Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK TOKSİKOLOJİ2+026
Ders Programı Perşembe 10:00-10:45 Perşembe 11:00-11:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gülden Zehra OMURTAG
Dersi VerenlerProf.Dr. Gülden Zehra OMURTAG
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıZehirlenmelerde genel tedavi prensipleri, alerji, genetik faktörlerin önemi ve advers ilaç reaksiyonları ele alınmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Klinik Toksikolojiye Giriş,Zehirlenmelerde İlk Yardım,Zehirlenmelerde Eliminasyonun Hızlandırılması ve Antidot Mekanizmaları,Analjezik İlaçlar, Merkezi Sinir Sistemi ile İlgili Zehirlenmeler ve Tedavileri,Vitaminler ve Antihistaminik İlaçlar ile ilgili Zehirlenmeler ve Tedavileri,Kardiyovasküler İlaçlar ile ilgili Zehirlenmeler ve Tedavileri,Madde Bağımlılığı ve İlaç Suistimali,Preklinik ve Klinik Araştırmalar,Farmakovijilans Uygulamaları,Bitkisel Zehirler ve Zehirlenmelerde Tedavileri,Mantar Zehirlenmeleri ve Tedavileri,Mikotoksinlerle Zehirlenmeler,Organik Çözücülerle Zehirlenmeler,Pestisitlerle Zehirlenmeler ve Tedavileri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler zehirlenmelerde genel tedavi prensipleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olurlar Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler mantar zehirlenmeleri ve tedavileri hakkında bilgi ve beceri sahibi olurlar Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler pestisitlerin sınıflandırılmaları, etki mekanizmaları ve tedavileri hakkında bilgi ve beceri sahibi olurlar Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler analjezikler, antidepresanlar, antihistaminikler, aminoglikozid antibiyotikler, vitaminler, beta-blokörler gibi ilaç grupları ile akut zehirlenmeler ve tedavileri hakkında bilgi ve beceri sahibi olurlar Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler allerji, polimorfizm, advers etkiler ve Türkiye’de farmakovijilans uygulamaları hakkında bilgi ve beceri sahibi olurlar 1, 10, 12, 18, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Klinik Toksikolojiye Giriş
2Zehirlenmelerde İlk Yardım
3Zehirlenmelerde Eliminasyonun Hızlandırılması ve Antidot Mekanizmaları
4Analjezik İlaçlar, Merkezi Sinir Sistemi ile İlgili Zehirlenmeler ve Tedavileri
5Vitaminler ve Antihistaminik İlaçlar ile ilgili Zehirlenmeler ve Tedavileri
6Kardiyovasküler İlaçlar ile ilgili Zehirlenmeler ve Tedavileri
7Madde Bağımlılığı ve İlaç Suistimali
8Preklinik ve Klinik Araştırmalar
9Farmakovijilans Uygulamaları
10Bitkisel Zehirler ve Zehirlenmelerde Tedavileri
11Mantar Zehirlenmeleri ve Tedavileri
12Mikotoksinlerle Zehirlenmeler
13Organik Çözücülerle Zehirlenmeler
14Pestisitlerle Zehirlenmeler ve Tedavileri
Kaynak
Ders notu derste öğrencilere verilecektir. Ellenhorn M.J., Ellenhorn's Medical Toxicology, Second Edition, Williams & Wilkins, London, 1997. Klaassen C.D., Watkins III J.B., Casarett & Doull's Essentials of Toxicology, The McGraw-Hill Companies, USA, 2003. Winchester H (Ed): Poisoning and Drug Overdose, 2nd Ed., W.B. Sounders Company, Philadelphia, (1990)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
PY-1. Klinik eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
0
PY-2. Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Klinik eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Klinik eczacılığın, sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir.
0
PY-6. Klinik eczacılık alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
0
PY-7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-8. Klinik eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY-9. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
0
PY-10. Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
0
PY-11. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-12. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-13. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY-15. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu