Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PEDİATRİK REHABİLİTASYON2+028
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersi VerenlerDoç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıPediatrik fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında yer alan çeşitli çocukluk çağı hastalıklarına yönelik uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin seçilmesi, değerlendirmeler ışığında problem çözme ve etkin fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını kapsamlı olarak incelemek
Dersin İçeriğiBu ders; Pediatrik Rehabilitasyona Giriş,Pediatrik Rehabilitasyonda Karşılaşılan Sorunlar,Pediatrik Rehabilitasyona ait özel değerlendirmeler,Serebral Palsi'de Pediatrik Rehabilitasyona ait özel değerlendirmeler,Serebral Palsi'de Pediatrik Rehabilitasyona ait yeni tedavi yaklaşımları,Serebral Palsi'de Engellilik Süreci ve Yaklaşım,Serebral Palsi'li Olgularda Yaklaşım,Çocukluk Çağı Nöromüsküler Hastalıklarda değerlendirmeler ve tedavi yaklaşımları,Brakial Pleksus Hasarında özel değerlendirmeler ve tedavi yaklaşımları,Spina Bifidalı Olgularda Pediatrik Rehabilitasyona ait yeni tedavi yaklaşımları,Pediatrik Rehabilitasyonda Kanıta Dayalı Uygulamalar,Pediatrik fizyoterapide teknolojik destekli tedavi yaklaşımları,Pediatrik Rehabilitasyonda ortez ve yardımcı cihaz seçimi,Pediatrik Rehabilitasyonda Multidisipliner çalışma ekibini kurma; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Pediatirk rehabilitasyona özel değerlendirme ve kullanılan özel tedavileri uygulayabilmesi.1, 12, 4A, E
Pediatrik rehabilitasyonda farklı hasta gruplarında özel değerlendirmeleri ve tedavi yaklaşımlarını tanımlayabilmesi1, 12, 4A, E
Farklı pediatrik hastalıklarda yeni tedavi yaklaşımlarını ve serebral palsi rehabilitasyonu ile yenilikleri ifade edebilmesi1, 12, 4A, E
Pediatrik rehabilitasyonda multidisipliner çalışma,yardımcı cihaz ve teknolojik destekli tedavinin önemini açıklayabilmesi1, 12, 4A, E
Pediatrik rehabilitasyonda kanıta dayalı uygulamalara göre çalışabilmesi1, 12, 4A, E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Pediatrik Rehabilitasyona Girişhttp://docplayer.biz.tr/24670792-Pediatrik-rehabilitasyon-fizyoterapist-tayfun-arslan.html
2Pediatrik Rehabilitasyonda Karşılaşılan Sorunlarhttp://docplayer.biz.tr/24670792-Pediatrik-rehabilitasyon-fizyoterapist-tayfun-arslan.html
3Pediatrik Rehabilitasyona ait özel değerlendirmelerhttp://www.istanbulftr.com/uploads/documents/ped_rehab_giris.pdf
4Serebral Palsi'de Pediatrik Rehabilitasyona ait özel değerlendirmeler3. kaynak sayfa 557-574
5Serebral Palsi'de Pediatrik Rehabilitasyona ait yeni tedavi yaklaşımları3. kaynak sayfa 557-574
6Serebral Palsi'de Engellilik Süreci ve Yaklaşım3. kaynak sayfa 557-574
7Serebral Palsi'li Olgularda Yaklaşım3. kaynak sayfa 557-574
8Çocukluk Çağı Nöromüsküler Hastalıklarda değerlendirmeler ve tedavi yaklaşımları3. kaynak sayfa 581-590
9Brakial Pleksus Hasarında özel değerlendirmeler ve tedavi yaklaşımları3. kaynak sayfa 611-619
10Spina Bifidalı Olgularda Pediatrik Rehabilitasyona ait yeni tedavi yaklaşımları3. kaynak sayfa 693-697
11Pediatrik Rehabilitasyonda Kanıta Dayalı UygulamalarLiteratür taraması
12Pediatrik fizyoterapide teknolojik destekli tedavi yaklaşımlarıwww.teknoterapi.com
13Pediatrik Rehabilitasyonda ortez ve yardımcı cihaz seçimi3. kaynak sayfa 653-682
14Pediatrik Rehabilitasyonda Multidisipliner çalışma ekibini kurmahttp://docplayer.biz.tr/24670792-Pediatrik-rehabilitasyon-fizyoterapist-tayfun-arslan.html
Kaynak
Ders Notları öğrencilere verilecektir
1.Livanelioğlu A, Günel MK, Serebral Palsi?de Fizyoterapi, 19-60, 2009 Ankara, Yeni Özbek Matbaası 2.Physiotherapy in Paediatrics, Roberta Shepherd, Third edition, Butterworth-Heinemann, 1995 3. Karaduman A., Yılmaz Ö.T.Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Ortopedik Rehabilitasyon Pediatrik Rehabilitasyon. Pelikan 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
X
0
Uzmanlaşacağı fizyoterapi alanında değerlendirme ve tedavi yöntemlerini uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi uygulamaları ile ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
X
0
Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylere değerlendirme ve tedavi programı planlaması yapar
X
0
Mesleki değerlendirme, tedavi ve uygulamalarını teknolojik gelişmelere ve sağlık politikalarına göre yönlendirir.
X
0
Alana özgü bilgi ve becerilerini kullanarak sorunları analiz eder ve uygulamaya yansıtır.
X
0
Fizyoterapi alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanarak bağımsız olarak çalışır ve sorumluluk alır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında araştırma yapar, proje tasarlayıp yürütülmesini planlar ve yönetir.
X
0
Fizyoterapi alanında yeni fikir geliştirip bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyip mesleki bilgilerini etkin kullanıp öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda kaynakları izleyerek iletişim teknolojilerini kullanarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Sağlık alanında güncel gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluluk bilinci ile disiplinlerarası işbirliği içinde iletişim kurar.
X
0
Özelleşmiş olduğu fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Mesleki dürüstlük ve bireyin iyiliği için sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayıp doğru model oluşturarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu