Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞİTME CİHAZLARI VE İMPLANTLAR2+236
Ders Programı Pazartesi 09:00-09:45 Pazartesi 10:00-10:45 Pazartesi 16:30-17:15 Pazartesi 17:30-18:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Atılım ATILGAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, işitme kayıpları için yardımcı teknolojilerin ayrıntıları ile incelenmesi ve öğrenilmesi, işitme cihazları ve koklear implantların kimler için uygun olduğunun belirlenmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; İşitme Cihazının Tarihçesi,İşitme anatomi ve fizyolojisi,Davranış ve objektif işitme testleri, İşitme cihazı parçaları, sınıflandırması ve elektroakustik özellikleri,İşitme cihazı kulak kalıpları ,Gerçek kulak ölçümü (REM),İşitme cihazlarının programlanması,Koklear implantlar: adaylık kriterleri, implantın parçaları ve sesi iletimi,İmplantlarla konuşmanın algılanması: dil vedinleme becerilerinin gelişimi,Pediatrik grupta işitme cihazı ve/veya koklear implant uygulamaları,Gediatrik grupta işitme cihazı ve/veya koklear implant uygulamaları,Özel durumlarda işitme cihazı ve/veya koklear implant uygulamaları,Yardımcı dinleme cihazları,Genel değerlendirme ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İşitme cihazları ve implantlara ilişkin temel bilgi ve uygulamaları öğrenir.1, 10, 14, 15, 18, 19, 2, 4A, C
İşitme cihazları ve implantların tipleri ve özelliklerini bilir.1, 10, 14, 15, 18, 19, 2, 4A, C
İşitme kayıplı çocuk ve yetişkinlerde uygun kulak kalıbı alma ve uygulama prensiplerini bilir.1, 10, 14, 15, 18, 19, 2, 4A, C
İşitme kaybına uygun olan işitme cihazı ve/veya koklear implant seçimi ve cihazın programlanmasını öğrenir. 1, 10, 14, 15, 18, 19, 2, 4A, C
İşitme cihazı ve koklear implantların programlamasını yapar.1, 10, 14, 15, 18, 19, 2, 4A, C
Gerçek kulak ölçümü (REM) yapmasını bilir.1, 10, 14, 15, 18, 19, 2, 4A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İşitme Cihazının TarihçesiÖn hazırlık yok
2İşitme anatomi ve fizyolojisiÖn hazırlık yok
3Davranış ve objektif işitme testleriÖn hazırlık yok
4 İşitme cihazı parçaları, sınıflandırması ve elektroakustik özellikleriÖn hazırlık yok
5İşitme cihazı kulak kalıpları Ön hazırlık yok
6Gerçek kulak ölçümü (REM)Ön hazırlık yok
7İşitme cihazlarının programlanmasıÖn hazırlık yok
8Koklear implantlar: adaylık kriterleri, implantın parçaları ve sesi iletimiÖn hazırlık yok
9İmplantlarla konuşmanın algılanması: dil vedinleme becerilerinin gelişimiÖn hazırlık yok
10Pediatrik grupta işitme cihazı ve/veya koklear implant uygulamalarıÖn hazırlık yok
11Gediatrik grupta işitme cihazı ve/veya koklear implant uygulamalarıÖn hazırlık yok
12Özel durumlarda işitme cihazı ve/veya koklear implant uygulamalarıÖn hazırlık yok
13Yardımcı dinleme cihazlarıÖn hazırlık yok
14Genel değerlendirme Ön hazırlık yok
Kaynak
Powerpoint ve Word ortamında dosyalar.
1)Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, Bölüm 72, 2013. 2)Textbook of Hearing Aid Amplification, Robert E. Sandlin, 2000, Singular Thomson Learning 3)Hearing Aids,Harvey Dillon,2012 Thieme. 4)Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 5)Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman,Informa Health Care,2003 6)Handbook of Clinical Audiology,Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009. 7)Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
X
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
X
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu