Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PEDİATRİK ODYOLOJİK DEĞERLENDİRME2+236
Ders Programı Pazartesi 09:00-09:45 Pazartesi 10:00-10:45 Pazartesi 19:30-20:15 Pazartesi 20:30-21:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Erol BELGİN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBebek ve çocuklardaki işitme kaybı nedenlerini ve işitme kaybının teşhisini, teşhis sonrası takibini öğrenmek
Dersin İçeriğiBu ders; Bebeklik ve çocukluk çağı işitme kaybı,İşitme kaybı genetiği ve etiyoloji,İşitme kaybı, lisan gelişimi ve işitme kaybının etkileri
,Yenidoğan ve okulçağı işitme taramaları,Davranış testleri,VRA ve Oyun Odyometrisi,Ara sınav,Ek problemi olan çocuklar,Objektif Testler- İmmitansmetri ve OAE,Objektif Testler-ABR,Amplifikasyon sistemleri,Pediatrik vakalar ve yorumlama,Pediatrik vakalar ve yorumlama,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İşitme kaybı teşhisini koyabilir ve rehabilitasyon sürecini başlatabilir.1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3A, C
İşitme Tarama programını bilir ve test sonuçlarını raporlayabilir.1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3A, C
Bebek ve çocuklarda kullanılan temel değerlendirme kriterlerini açıklayabilir.1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3A, C
Bebek ve çocuklarda kullanılan terimleri bilir.1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3A, C
İşitme kaybı nedenlerini açıklayabilir.1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bebeklik ve çocukluk çağı işitme kaybıÖn hazırlık yok
2İşitme kaybı genetiği ve etiyolojiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3İşitme kaybı, lisan gelişimi ve işitme kaybının etkileri
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Yenidoğan ve okulçağı işitme taramalarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Davranış testleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6VRA ve Oyun OdyometrisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Ara sınavÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Ek problemi olan çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Objektif Testler- İmmitansmetri ve OAEÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Objektif Testler-ABRÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Amplifikasyon sistemleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Pediatrik vakalar ve yorumlamaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Pediatrik vakalar ve yorumlamaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Genel değerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Pediatric Audiological Medicine, Newton,V.,E., Wıley-Blackwell,2009. Pediatric audiology: Diagnosis, Technology, and Management. Madell, J.R., & Flexer, C.,2008 New York: Thieme. Pediatric Audiology 0-5 years, McCormick, B., Taylor and Francis, 1988 Behavioral evaluation of hearing in infants and young children, Madell, J.R., Thieme, 1998
Derste kullanılan PowerPoint dosyaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
X
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu