Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ANA-BABA ÇOCUK İLİŞKİLERİ3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. İbrahim Haluk YAVUZER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersi alan öğrencilerin anne-baba ve çocuk ilişkilerini, anne-babanın çocuğun gelişimindeki rolünü kavrayabilmeleri, buna yönelik gerekli önlemleri alabilmeleri ve anne-babalara uygun rehberliği yapabilmeleri beklenir.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma ve Dersin Tanıtımı,Anne-baba çocuk ilişkilerinin kavramsal çerçevesi,Anne-baba çocuk ilişkilerinin kavramsal çerçevesi,Anne-baba çocuk ilişkileri sürecine yönelik yaklaşımlar,Anne-baba çocuk ilişkilerindeki gelişimsel değişim,Anne-baba çocuk ilişkilerinde çocuğun rolü,Anne-baba çocuk ilişkilerinde çocuğun rolü (Engelli çocuk vb. gibi özel durumlar),Anne-baba çocuk ilişkilerinde anne-babanın rolleri,Anne-baba çocuk ilişkilerinde anne-babanın rolleri (Boşanma vb. gibi özel durumlar),Anne-Baba ve Çocuk İlişkilerinin Dinamiklerine Yönelik Araştırma Yöntemleri (Niteliksel ve Niceliksel Yöntemler),Kaynak Tarama ve Proje oluşturma,Kaynak Tarama ve Proje oluşturma,Proje Sunumu,Proje Sunumu; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Aile yapılarını tanımak, anne-baba çocuk ilişkilerinin altında yatan dinamikleri kavramak ve analiz edebilmek
Anne-baba çocuk ilişkilerine gelişimsel perspektiften bakabilmek, anne-baba çocuk ilişkileri bağlamında ortaya çıkabilecek problemleri tanıma ve çözüm önerileri üretebilme becerilerine sahip olabilmek.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma ve Dersin Tanıtımı
2Anne-baba çocuk ilişkilerinin kavramsal çerçevesi
3Anne-baba çocuk ilişkilerinin kavramsal çerçevesi
4Anne-baba çocuk ilişkileri sürecine yönelik yaklaşımlar
5Anne-baba çocuk ilişkilerindeki gelişimsel değişim
6Anne-baba çocuk ilişkilerinde çocuğun rolü
7Anne-baba çocuk ilişkilerinde çocuğun rolü (Engelli çocuk vb. gibi özel durumlar)
8Anne-baba çocuk ilişkilerinde anne-babanın rolleri
9Anne-baba çocuk ilişkilerinde anne-babanın rolleri (Boşanma vb. gibi özel durumlar)
10Anne-Baba ve Çocuk İlişkilerinin Dinamiklerine Yönelik Araştırma Yöntemleri (Niteliksel ve Niceliksel Yöntemler)
11Kaynak Tarama ve Proje oluşturma
12Kaynak Tarama ve Proje oluşturma
13Proje Sunumu
14Proje Sunumu
Kaynak
Kuczynski, L. (2003). Handbook of Dynamics in Parent-Child Relations. Sage Publications, USA. Dallos, R., Draper, R.(2012) Kesici, Ş., Kiper, C.(Ed.)Aile Terapisine Giriş. Sistematik Teori ve Uygulama. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
0-18 yaşlarındaki tüm çocuk ve gençlerin zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal, duygusal gelişim alanları hakkında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahiptir.
X
0
Gelişim ve eğitimle ilgili 0-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik tüm kavramları bilir ve bu konuda yapılan çalışmaları takip eder.
X
0
0-18 yaş grubu çocuklara yönelik zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal-duygusal gelişim alanlarında kazandığı bilgileri, meslek alanıyla ilgili birimlerde, çocuk, aile ve topluma yönelik olarak, gelişimsel ve eğitimsel tanılama yapmak üzere kullanır.
X
0
0-18 yaş çocuklarının ve ailelerinin sağlık, gelişim, eğitim ve sosyal hizmet konularında ülkedeki sorunların saptar ve bu sorunlara ilişkin temel bilgilerini kullanarak uygun çözümler ve özgün fikirler üretir.
X
0
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi konularında sahip olduğu temel bilgileri kullanarak öneriler ortaya koyar, öğrendiği konuları uygulamalara aktarır, bilgiyi yorumlayarak uygulamalardan çıkan sonuçları yorumlar, bir bilgi kümesini eleştirel bir şekilde analiz eder.
X
0
Mesleki alana yönelik kazandığı bilgileri, başta çocuk ve aile olmak üzere, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet kuruluşlarına yönelik olarak kullanabilir, hazırlanacak gelişimsel ve eğitimsel programlarda ve ilgili projelerde etkin şekilde çalışır araştırmalara katılır.
X
0
Bilim etiğine uygun hareket eder ve çocuklar üzerinde yapılacak deneysel araştırmalar konusunda çocuğun ve ailenin psikolojik durumlarını gözetir.
X
0
Dış görünüş tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu