Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MOLEKÜLER GENETİK 4+0 4 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Salih GENCER
Dersi Verenler Prof.Dr. Gürkan ÖZTÜRK, Doç.Dr. İlknur KESKİN, Doç.Dr. Esra ÇAĞAVİ, Dr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL, Doç.Dr. Mustafa GÜZEL, Prof.Dr. Zübeyir BAYRAKTAROĞLU, Dr.Öğr.Üye. Nihal KARAKAŞ, Dr.Öğr.Üye. Elif Zeynep YILMAZ, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Doç.Dr. Bilal Ersen KERMAN, Prof.Dr. Cafer MARANGOZ, Dr.Öğr.Üye. Akif AYAZ, Dr.Öğr.Üye. Süleyman ÜÇÜNCÜOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Salih GENCER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hücre membranı, endomembran sistem, organeller ve bu sistemlerin klinik öneminin öğrenilmesi. Endositoz, ekzositoz, hücre içi iskelet sisteminin anlaşılması. Hücre döngüsü, hücre bölünmesi ve hücre yaşlanmasının temellerinin bilinmesi. Nükleik asitler, DNA ve yapısı ile DNA replikasyonunun öğrenilmesi. Gen ifadesinin transkripsiyon ve translasyon basamakları ve gen ifadesinin epigenetik kontrolünün anlaşılması. DNA hasarının sebepleri ve onarımının mekanizmalarının anlaşılması ve kanser biyolojisi ile genetiğinin temellerinin bilinmesi. İmmünobiyoloji ve kök hücre biyolojisinin öğrenilmes. Moleküler biyolojide kullanılan temel yöntemlerin görülmesi. Klinik genetik açısından kromozomal anomaliler ile mendel ve nonmendel kalıtım modellerinin anlaşılması.
Dersin İçeriği Bu ders; Hücre membranı, endomembran sistem, organeller ve klinik önemi,Hücre membranı, endomembran sistem, organeller ve klinik önemi,Yönlendirilmiş protein sentezi, Endositoz- ekzositoz, reseptör aracılı endositoz,Hücre iskeleti, hücre bağlantıları ve hücre dışı matriks,Hücre döngüsü, hücre yaşlanması ve hücre ölümü,Nükleik asitler, DNA yapısı ve replikasyonu,Transkripsiyon ve protein sentezi,DNA hasarı ve onarımı,Kanser biyolojisi ve kanser genetiği,İmmünobiyoloji ve kök hücre biyolojisi,Epigenetik,Moleküler biyoloji ve moleküler genetikte kullanılan yöntemler,Mendel ve Nonmendel kalıtım ve kromozomal anomaliler,Klinik genetik; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Hücre işleyişinin temelindeki moleküler biyoloji ve genetik kavramlarını tanımlayabilecektir. 1.1 Hücreyi oluşturan moleküllerin yapı ve işlevlerini tanımlar. 1.2 Hücresel moleküllerin sentez ve yıkımını karşılaştırabilir. 1.3 Hücrenin işleyişini sağlayan molekül ve yapıların incelenmesinde kullanılan moleküler biyoloji tekniklerini özetler. 2. Hücre işleyişini ve hücreler arası iletişim mekanizmalarını yorumlayabilecektir. 2.1 Hücreyi oluşturan kompartmanları (organeller) tanımlar. 2.2 Hücre içindeki organelerin yapı ve işlevlerini açıklar. 2.3 Hücresel organeller arası molekül taşınım ve iletişim mekanizmalarını tanır.1: 2.4 Hücreler arası iletişim mekanizmaları ve sinyal algılarını ifade eder. 2.5 Hücresel işleyişin bozulmasından kaynaklanan hastalıkların moleküler kökenlerini sorgular. 3. Hücrelerin organizmadaki işleyişi ve yapılanmasını tartışabilecektir. 3.1 Hücrelerden doku ve organ gelişiminini açıklar. 3.2 Hücrelerin organizmayı oluşturmasında etkili genetik ve moleküler mekanizmaları saptar. 3.3 Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini tanımlar. 3.4 Hücrelerin sağlıklı işleyişini engelleyen hastalıkların genetik kökenlerini tartışır.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hücre membranı, endomembran sistem, organeller ve klinik önemi
2 Hücre membranı, endomembran sistem, organeller ve klinik önemi
3 Yönlendirilmiş protein sentezi, Endositoz- ekzositoz, reseptör aracılı endositoz
4 Hücre iskeleti, hücre bağlantıları ve hücre dışı matriks
5 Hücre döngüsü, hücre yaşlanması ve hücre ölümü
6 Nükleik asitler, DNA yapısı ve replikasyonu
7 Transkripsiyon ve protein sentezi
8 DNA hasarı ve onarımı
9 Kanser biyolojisi ve kanser genetiği
10 İmmünobiyoloji ve kök hücre biyolojisi
11 Epigenetik
12 Moleküler biyoloji ve moleküler genetikte kullanılan yöntemler
13 Mendel ve Nonmendel kalıtım ve kromozomal anomaliler
14 Klinik genetik
Kaynaklar
Hücre Biyolojisi Temel Hücre Biyolojisi Hücrenin Moleküler Biyolojisi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 8 112
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 210
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 7,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu