Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SEMİNER0+0-8
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersi VerenlerDoç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders; Araştırma planlama, kaynak tarama ve konu seçimi, Araştırma metodu, analiz ve sentez yöntemlerinin seçimi, Araştırma verilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Makale ve tez yazımı konusunda çalışma, Kanıta dayalı egzersiz uygulamaları ve araştırmaları, Teknolojik ve güncel ergoterapi araştırmaları, Kanıta dayalı ergoterapi müdahale yöntemleri ve araştırmaları, Kanıta dayalı kognitif rehabilitasyon yaklaşımları, Kanıta dayalı nörolojik rehabilitasyon yaklaşımları ve araştırmalar, ergoterapi müdahalesi gerektiren vaka araştırmaları ve tedavi çözümleri, özel vaka sunumları ve ergoterapi müdahale seçenekleri konularını içermektedir
Dersin İçeriğiBu ders; Araştırma planlama, kaynak tarama ve konu seçimi,Araştırma planlama, kaynak tarama ve konu seçimi,Araştırma metodu, analiz ve sentez yöntemlerinin seçimi,Araştırma verilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,Makale ve tez yazımı konusunda çalışma,Kanıta dayalı aktivite uygulamaları ve araştırmaları,Teknolojik ve güncel ergoterapi araştırmaları,Kanıta dayalı ergoterapi müdahale yöntemleri ve araştırmaları,Kanıta dayalı kognitif rehabilitasyon yaklaşımları,Kanıta dayalı nörolojik rehabilitasyon yaklaşımları ve araştırmalar,Ergoterapi müdahalesi gerektiren vaka araştırmaları ve tedavi çözümleri,Ergoterapi müdahalesi gerektiren vaka araştırmaları ve tedavi çözümleri,Özel vaka sunumları ve ergoterapi müdahale seçenekleri,Özel vaka sunumları ve ergoterapi müdahale seçenekleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Araştırma planlama, kaynak tarama ve konu seçimi yapabilir. 10, 11, 15, 16, 2, 3, 8C
Araştırma verilerinin toplar, değerlendirir ve sonuçlandırır.1, 10, 11, 2, 3, 8C
Kanıta dayalı rehabilitasyon yaklaşımlarını analiz edebilir. 1, 11, 12, 15, 18, 2, 3, 5, 8C, F
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Araştırma planlama, kaynak tarama ve konu seçimi
2Araştırma planlama, kaynak tarama ve konu seçimi
3Araştırma metodu, analiz ve sentez yöntemlerinin seçimi
4Araştırma verilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması
5Makale ve tez yazımı konusunda çalışma
6Kanıta dayalı aktivite uygulamaları ve araştırmaları
7Teknolojik ve güncel ergoterapi araştırmaları
8Kanıta dayalı ergoterapi müdahale yöntemleri ve araştırmaları
9Kanıta dayalı kognitif rehabilitasyon yaklaşımları
10Kanıta dayalı nörolojik rehabilitasyon yaklaşımları ve araştırmalar
11Ergoterapi müdahalesi gerektiren vaka araştırmaları ve tedavi çözümleri
12Ergoterapi müdahalesi gerektiren vaka araştırmaları ve tedavi çözümleri
13Özel vaka sunumları ve ergoterapi müdahale seçenekleri
14Özel vaka sunumları ve ergoterapi müdahale seçenekleri
Kaynak
-Law, M., Baum, C. & Dunn, W. (2005). Measuring Occupational Performance : Supporting Best Practice in Occupational Therapy. 2nd ed. Thorofare, NJ: SLACK Inc. -Kielhofner G. Research in Occupational Therapy, Methods of Inquiry for Enhancing Practice, Davis Company, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanında güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
X
0
Uzmanlaşacağı alanda bütüncül bakış açısıyla değerlendirme, planlama ve müdahale etme bilgisine sahiptir.
X
0
Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak ergoterapi gerektiren bireylere değerlendirme ve müdahale programı planlaması yapar.
X
0
Sağlık politikaları çerçevesinde ergoterapi için teknolojik temelli değerlendirme ve terapi uygulamalarını geliştirir, danışanlara yönlendirir.
X
0
Bilgi ve becerilerini kullanarak ergoterapi alanında sorunları analiz eder, araştırma konusu belirler ve proje geliştirir.
X
0
Ergoterapi hizmetlerinin toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmesine destek olur.
X
0
Yaşam boyu öğrenme ve öğretme prensiplerine uygun davranış geliştirerek kalite süreçlerine katkı verir.
X
0
Ergoterapi konusunda kaynakları izleyerek iletişim teknolojilerini kullanarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Rehabilitasyon alanında güncel gelişmeleri takip ederek toplumsal sorumluluk bilinci ile disiplinler arası işbirliği içinde çalışır.
X
0
Ergoterapi mesleğinin etik standartlarını, değerlerini ve mesleki bağımsızlığını koruyucu bir tutum sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu