Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SEMİNER 0+0 - 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Halil TÜRKOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Halil TÜRKOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yüksek lisans öğrencilerinin uygun yöntemlerle bilimsel çalışma planlama, sunmalarını ve tartışmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Araştırma planlama, kaynak tarama ve konu seçimi,2. Araştırma metodu, analiz yöntemlerinin seçimi ve etik problemler,3. Araştırma verilerinin değerlendirilmesi ve sonuçlarının tartışılması,4. Makale yazarken dikkat edilecek konular,5. Tez yazımında uyulması gereken ilkeler,6. Güncel perfüzyon yaklaşımları,7. Kanıta dayalı perfüzyon yöntemler,8. Probleme dayalı perfüzyon uygulamaları,9. Vaka değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
4.1.Kanıta dayalı tıp ajanları açıklar.
1. Bilimsel makale yazabilecektir.
1.1. Araştırma planı hazırlar.
1.2. Literatür taraması yapar
1.3. Analiz sonuçlarını yorumlar.
2. Bilimsel makaleleri yorumlayabilecektir.
2.1. Araştırma amacını açıklar.
2.2. Araştırma metodunu tartışır
2.3. Elde edilen sonuçları özetler.
3. Makale sunumunu planlayabilecektir.
3.1. Sunu taslağını hazırlar.
3.2. Makaleyi özetler
3.3. Konuya ilişkin literatür sunar
4. Kanıta dayalı ve teknolojik perfüzyon yaklaşımlarını değerlendirebilecektir.
4.2. Perfüzyon yaklaşımları tartışır.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Araştırma planlama, kaynak tarama ve konu seçimi
2 2. Araştırma metodu, analiz yöntemlerinin seçimi ve etik problemler
3 3. Araştırma verilerinin değerlendirilmesi ve sonuçlarının tartışılması
4 4. Makale yazarken dikkat edilecek konular
5 5. Tez yazımında uyulması gereken ilkeler
6 6. Güncel perfüzyon yaklaşımları
7 7. Kanıta dayalı perfüzyon yöntemler
8 8. Probleme dayalı perfüzyon uygulamaları
9 9. Vaka değerlendirme
Kaynaklar
ppt
Medipol e-kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kalp ve Dolaşım sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgilere sahiptir.
0
Kalp ve damar hastalıkları ile ilgili temel bilimsel soruların ne olduğunu ve güncel araştırma alanlarını bilir.
0
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili temel bilimsel sorulara açıklamalar yapabilir.
0
Alanla ilgili bilimsel araştırmaları gerekçe, yöntem ve sonuçları açısından yorumlayabilir.
0
Temel laboratuvar tekniklerini uygulayabilir.
0
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri alanındaki araştırmalarda ekip içinde görev alabilir; aldığı görevin sorumluluğunu tek başına üstlenebilir ve yerine getirmek üzere bağımsız çalışma yürütebilir.
0
Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir.
0
Teorik ve pratik çalışmalarda iletişim ve bilgisayar teknolojilerini verimli olarak kullanır.
0
Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir; bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilir.
0
Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
0
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili araştırmalarının nihai olarak klinik uygulama ve faydayı hedeflemesi ilkesine uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu