Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ALTERN VE DESTEK İLET TEKNO GİRİŞİM UYG 2+2 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ramazan Sertan ÖZDEMİR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ramazan Sertan ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, alternatif ve destekleyici iletişim teknolojileri hakkında bilgi ve beceri edinmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Hafta: Alternatif ve destekleyici iletişime giriş,2. Hafta: ADİS'de hizmet sunumu,3. Hafta: Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri,4. Hafta: Sembol ve sözcük seçim sistemleri,5. Hafta: ADİS ölçümü I,6. Hafta: ADİS ölçümü II,7. Hafta: ADİS ve fiziksel engelli bireyler,8. Hafta: ADİS ve gelişimsel engeli olan bireyler,9. Hafta: ADİS ve edinilmiş engeli olan bireyler,10. Hafta: Ailede ve evde ADİS,11. Hafta: Eğitimsel ortamlarda ADİS,12. Hafta: Hastane ortamlarında ADİS,13. Hafta: Öğrenci sunuları,14. Hafta: Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Alternatif ve destekleyici iletişim ihtiyacı olan biraylerin tanı ve tedavisinde etik ve profesyonel ilkeleri açıklar ve uygular. 1, 10, 12, 18 E
Alternatif ve destekleyici iletişim teknolojilerinden faydalanmalarını temin etmek için hedef popülasyonların özellik ve ihtiyaçlarını bilir. 1, 10, 12, 15 E
Alternatif ve destekleyici iletişim teknolojileri kullanıcıları için tedavi stratejileri belirler. 1, 11, 12 E
Alternatif ve destekleyici iletişim girişimine yönelik ölçme verilerini yorumlar. 1, 10, 11, 12, 2 E
Alternatif ve destekleyici iletişimin değerlendirme ve seçme süreçlerini tartışır ve açıklar. 10, 11, 12, 14, 16 E, F
Muhtemel alternatif ve destekleyici iletişim teknolojisi kullanıcılarını tespit eder. 1, 10, 12, 14 E, F
Alternatif ve destekleyici iletişimin işlevlerini açıklar. 1, 10, 12 E
Alternatif ve destekleyici iletişimin temel ilkelerini açıklar. 1, 10 E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Hafta: Alternatif ve destekleyici iletişime giriş Ders içeriklerini inceleyerek dersin konusu ve içeriği ile ilgili fikir sahibi olmak.
2 2. Hafta: ADİS'de hizmet sunumu Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
3 3. Hafta: Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
4 4. Hafta: Sembol ve sözcük seçim sistemleri Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
5 5. Hafta: ADİS ölçümü I Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
6 6. Hafta: ADİS ölçümü II Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
7 7. Hafta: ADİS ve fiziksel engelli bireyler Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
8 8. Hafta: ADİS ve gelişimsel engeli olan bireyler Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
9 9. Hafta: ADİS ve edinilmiş engeli olan bireyler Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
10 10. Hafta: Ailede ve evde ADİS Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
11 11. Hafta: Eğitimsel ortamlarda ADİS Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
12 12. Hafta: Hastane ortamlarında ADİS Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
13 13. Hafta: Öğrenci sunuları Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
14 14. Hafta: Genel değerlendirme Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları ve seçilen makaleler
Glennen, S., & DeCoste, D. C. (1997). The handbook of augmentative and alternative communication. Cengage Learning.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.
X
0
Temel uzmanlık alan bilgileri.
X
0
Dil, konuşma, işitme ve yutma mekanizmasının anatomi ve fizyolojisini betimleyebilme becerisi.
X
0
Tipik dil ve konuşma gelişimini açıklayabilme becerisi.
X
0
Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyi tanılama ve terapi süreçlerini uygulayabilme becerisi.
X
0
Formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanabilme becerisi.
X
0
Bilişsel, iletişimsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim ile ilgili öğrenme teorilerini açıklayabilme ve uygulama becerisi.
X
0
Ailelerle iletişim kurma ve danışmanlık yapma becerisi.
0
Bilimsel araştırma planlayabilme, yürütebilme ve raporlaştırabilme becerisi.
X
0
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyma becerisi.
X
0
Çocuklarda ve yetişkinlerde dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilen durumları/hastalıkları betimleyebilme becerisi.
0
Dil ve konuşma sorunu olan bireylerin dil örneklerinin dil bilgisel özelliklerini belirleme, analiz etme becerisi.
0
Bağımsız olarak öğrenim gereksinimlerini ve amaçlarını belirleyebilme ve kendini mesleki anlamda yaşam boyu geliştirme becerisi
X
0
Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırma yürütme, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
X
0
Dil ve konuşma terapisi gerektiren (akıcılık bozuklukları, edinilmiş nörojenik bozukluklar, gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, rezonans bozuklukları, vb.) durumlara yönelik bireyselleştirilmiş terapi planı geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi.
X
0
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü güncel teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve bu güncel bilgileri ve teknolojiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanabilme becerisi
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 5 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 5 5
Proje Sunumu / Seminer 1 5 5
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 179
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu