Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK BİYOKİMYA 2+0 2 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI
Dersi Verenler Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hücrede yer alan bütün kimyasal reaksiyonları, moleküler düzeyde tanımlamak ve patolojik durumlarda bu reaksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri anlamak, hastalıkların teşhis, tedavi ve önlenmesinde kullanılan biyokimyasal parametreleri açıklamak ve öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1-Biyokimyada genel kavramlar,2- Enerji metabolizmaları,3- Enerji metabolizmaları,4- Klinik biyokimya laboratuvarı nasıl çalışır?,5-Karbonhidrat metabolizması ve ilişkili testlerin yorumlanması,6-Karaciğer fonksiyon testleri,7-Böbrek fonsiyon testleri,8-Ateroskleroz ve lipid metabolizması,9-Anemiler, laboratuvar analizleri ve yorumlama,10-Kardiyak markerlar ve klinik yaklaşım,11.Hormonlar ve klinik tanıya yaklaşım,12-Vitaminler,13-Eser ve ultraeser elementler,14- Eczacı bakış açısı ile biyokimya testlerinin klinik yorumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1-Organizma için önemli makro ve mikro moleküllerin yapısını karşılaştırabilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1.Karbonhidratların, lipidlerin, proteinlerin yapılarını, sindirim ve emilimlerini öğrenir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2.Makro ve mikro minerallerin karşılaştırabilir ve sınıflandırır. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.3.Hormon ve enzimleri yapısal olarak karşılaştırır sorgular. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2-Makromoleküllerin organizmadaki fonksiyonlarını sorgulayabilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1.Makromoleküllerden enerji eldesinde kullanılan yolları bilir ve makromoleküllerin metabolizmasını bu açıdan karşılaştırabilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2.Makro ve mikro minerallerin ve vitaminlerin metabolizmadaki önemini sorgular. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3.Hormon, enzim ,karbonhidrat, protein ve yağların metabolizmada kullanımında fonsiyonlarını karşılaştırır. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3-Makro ve mikro moleküllerin normal ve hastalık durumundaki laboratuvar sonuçlarını sorgulayabilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1. Karbonhidrat metabolizmasını değerlendirmede kullanılan testleri (AKŞ, OGTT, HbA1C) bilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2. Aterosklerozun ve Kan lipidlerinin laboratuvar sonuçlarını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3. Laboratuvarda Karaciğer, böbrek fonksiyonlarının ve anemilerin nasıl yorumlandığını sorgular. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.4. Kardiyak belirteçlerin farklarını ve klinik kullanımlarını sorgular. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.5. Hastalıklarda hormonların nasıl etkilendiğini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4-Klinik biyokimya laboratuvarı hakkında bilgi sahibi olur. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.1.Klinik biyokimya laboratuvarındaki iş akışını kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.2.Eczacı bakış açısı ile klinik biyokimya test sonuç ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.4. Vitaminlerin ve minerallerin yapısını ve fonksiyonlarını kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.3. laboratuvar kalite kavramları ve laboratuvar hataları hakkında bilgi sahibi olur. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1-Biyokimyada genel kavramlar 1, 2, 3, 4
2 2- Enerji metabolizmaları 1, 2, 3, 4
3 3- Enerji metabolizmaları 1, 2, 3, 4
4 4- Klinik biyokimya laboratuvarı nasıl çalışır? 1, 2, 3, 4
5 5-Karbonhidrat metabolizması ve ilişkili testlerin yorumlanması 1, 2, 3, 4
6 6-Karaciğer fonksiyon testleri 1, 2, 3, 4
7 7-Böbrek fonsiyon testleri 1, 2, 3, 4
8 8-Ateroskleroz ve lipid metabolizması 1, 2, 3, 4
9 9-Anemiler, laboratuvar analizleri ve yorumlama 1, 2, 3, 4
10 10-Kardiyak markerlar ve klinik yaklaşım 1, 2, 3, 4
11 11.Hormonlar ve klinik tanıya yaklaşım 1, 2, 3, 4
12 12-Vitaminler 1, 2, 3, 4
13 13-Eser ve ultraeser elementler 1, 2, 3, 4
14 14- Eczacı bakış açısı ile biyokimya testlerinin klinik yorumu 1, 2, 3, 4
Kaynaklar
1-Biyokimya Laboratuvarı,Türkan Yiğitbaşı,Nesrin Emekli,Medipol Üniversitesi Yayınları 004,İstanbul,2013. 2-Harper’s Illustrated Bio chemistry, R.K. Murray, D.A. Bender, K.M. Botham, V.W. Rodwell,P.A. Weil, McGrawHill, 2009. 3- Lippincot’s Illustrated Reviews, Biochemistry, P.C. Champ, R.A. Harvey, D.R. Ferrier, LWW, 2008 4.Biyokimya (2. Baskı) Figen Gürdöl, Evin Ademoğlu, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2010

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Klinik eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
0
PY-2. Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Klinik eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Klinik eczacılığın, sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir.
0
PY-6. Klinik eczacılık alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
0
PY-7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-8. Klinik eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-9. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
0
PY-10. Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
0
PY-11. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-12. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-13. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY-15. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu