Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
REZONANS BOZUKLUKLARI : DAMAK YARIKLARI VE KRANYOFASİYAL ANOMALİLERDE İLERİ UYGULAMALAR 2+2 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Özlem ÜNAL LOGACEV
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Özlem ÜNAL LOGACEV
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, rezonans bozukluklarına neden olabilecek kraniyofasiyal sendromlar hakkında bilgi sahibi olmak ve ekip çalışması içinde bu sorunlara nasıl müdahalede bulunabileceğini bilmek.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Hafta: Normal kraniofasiyel anatomisi,2. Hafta: Kraniofasiyel sendromlarda genetik özellikler,3. Hafta: Kraniofasiyel sendromlarda sıklıkla gözlenen anomaliler I,4. Hafta: Kraniofasiyel sendromlarda sıklıkla gözlenen anomaliler II,5. Hafta: Sıklıkla gözlenen kraniofasiyel sendromlar,6. Hafta: Kraniyofasiyal sendromlarda gözlenen KBB ile ilişkili malformasyonlar,7. Hafta: Rezonans bozuklukları: Tanımı, ayırıcı tanısı,8. Hafta: Rezonans bozuklarının değerlendirmesi,9. Hafta: Rezonans bozukluklarında aletsel değerlendirme,10. Hafta: Rezonans bozukluğunun neden olabileceği konuşma sorunları,11. Hafta: Öğrenci sunumları: rezonans bozukluklarına cerrahi müdahale,12. Hafta: Rezonans bozukluklarına prostetik müdahale,13. Hafta: Rezonans bozukluklarında konuşma terapisi,14. Hafta: Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Anatomi ile konuşma arasındaki bağlantıyı kurar 15, 2
Dudak damak yarığına bağlı konuşma özelliklerini tanımlar. 1, 2
Ekip çalışması hakkında bilgi sahibi olur. 18
Güncel müdahale yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. 18
Damak yarığına sıkça eşlik eden sendromları bilir. 1, 14
Dudak damak yarığının sınıflamasını bilir. 1, 2
Dudak damak yarığında aletsel olmayan değerlendirme yöntemlerini açıklar. 4
Dudak damak yarığının aletsel değerlendirilmesinde kullanılan cihazları tanımlar. 4, 6
Kranio fasiyal sendromlara eşlik eden KBB ile ilişkili bozuklukları açıklar. 1, 12, 14
Dudak damak yarığı embriyolojisini bilir. 1, 14
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Hafta: Normal kraniofasiyel anatomisi
2 2. Hafta: Kraniofasiyel sendromlarda genetik özellikler
3 3. Hafta: Kraniofasiyel sendromlarda sıklıkla gözlenen anomaliler I
4 4. Hafta: Kraniofasiyel sendromlarda sıklıkla gözlenen anomaliler II
5 5. Hafta: Sıklıkla gözlenen kraniofasiyel sendromlar
6 6. Hafta: Kraniyofasiyal sendromlarda gözlenen KBB ile ilişkili malformasyonlar
7 7. Hafta: Rezonans bozuklukları: Tanımı, ayırıcı tanısı
8 8. Hafta: Rezonans bozuklarının değerlendirmesi
9 9. Hafta: Rezonans bozukluklarında aletsel değerlendirme
10 10. Hafta: Rezonans bozukluğunun neden olabileceği konuşma sorunları
11 11. Hafta: Öğrenci sunumları: rezonans bozukluklarına cerrahi müdahale
12 12. Hafta: Rezonans bozukluklarına prostetik müdahale
13 13. Hafta: Rezonans bozukluklarında konuşma terapisi
14 14. Hafta: Genel değerlendirme
Kaynaklar
PowerPoint sunu dosyaları
Kummer, A. (2013). Cleft Palate & Craniofacial Anomalies: Effects on Speech and Resonance, 3rd Edition. Howard, S., Lohmander, A., (2011) Cleft Palate Speech: Assessment and Intervention. Damak yarığı ve kraniofasiyal sendromlarla ilişkili bilimsel dergiler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.
X
0
Temel uzmanlık alan bilgileri.
X
0
Dil, konuşma, işitme ve yutma mekanizmasının anatomi ve fizyolojisini betimleyebilme becerisi.
X
0
Tipik dil ve konuşma gelişimini açıklayabilme becerisi.
X
0
Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyi tanılama ve terapi süreçlerini uygulayabilme becerisi.
X
0
Formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanabilme becerisi.
X
0
Bilişsel, iletişimsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim ile ilgili öğrenme teorilerini açıklayabilme ve uygulama becerisi.
X
0
Ailelerle iletişim kurma ve danışmanlık yapma becerisi.
X
0
Bilimsel araştırma planlayabilme, yürütebilme ve raporlaştırabilme becerisi.
X
0
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyma becerisi.
X
0
Çocuklarda ve yetişkinlerde dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilen durumları/hastalıkları betimleyebilme becerisi.
X
0
Dil ve konuşma sorunu olan bireylerin dil örneklerinin dil bilgisel özelliklerini belirleme, analiz etme becerisi.
X
0
Bağımsız olarak öğrenim gereksinimlerini ve amaçlarını belirleyebilme ve kendini mesleki anlamda yaşam boyu geliştirme becerisi
X
0
Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırma yürütme, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
X
0
Dil ve konuşma terapisi gerektiren (akıcılık bozuklukları, edinilmiş nörojenik bozukluklar, gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, rezonans bozuklukları, vb.) durumlara yönelik bireyselleştirilmiş terapi planı geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi.
X
0
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü güncel teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve bu güncel bilgileri ve teknolojiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanabilme becerisi
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 5 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 5 5
Proje Sunumu / Seminer 1 5 5
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 179
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu