Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GELİŞİM TEORİLERİ3+036
Ders Programı Perşembe 18:30-19:15 Perşembe 19:30-20:15 Perşembe 20:30-21:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYaşam boyu gelişim kapsamında normal gelişim gösteren çocukların gelişim alanları ve davranışları hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriğiBu ders; Gelişim kuramlarının işlevleri,Gelişim kuramlarına ilişkin felsefi yaklaşımlar,Davranışçı kuramlar,Davranışçı kuramlar,Davranışçı kuramlar,Kişilik kuramları,Kişilik kuramları,Kişilik kuramları,Sosyal öğrenme kuramı,Bilişsel gelişim kuramları,Bilişsel gelişim kuramları,Ahlaki gelişim kuramları,Sosyobiyolojik Yaklaşımlar,Diğer yaklaşımlar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Temel kavram ve konuları tanımlar
Gelişim basamaklarını bilir ve alan yazında gelişimle ilgili kuramlar hakkında tartışabilir
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Gelişim kuramlarının işlevleri
2Gelişim kuramlarına ilişkin felsefi yaklaşımlar
3Davranışçı kuramlar
4Davranışçı kuramlar
5Davranışçı kuramlar
6Kişilik kuramları
7Kişilik kuramları
8Kişilik kuramları
9Sosyal öğrenme kuramı
10Bilişsel gelişim kuramları
11Bilişsel gelişim kuramları
12Ahlaki gelişim kuramları
13Sosyobiyolojik Yaklaşımlar
14Diğer yaklaşımlar
Kaynak
Santrock, W.J. (2016). Yaşam Boyu Gelişim - Gelişim Psikolojisi (13. Basım) Galip Yüksel (Çev.). Nobel Yayınları: İstanbul. Kring, A.M. & Wiley, S.L.J (2015). Anormal Psikoloji (12.Basım). Muzaffer Şahin (Çev.). Nobel Yayınları: İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
0-18 yaşlarındaki tüm çocuk ve gençlerin zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal, duygusal gelişim alanları hakkında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahiptir.
X
0
Gelişim ve eğitimle ilgili 0-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik tüm kavramları bilir ve bu konuda yapılan çalışmaları takip eder.
X
0
0-18 yaş grubu çocuklara yönelik zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal-duygusal gelişim alanlarında kazandığı bilgileri, meslek alanıyla ilgili birimlerde, çocuk, aile ve topluma yönelik olarak, gelişimsel ve eğitimsel tanılama yapmak üzere kullanır.
X
0
0-18 yaş çocuklarının ve ailelerinin sağlık, gelişim, eğitim ve sosyal hizmet konularında ülkedeki sorunların saptar ve bu sorunlara ilişkin temel bilgilerini kullanarak uygun çözümler ve özgün fikirler üretir.
X
0
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi konularında sahip olduğu temel bilgileri kullanarak öneriler ortaya koyar, öğrendiği konuları uygulamalara aktarır, bilgiyi yorumlayarak uygulamalardan çıkan sonuçları yorumlar, bir bilgi kümesini eleştirel bir şekilde analiz eder.
X
0
Mesleki alana yönelik kazandığı bilgileri, başta çocuk ve aile olmak üzere, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet kuruluşlarına yönelik olarak kullanabilir, hazırlanacak gelişimsel ve eğitimsel programlarda ve ilgili projelerde etkin şekilde çalışır araştırmalara katılır.
X
0
Bilim etiğine uygun hareket eder ve çocuklar üzerinde yapılacak deneysel araştırmalar konusunda çocuğun ve ailenin psikolojik durumlarını gözetir.
X
0
Dış görünüş tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu