Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİYABET BİYOKİMYASI I 2+2 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER, Dr.Öğr.Üye. Derya CANSIZ, Dr.Öğr.Üye. Çağrı ÇAKICI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Şeker metabolizmasını hücre ve kan düzeyinde anlamak, düşünmek ve araştırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Diyabetin sınıflandırılması,Diyabet tipleri ve moleküler değişimleri ,İnsülin sentezi etki mekanizmaları ,İnsülin reseptörü yapısı ve etki mekanizması ,İnsülin direncinin moleküler mekanizması ,Diyabet ve non enzimatik glikasyon,Diyabet ateroskleroz ilişkisinin biyokimyasal mekanizması ,Diyabetde yağ metabolizması,Diyabette genetiğin rolü,Hayvan çalışmalarında diyabet modelleri,Diyabetin obezite ile ilişkisinin biyokimyasal mekanizması,Diyabetin egzersizle ilişkisinin mekanizması,Diyabet ve yaşlanma biyokimyası,Oral antidiyabetikler ve etki mekanizması ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Diyabetin biyokimyasal mekanizmasını diğer mekanizmalarla karşılaştırabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1.Tip 1 diyabetin biyokimyasal mekanizmasını yorumlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2.Tip 2 diyabetin biyokimyasal mekanizmasını yorumlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.3.Diyabetin sekonder nedenlerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.4.Gestational diyabeti tasvir eder 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2-Hiperglisemideki laboratuar bulgularını eleştirebilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1.Kan ve idrardaki şeker düzeylerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2.Serum ve idrarın osmolalitesini yorumlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3.Serum ve idrardaki keton cisimlerini tasvir eder 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.4.Kan ve idrar pH’larını kritize eder 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.5.Diyabet sırasında kandaki elektrolit dengesini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3-Kan glukozunun regülasyonunu çözebilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1.Glukozun kullanım yollarını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.4.Glukozun kullanım yollarını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4- Diyabet ve obezitede yağ metabolizmasını tanımlayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.1.Yağ metabolizması ile eksersiz arasındaki ilişkiyi sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.2.Enerji metabolizması ve eksersiz arasındaki ilişkiyi sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.3.Yağ metabolizmasında leptini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.4.Diğer hormonların yağ metabolizmasındaki etkilerini ilişkilendirir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.5.Diyabet ve ateroskleroz arasında ilişki kurar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5-Glukoz ve HbAıc ölçümlerini yorumlayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.1.Glukoz oksidaz yöntemini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.2.Hekzokinaz yöntemini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6-Bu bilgilerle analitik düşünceler geliştirir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7-Basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına ulaşabilir, biyokimya ve ilişkili alanlardaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi okur ve yazar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.6. Diyabet ve prediyabetin kriterlerini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.7. Diyabetdeki mikroalbuminüriyi sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2. Glukoz depolama yollarını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3. Glukozun kandaki kaynaklarını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.3. Kimyasal yöntemleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.4. Glike protein ölçümlerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.5. Diyabetde deneysel hayvan modellerini tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Diyabetin sınıflandırılması 1, 2, 3
2 Diyabet tipleri ve moleküler değişimleri 1, 2, 3
3 İnsülin sentezi etki mekanizmaları 1, 2, 3
4 İnsülin reseptörü yapısı ve etki mekanizması 1, 2, 3
5 İnsülin direncinin moleküler mekanizması 1, 2, 3
6 Diyabet ve non enzimatik glikasyon 1, 2, 3
7 Diyabet ateroskleroz ilişkisinin biyokimyasal mekanizması 1, 2, 3
8 Diyabetde yağ metabolizması 1, 2, 3
9 Diyabette genetiğin rolü 1, 2, 3
10 Hayvan çalışmalarında diyabet modelleri 1, 2, 3
11 Diyabetin obezite ile ilişkisinin biyokimyasal mekanizması 1, 2, 3
12 Diyabetin egzersizle ilişkisinin mekanizması 1, 2, 3
13 Diyabet ve yaşlanma biyokimyası 1, 2, 3
14 Oral antidiyabetikler ve etki mekanizması 1, 2, 3
Kaynaklar
1) Prof. Dr. Nesrin Emekli ve Doç.Dr. Türkan Yiğitbaşı'nın ders kitaplar 2) Biyokimya Prof. Dr. Figen Gürdöl ve Evin Ademoğlu 3) Theory, Analysis Correlation Clinical Chemistry Ed. Lawrence A. Kaplan ve Amadeo Pesce

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyokimya alanında makromoleküllerin metabolizmasını bilir. Bu bilgileri kullanır ve geliştirir.
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak biyokimyasal teknolojilerin çalışma prensibini bilir.
X
0
Pratik laboratuvar uygulamaları(Sağlıkta ve hastalıkta çeşitli vücut sıvıları ve doku örneklerinin alınma koşulları, preanalitik hataların nedenleri, örneklerin saklanma koşulları, rutin ve araştırma amaçlı çalışmalarda kullanılacak teknolojilerin çalışma prensipleri, referans değerlerin belirlenmesi) ile ilgili laboratuvar bilgisine sahiptir ve kullanır.
X
0
Temel biyoistatistik yöntemleri bilir, deneysel çalışma sonuçlarına uygular ve yorumlar.
0
Biyokimya alanına özgü cihaz ve aletlerin kullanımını bilir ve uygular.
X
0
Basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve Biyokimya ve ilişkili alanlardaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi okur-yazarıdır.
X
0
Biyokimya alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
0
Teorik bilgisini, eleştirel düşünme yetisini kullanarak, bağımsız olarak özel çalışma alanına uygular, yaptığı çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve çalışmanın raporunu yazar.
X
0
Bir danışman yardımıyla ya da bağımsız olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
X
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
X
0
Biyokimya alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izler, çalışmalarını seminer olarak sunar veya bir dergide yayınlar.
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
0
Yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 8 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 8 16
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 166
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu