Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Talat BULUT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Talat BULUT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Araştırmaların bilimsel yöntemlerle düzenlenmesi ve sonuçlandırılması için gerekli olan “araştırma yöntemleri ve istatistik” bilgisi ve pratiğini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Bilimsel yöntem, veri, ölçüm işlemleri ve ölçekler.,2. Değişkenler arasındaki ilişkiler, körleme, araştırmalarda yapılan hatalar.,3. Araştırma türleri, araştırmanın planlanması, örnekleme.,4. Gözlem yöntemi, anket yöntemi, klinik araştırmalar.,5. Araştırma yöntemlerinin epidemiyolojide kullanımı, araştırmalarda etik kuralları.,6. Kaynak tarama, verilerin analize hazırlanması.,7. Tablo ve grafik yapma, makale yazma, dipnot ve kaynak gösterme.,8. İstatistikte genel kavram ve teknikler, ölçümler, frekans dağılımları, ortalamalar.,9. Olasılık kavramları, Binom olasılık dağılımları, normal olasılık dağılımları.,10. Hipotez testlerinin temelleri, güven aralıklarının temelleri.,11. Kantitatif değişkenler ,bağımsız grup ortalamalarının karşılaştırılması, ikiden çok ortalamanın karşılaştrılması (One-Way ANOVA).,12. Korelasyon ve regresyon, çoklu lineer regresyon.,13. Kategorikdeğişkenler, iki oranın karşılaştırılması.,14. Çapraz tablolar, tabakalandırılmış tablolar.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 2 C
1, 2 C
1, 2 C
1, 2 C
1. Araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilecektir. 1, 11, 2, 3
1.1. Bilimsel yöntem, veri, ölçme veörneklemeyi tanımlar. 1, 11, 2
1.2. Klinik araştırma, değişkenler arasındaki ilişkiler, körleme, araştırmalarda yapılan hatalar ve araştırma etiği hakkında bilgi sahibi olur. 1, 11, 2
1.3. Bilimsel bir araştırmayı planlama, kaynak tarama, verileri analize hazırlama, tablo ve grafik yapma, dipnot ve kaynak gösterme pratiğini kazanır. 1, 11, 2 C
2. Biyoistatistik hakkında bilgi sahibi olur, bilimsel araştırmalar ile ilişkisini kurabilecektir. 1, 2 C
2.1. Biyoistatistiği tanımlar. 1, 2 C
2.2. Bilimsel bir araştırmayı kurgularken istatistik bilgisinden yararlanır. 1, 2 A
2.3. Bilimsel bir makaleyi değerlendirirken istatistik bilgisinden yararlanır. 1, 2 B
3. Tanımlayıcı ve analitik istatistik yöntemlerini öğrenir ve bunları uygulayabilecektir. 1, 2 C
3.1. Tanımlayıcı ve analitik istatistik yöntemlerini özetler. 1, 2 C
3.2. Tanımlayıcı ve analitik istatistik yöntemlerinin bilimsel araştırmalarla ilişkisini kurar. 1, 2 C
3.3. Tanımlayıcı ve analitik istatistik yöntemlerini uygular. 1, 2 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Bilimsel yöntem, veri, ölçüm işlemleri ve ölçekler.
2 2. Değişkenler arasındaki ilişkiler, körleme, araştırmalarda yapılan hatalar.
3 3. Araştırma türleri, araştırmanın planlanması, örnekleme.
4 4. Gözlem yöntemi, anket yöntemi, klinik araştırmalar.
5 5. Araştırma yöntemlerinin epidemiyolojide kullanımı, araştırmalarda etik kuralları.
6 6. Kaynak tarama, verilerin analize hazırlanması.
7 7. Tablo ve grafik yapma, makale yazma, dipnot ve kaynak gösterme.
8 8. İstatistikte genel kavram ve teknikler, ölçümler, frekans dağılımları, ortalamalar.
9 9. Olasılık kavramları, Binom olasılık dağılımları, normal olasılık dağılımları.
10 10. Hipotez testlerinin temelleri, güven aralıklarının temelleri.
11 11. Kantitatif değişkenler ,bağımsız grup ortalamalarının karşılaştırılması, ikiden çok ortalamanın karşılaştrılması (One-Way ANOVA).
12 12. Korelasyon ve regresyon, çoklu lineer regresyon.
13 13. Kategorikdeğişkenler, iki oranın karşılaştırılması.
14 14. Çapraz tablolar, tabakalandırılmış tablolar.
Kaynaklar
Öğretim üyesinin notları.
Bioistatistik, Prof.Dr.Kadir Sümbüloğlu, Doç.Dr.Vildan Sümbüloğlu. Sağlık Bilimlerinde araştırma yöntemleri Vildan Sümbüloğlu, Kadir Sümbüloğlu. Bilgisayar (Excel) destekli uygulamalı istatistik Prof.Dr. Mustafa Akkurt. Bilgisayar istatistik ve tıp Dr. Murat Hayran, Dr. Oktay Özdemir. SPSS ile biyoistatistik Kazım Özdamar. Tıbbi araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri “SPSS uygulamaları” Aziz Akgül. Sağlık Araştırmalarında Örneklem Büyüklüğünün Yeterliliği. Stanley Lemeshow, David W. Hosmer Jr, Janelle Klar, Stephen K. Lwanga. Çeviren S. Oğuz Kayaalp, Hacettepe Taş, 2000.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.
X
0
Temel uzmanlık alan bilgileri.
X
0
Dil, konuşma, işitme ve yutma mekanizmasının anatomi ve fizyolojisini betimleyebilme becerisi.
0
Tipik dil ve konuşma gelişimini açıklayabilme becerisi.
0
Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyi tanılama ve terapi süreçlerini uygulayabilme becerisi.
0
Formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanabilme becerisi.
X
0
Bilişsel, iletişimsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim ile ilgili öğrenme teorilerini açıklayabilme ve uygulama becerisi.
X
0
Ailelerle iletişim kurma ve danışmanlık yapma becerisi.
0
Bilimsel araştırma planlayabilme, yürütebilme ve raporlaştırabilme becerisi.
X
0
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyma becerisi.
X
0
Çocuklarda ve yetişkinlerde dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilen durumları/hastalıkları betimleyebilme becerisi.
0
Dil ve konuşma sorunu olan bireylerin dil örneklerinin dil bilgisel özelliklerini belirleme, analiz etme becerisi.
X
0
Bağımsız olarak öğrenim gereksinimlerini ve amaçlarını belirleyebilme ve kendini mesleki anlamda yaşam boyu geliştirme becerisi
X
0
Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırma yürütme, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
X
0
Dil ve konuşma terapisi gerektiren (akıcılık bozuklukları, edinilmiş nörojenik bozukluklar, gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, rezonans bozuklukları, vb.) durumlara yönelik bireyselleştirilmiş terapi planı geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi.
X
0
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü güncel teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve bu güncel bilgileri ve teknolojiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanabilme becerisi
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 5 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 26 26
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 113
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu