Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR ROTASYONU-II0+8415
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özlem GÜVEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe İSTANBULLU TOSUN, Dr.Öğr.Üye. Özlem GÜVEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTıbbi mikrobiyoloji laboratuvarında çalışma ilkelerinin uygulanması, mantar, parazit ve virüslerin tanımlanmasında kullanılan laboratuvar yöntemlerinin açıklanması ve tekniklerin uygulanması
Dersin İçeriğiBu ders; Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışma ilkeleri, mikoloji ve parazitolojide kullanılan malzeme, gereç ve cihazlar,Klinik örnekler, laboratuvara taşıma koşulları, laboratuvarda uygulanan işlemler,Mantar mikroskobisi (boyasız ve boyalı preparat hazırlama ve inceleme),Mantar kültürü ve yorumlanması,Antifungal duyarlılık testleri,Parazit mikroskobisi (boyasız ve boyalı preparat hazırlama ve inceleme),İntestinal ve genitoüriner parazitlerin tanımlanması,Kan ve doku parazitlerinin tanımlanması,Mantar ve parazit enfeksiyonlarının tanısında immünoloji ve moleküler biyoloji teknikleri,Arthropod vektörler ve antiparaziter ilaçlara direnç,Virüs kültürü ve kültür temelli testler,Viral enfeksiyonların tanısında immünoloji yöntemleri,Viral enfeksiyonların tanısında moleküler biyoloji yöntemleri,Virüs tanımlanması ve antiviral direncin saptanmasında moleküler biyoloji yöntemleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Mantarların saptanması ve tanımlanmasında kullanılan yöntemleri açıklamak ve temel yöntemleri uygulamak1, 13, 2, 3A
Parazitlerin saptanması ve tanımlanmasında kullanılan yöntemleri açıklamak ve temel yöntemleri uygulamak1, 13, 2, 3A
Virüslerin saptanması ve tanımlanmasında kullanılan yöntemleri açıklamak ve temel yöntemleri uygulamak1, 13, 2, 3A
Direnç saptanmasında uygulanan yöntemleri açıklamak1, 13, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışma ilkeleri, mikoloji ve parazitolojide kullanılan malzeme, gereç ve cihazlar
2Klinik örnekler, laboratuvara taşıma koşulları, laboratuvarda uygulanan işlemler
3Mantar mikroskobisi (boyasız ve boyalı preparat hazırlama ve inceleme)
4Mantar kültürü ve yorumlanması
5Antifungal duyarlılık testleri
6Parazit mikroskobisi (boyasız ve boyalı preparat hazırlama ve inceleme)
7İntestinal ve genitoüriner parazitlerin tanımlanması
8Kan ve doku parazitlerinin tanımlanması
9Mantar ve parazit enfeksiyonlarının tanısında immünoloji ve moleküler biyoloji teknikleri
10Arthropod vektörler ve antiparaziter ilaçlara direnç
11Virüs kültürü ve kültür temelli testler
12Viral enfeksiyonların tanısında immünoloji yöntemleri
13Viral enfeksiyonların tanısında moleküler biyoloji yöntemleri
14Virüs tanımlanması ve antiviral direncin saptanmasında moleküler biyoloji yöntemleri
Kaynak
Koneman's Color Atlas And Textbook of Diagnostic Microbiology. 7th edt. Jones & Bartlett Learning; 2016.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Mikrobiyoloji alanında yüksek düzeyde güncel bilimsel bilgi ve beceri kazanır ve alanındaki yenilikleri takip eder.
0
Bilimsel araştırmaların planlanması ve istatistiksel değerlendirmesini yapar, sonuçlarını hakemli bir dergide yayinlamak uzere makale hazirlar ve/veya bilimsel bir toplantıda sunar.
0
Mikrobiyoloji laboratuvarlarını iyi laboratuvar uygulamaları ve biyogüvenlik kurallarına uygun şekilde kullanır.
0
Disiplinler arası çalışmaların önemini kavrar ve alanıyla ilgili disiplinleri takip eder.
0
Uygulamalı temel mikrobiyoloji laboratuvarında rutin ve araştırma amacına hizmet eden cihaz ve aletlerin kullanımını bilir ve bir araştırmayı laboratuvarda uygular.
0
Bilimsel bilgiye ulaşmada kütüphane de ve/veya internet uzerinden bilimsel kaynaklari kullanmasini bilir.
0
Bilimsel çalışma sonuçlarını ya da alanındaki bir konuyu profesyonel düzeyde sunma yetenekleri geliştirir.
0
Teorik bilgileri, dikkatle dinleme ve doğru soru sorma yetisini kullanarak kritik ve analitik düşünme yeteneği geliştirir.
0
Bir danışman yardımıyla ya da bağımsız olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
0
Mikrobiyoloji alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izler, çalışmalarını seminer olarak sunar veya bir dergide yayınlar.
0
Mikrobiyoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu