Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TRAV SAĞ BEY HASAR BİLİŞ-İLETİŞ VE KONUŞ REHAB 2+2 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nazmiye Evra GÜNHAN ŞENOL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nazmiye Evra GÜNHAN ŞENOL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, travmatik beyin hasarı sonucu meydana gelen dil bozukluklarının değerlendirilmesi ve rehabilitasyonu konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Hafta: Derse giriş,2. Hafta: TBI sonrası iletişim problemleri I,3. Hafta: TBI sonrası iletişim problemleri II,4. Hafta: TBI: Temel özellikler ve nöropsikolojik sonuçlar,5. Hafta: TBI ve söylem incelemesi,6. Hafta: TBI ve edimbilim,7. Hafta: TBI sonrası sosyal beceriler,8. Hafta: TBI sonrası dizartri,9. Hafta: TBI sonrası iletişimin ölçülmesi I,10. Hafta: TBI sonrası iletişimin ölçülmesi II,11. Hafta: TBI sonrası iletişimin rehabilitasyonu I,12. Hafta: TBI sonrası iletişimin rehabilitasyonu II,13. Hafta: Öğrenci sunumları,14. Hafta: Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
- TBI sonrasında dil ve iletişim bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılan uygulamalar ve teknikleri açıklar, 1, 12, 20 B
- TBI sonrasında dil ve iletişim bozukluklarının rehabilitasyonunda kullanılan uygulamalar ve teknikleri açıklar. 1, 10, 12, 14 A
- TBI sonrası iletişim problemlerini açıklar, 1, 3, 8 B
- TBI'ın temel özellikler ve nöropsikolojik sonuçlarını değerlendirir, 1, 10, 19, 9 C
- TBI ile ilişkili edimbilimsel semptomları değerlendirir, 1, 14, 3, 4 A
- TBI ve sosyal beceriler arasındaki ilişkiyi değerlendirir, 10, 8 B
- TBI sonrası dizartriyi açıklar, 1, 2, 8 A
- TBI sonrası iletişim becerilerini değerlendirir, 1, 2, 8 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 20: Bakım Planı, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Hafta: Derse giriş Haftalık ders içeriklerini gözden geçirerek ders hakkında fikir sahibi olmak.
2 2. Hafta: TBI sonrası iletişim problemleri I Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
3 3. Hafta: TBI sonrası iletişim problemleri II Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
4 4. Hafta: TBI: Temel özellikler ve nöropsikolojik sonuçlar Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
5 5. Hafta: TBI ve söylem incelemesi Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
6 6. Hafta: TBI ve edimbilim Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
7 7. Hafta: TBI sonrası sosyal beceriler Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
8 8. Hafta: TBI sonrası dizartri Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
9 9. Hafta: TBI sonrası iletişimin ölçülmesi I Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
10 10. Hafta: TBI sonrası iletişimin ölçülmesi II Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
11 11. Hafta: TBI sonrası iletişimin rehabilitasyonu I Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
12 12. Hafta: TBI sonrası iletişimin rehabilitasyonu II Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
13 13. Hafta: Öğrenci sunumları Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
14 14. Hafta: Genel değerlendirme Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
Kaynaklar
PowerPoint sunum dosyaları ve seçilen makaleler
McDonald, S., Togher, L., & Code, C. (2013). Social and communication disorders following traumatic brain injury. Psychology press.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.
X
0
Temel uzmanlık alan bilgileri.
X
0
Dil, konuşma, işitme ve yutma mekanizmasının anatomi ve fizyolojisini betimleyebilme becerisi.
X
0
Tipik dil ve konuşma gelişimini açıklayabilme becerisi.
0
Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyi tanılama ve terapi süreçlerini uygulayabilme becerisi.
X
0
Formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanabilme becerisi.
X
0
Bilişsel, iletişimsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim ile ilgili öğrenme teorilerini açıklayabilme ve uygulama becerisi.
X
0
Ailelerle iletişim kurma ve danışmanlık yapma becerisi.
X
0
Bilimsel araştırma planlayabilme, yürütebilme ve raporlaştırabilme becerisi.
X
0
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyma becerisi.
X
0
Çocuklarda ve yetişkinlerde dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilen durumları/hastalıkları betimleyebilme becerisi.
X
0
Dil ve konuşma sorunu olan bireylerin dil örneklerinin dil bilgisel özelliklerini belirleme, analiz etme becerisi.
X
0
Bağımsız olarak öğrenim gereksinimlerini ve amaçlarını belirleyebilme ve kendini mesleki anlamda yaşam boyu geliştirme becerisi
0
Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırma yürütme, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
X
0
Dil ve konuşma terapisi gerektiren (akıcılık bozuklukları, edinilmiş nörojenik bozukluklar, gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, rezonans bozuklukları, vb.) durumlara yönelik bireyselleştirilmiş terapi planı geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi.
X
0
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü güncel teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve bu güncel bilgileri ve teknolojiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanabilme becerisi
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 5 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 5 5
Proje Sunumu / Seminer 1 5 5
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 179
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu