Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HEMOSTAZ BİYOKİMYASI I 2+2 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Neslin EMEKLİ
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER, Dr.Öğr.Üye. Derya CANSIZ, Dr.Öğr.Üye. Çağrı ÇAKICI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kanama ve trombusun önemini moleküler düzeyde kavramak, geliştirmeye yönelik yaratıcı fikirler ortaya atmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Endotelin biyokimyasal özellikleri,Trombositlerin metabolizması ve fonksiyonları,Trombosit fonksiyonlarının ölçülmesi,Aterosklerozda hemostatik parametreler,Trombusun laboratuara yansıması,Kontak aktivasyon faktörlerinin özellikleri ve ölçülmesi,K vitaminine bağımlı faktörlerin özellikleri ve laboratuarda ölçülmesi,Trombinin özellikleri ve laboratuarda ölçülmesi,Oral anticoagulants,Heparinin yapısı ve hemostatik sistemde görevleri,Doku faktörü ve doku faktörü yolu inhibitörü,Protein C’nin yapısı ve fonksiyonları,Fibrinolitik sistem,Fibrinolitik sistemin laboratuara yansıması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Kanın içinde dolandığı endotel hücresinin özelliklerini tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1.Endotelin neden antitrombojenik olduğunu kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2.Subendotel ile von Willebrand faktör ilişkisini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.3.Endotelden salınan molekülleri tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2-Trombositlerin metabolik özellikleri ve fonksiyonlarının ölçülmesini tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1.Trombositlerin adezyon, sekresyon ve agregasyon fonksiyonlarını kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2.Trombosit fonksiyonlarının nasıl ölçüldüğünü tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3.Trombosit lerin aktivasyonun ve inaktivasyonunu öğrenir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.4.Trombosit membran proteinlerinin defektlerini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3-Trombusu biyokimyasal yönden değerlendirebilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1.Koroner kalp hastalıklarında, serebrovasküler hastalıklarda ve çeşitli organlara ait embolilerde meydana gelen pıhtıyı sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2.Günümüzde ölümcül hastalıkların başında gelen aterosklerozu trombus yönünden inceler 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3.Vasküler hasar ve trombusun ilişkisini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.4.Trombosis ile bilgilerini ilgili laboratuar testlerinde nasıl kullanacağını kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4-Kandaki pıhtılaşma proteinlerinin özelliklerini ve ölçümünü tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.1.Kontakt aktivasyon faktörlerini ve ölçümünü kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.2.K vitaminine bağlı pıhtılaşma faktörlerinin ölçümünü ve özelliklerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5- Pıhtılaşma sistemindeki inhibitörleri tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.1.Heparinin molekül yapısını çeşitlerini ve etkilerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.2.Heparin uygulanan hastanın laboratuarda nasıl takip edileceğini anlatır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.3.Oral antikoagulanların hangi mekanizma ile etkili olabiliceğini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.4.Protein C’nin pıhtılaşmada inhibitör etkisinin mekanizmasını anlatır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.5.Pıhtılaşma sisteminde etkili olan diğer inhibitörleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.6.Doku faktörü ve doku faktörü yolu inhibitörün etki mekanizmasını anlatır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.1.Plazminojen ve plazminin moleküler yapısını ve etkilerini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.2.Plazminojen aktivatörlerini ve inaktivatörlerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.3.Fibrin ve fibrinojen parçalanma ürünlerini anlatır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.4.Fibrinolitik sisteme ait laboratuar metodlarını tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7-Hemostaz alanındaki cihaz ve aletlerin kullanımını bilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8-Hemostaz alanında basılı ve elektronik kaynakları okur yazar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
9-Yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.4. Endotel hasarının sonuçlarını tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.3. Trombinin özelliklerini ve laboratuarda ölçümünü sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.4. Pıhtılaşma kaskadında kalsiyumun önemini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6. Fibrinolitik sistem ve fibrinolitik sistemle ilgili testleri tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Endotelin biyokimyasal özellikleri 1,2
2 Trombositlerin metabolizması ve fonksiyonları 1,2
3 Trombosit fonksiyonlarının ölçülmesi 1,2
4 Aterosklerozda hemostatik parametreler 1,2
5 Trombusun laboratuara yansıması 1,2
6 Kontak aktivasyon faktörlerinin özellikleri ve ölçülmesi 1,2
7 K vitaminine bağımlı faktörlerin özellikleri ve laboratuarda ölçülmesi 1,2
8 Trombinin özellikleri ve laboratuarda ölçülmesi 1,2
9 Oral anticoagulants 1,2
10 Heparinin yapısı ve hemostatik sistemde görevleri 1,2
11 Doku faktörü ve doku faktörü yolu inhibitörü 1,2
12 Protein C’nin yapısı ve fonksiyonları 1,2
13 Fibrinolitik sistem 1,2
14 Fibrinolitik sistemin laboratuara yansıması 1,2
Kaynaklar
1) Biochemistry of Haemostatic system in Basic and Applied Biochemistry, Nesrin Emekli Nobel Tıp Kitapevleri 2) Williams Haematology. Beutler, Lichtman, Coller, Kipps ve Seligsohn

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyokimya alanında makromoleküllerin metabolizmasını bilir. Bu bilgileri kullanır ve geliştirir.
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak biyokimyasal teknolojilerin çalışma prensibini bilir.
X
0
Pratik laboratuvar uygulamaları(Sağlıkta ve hastalıkta çeşitli vücut sıvıları ve doku örneklerinin alınma koşulları, preanalitik hataların nedenleri, örneklerin saklanma koşulları, rutin ve araştırma amaçlı çalışmalarda kullanılacak teknolojilerin çalışma prensipleri, referans değerlerin belirlenmesi) ile ilgili laboratuvar bilgisine sahiptir ve kullanır.
X
0
Temel biyoistatistik yöntemleri bilir, deneysel çalışma sonuçlarına uygular ve yorumlar.
0
Biyokimya alanına özgü cihaz ve aletlerin kullanımını bilir ve uygular.
X
0
Basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve Biyokimya ve ilişkili alanlardaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi okur-yazarıdır.
X
0
Biyokimya alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
0
Teorik bilgisini, eleştirel düşünme yetisini kullanarak, bağımsız olarak özel çalışma alanına uygular, yaptığı çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve çalışmanın raporunu yazar.
X
0
Bir danışman yardımıyla ya da bağımsız olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
X
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
X
0
Biyokimya alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izler, çalışmalarını seminer olarak sunar veya bir dergide yayınlar.
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
0
Yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 10 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 4 8
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 178
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu