sonuçları açısından yorumlayabilir.
0
Temel laboratuvar tekniklerini uygulayabilir.
0
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri alanındaki araştırmalarda ekip içinde görev alabilir; aldığı görevin sorumluluğunu tek başına üstlenebilir ve yerine getirmek üzere bağımsız çalışma yürütebilir.
0
Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir.
0
Teorik ve pratik çalışmalarda iletişim ve bilgisayar teknolojilerini verimli olarak kullanır.
0
Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir; bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilir.
0
Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
0
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili araştırmalarının nihai olarak klinik uygulama ve faydayı hedeflemesi ilkesine uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu