Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EBELİKTE KAVRAM VE MODELLER2+026
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Selma DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıEbeliğin kavramsal temeli, kavramların etkileşimi, ebelik felsefesi ve kuramlarına dair bilgi ve bu bilgilerin ebelik uygulamalarına aktarılmasına yönelik becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bugünki ebelikte ebeliğin teorileri ve modelleri, türleri ve önemi,Tıbbi Model, bileşenleri ve dünya sağlık sistemine uygulanması,Tıbbi modelin pratik örnekleri, sağlık sistemindeki tıbbi model,Herkes için sağlık teorisi, Teorinin uygulanması ve önemi, Teori bileşenleri,Türkiye ve dünyada birinci basamakta sağlık hizmetleri ve halkın katılım düzeyleri, Bu modelin ebelik ile ilişkisi,Sağlığın Sosyal Belirleyici Teorisi ve Ebelikteki Yeri,Savaş, İş, Gelir ve Cinsiyetin Hastalıklarda rolü,Bağlanma teorisi ve insan davranışındaki önemi, Bu teorinin içgüdüsel davranışlara uygulanması,Bağlanma Stilleri, Bağlanma Stilinin Önemi ve Bağlanma Aşamaları,Sağlık İnanç Modeli ve Ebelikte Uygulaması,Sağlık İnanç Modelinin Bileşenleri, Modeli genişletme Ve modelin sosyal ve ekonomik belirleyicileri,"Midwifery led care’’ modelinin Uygulanması, anne ve yenidoğana sonuçları,Kanguru bakım modeli, önemi ve bileşenleri,Orem Öz Bakım Modeli, Kronik hastalıklarda önemi ve model bileşenleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ebeliğin temel kavramlarını tanımlayabilmesi1, 2, 3A
Ebelik kuramlarının önemini açıklayabilmesi1, 10, 2, 3A
Ebeliğin temel kavram ve kuramları arasında ilişki kurabilmesi1, 2, 3A
Ebelik bakımını ebelik kuramlarını kullanarak uygulayabilmesi1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bugünki ebelikte ebeliğin teorileri ve modelleri, türleri ve önemiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Tıbbi Model, bileşenleri ve dünya sağlık sistemine uygulanmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Tıbbi modelin pratik örnekleri, sağlık sistemindeki tıbbi modelÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Herkes için sağlık teorisi, Teorinin uygulanması ve önemi, Teori bileşenleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Türkiye ve dünyada birinci basamakta sağlık hizmetleri ve halkın katılım düzeyleri, Bu modelin ebelik ile ilişkisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Sağlığın Sosyal Belirleyici Teorisi ve Ebelikteki YeriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Savaş, İş, Gelir ve Cinsiyetin Hastalıklarda rolüÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Bağlanma teorisi ve insan davranışındaki önemi, Bu teorinin içgüdüsel davranışlara uygulanmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Bağlanma Stilleri, Bağlanma Stilinin Önemi ve Bağlanma AşamalarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Sağlık İnanç Modeli ve Ebelikte UygulamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Sağlık İnanç Modelinin Bileşenleri, Modeli genişletme Ve modelin sosyal ve ekonomik belirleyicileriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12"Midwifery led care’’ modelinin Uygulanması, anne ve yenidoğana sonuçlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Kanguru bakım modeli, önemi ve bileşenleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Orem Öz Bakım Modeli, Kronik hastalıklarda önemi ve model bileşenleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Barbara A. A., Susan S., Barroso, R. Best Practices in Midwifery : Using the Evidence to Implement Change. 2nd Edition. Springer. New York. 2017

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ebelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
0
Ebelikte uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir. Ebelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
X
0
Ebelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğine sahiptir.
X
0
Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebelik alanında edindiği bilgilerle bütünleştirerek ebeliğe özgü teori geliştirebilir.
X
0
Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilir.
0
Ebelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
0
Ebelikle ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
0
Ebelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
0
Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
Ebelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
0
Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilmek için yeterli düzeyde İngilizceyi kullanır.
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
0
Ebelik mesleğine ulusal ve uluslararası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilir.
0
Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu