Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MAKALE VE OLGU SUNUMU II2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin Klinik Odyoloji alanında edindiği teorik bilgi ve becerileri pratik uygulamalara dönüştürebilmelerine katkıda bulunmak, vaka odaklı karar verme ve ayırıcı tanıya gitme sürecinde gerekli kapsamlı becerileri geliştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Makale Okuma Teknikleri,Olgu Sunumu Hazırlama Teknikleri,Vestibüler Rahabilitasyon ile İlgili Makale Sunumu ,Vestibüler Rahabilitasyon ile İlgili Makale Sunumu ,İşitme Cihaz Endikasyonlu Hasta ile ilgili makale sunumu,İşitme Cihaz Endikasyonlu Hasta ile ilgili makale sunumu ,Koklear implant endikasyonlu hastalar ile ilgili makale sunumu ,Koklear implant endikasyonlu hastalar ile ilgili makale sunumu ,Olgu Sunumu I,Olgu Sunumu II,Olgu Sunumu III,Olgu Sunumu IV,Olgu Sunumu V,Olgu Sunumu VI; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sunum hazırlama becerisi kazanır.1, 10, 11, 14, 15, 16, 2, 21, 3, 5, 8B, C
Grup çalışması yapmayı öğrenir. 1, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 5C, D
Toplum içinde konuşma becerisi kazanır.1, 10, 14, 3B, C, F
Yaptığı araştırmalarda referans yazmayı öğrenir.1, 11, 14, 2, 3C, D
Literatür taraması yapabilir. 1, 10, 11, 14, 19, 2C
Klinik odyolojinin farklı alanlarında karşılaşabilecek vakalarda pratikte nasıl müdahale edeceğini öğrenir.1, 14, 18, 2, 3, 8B, C, F
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Makale Okuma TeknikleriÖn Hazırlık Yok
2Olgu Sunumu Hazırlama TeknikleriÖn Hazırlık Yok
3Vestibüler Rahabilitasyon ile İlgili Makale Sunumu Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama
4Vestibüler Rahabilitasyon ile İlgili Makale Sunumu Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama
5İşitme Cihaz Endikasyonlu Hasta ile ilgili makale sunumuKonu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama
6İşitme Cihaz Endikasyonlu Hasta ile ilgili makale sunumu Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama
7Koklear implant endikasyonlu hastalar ile ilgili makale sunumu Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama
8Koklear implant endikasyonlu hastalar ile ilgili makale sunumu Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama
9Olgu Sunumu IKlinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama
10Olgu Sunumu IIKlinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama
11Olgu Sunumu IIIKlinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama
12Olgu Sunumu IVKlinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama
13Olgu Sunumu VKlinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama
14Olgu Sunumu VIKlinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu