Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL BİYOKİMYA 2+0 2 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Neslin EMEKLİ
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER, Dr.Öğr.Üye. Derya CANSIZ, Dr.Öğr.Üye. Çağrı ÇAKICI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hücrede yer alan kimyasal reaksiyonları, moleküler düzeyde tanımlamak ve patolojik durumları anlamak
Dersin İçeriği Bu ders; Biyokimyaya giriş,Proteinler ve fonksiyonları, aminoasit yapısı ve sınıflandırılması,Proteinlerin 3 boyutlu yapısı,sindirim ve emilimi.,Karbonhidrat yapı ve fonksiyonları,sindirim ve emilimi.,Lipitler yapısı ve fonksiyonları ve sindirim ve emilimi.,Enzimler yapısı, kinetiği, enzim inhibisyonu ve allosterik enzimler,Makromoleküllerin sindirimi,Protein turnoverı amino asid metabolizması,Lipid metabolizması,Karbonhidrat metabolizması,Kan glukozunun regülasyonu,Vitaminler ve etki mekanizması,Biyokimyasal termodinamik ve biyolojik oksidasyonlar,Elektron taşıyıcıları ve özellikleri, oksidatif fosforilasyon ve inhibisyonu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Organizmada bulunan makromoleküllerin yapısını ve birbiri ile ilişkisini değerlendirebilecektir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2- Kan glukozunun nasıl belli sınırlar içinde kalabileceğini tartışabilecektir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3-Vitamin ve minerallerin metabolizmadaki etkisini karşılaştırabilecektir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4- Enzimlerin yapı ve fonksiyonlarını değerlendirebilecektir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5-Enerji metabolizmasını ve biyolojik oksidasyonu sorgulayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1. Karbonhidratların yapısnıı hatırlar ve sindirim ve emilimini kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2. Proteinlerin üç boyutlu yapısını ve sindirim ve emilimini açıklar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.3. Lipidlerin yapısı, sindirim ve emilimindeki etkenleri tanımlar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.4. Sindirim sistemindeki bozuklukların nedenleri tanımlar, mekanizmalarlarını kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1. Glukozun emilimini ve emilime etki eden faktörleri kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2. Kan şekeri için böbrek eşiğinin anlamını tartışır. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3. Diyetle alınan şekerlerin kan şekerini nasıl etkilediğini kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.4. Çeşitli hormonların kan şekerinin regülasyonunu nasıl yaptığını kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.5. Kan şekeri ile ilgili çeşitli metabolik yolların birbiri ile ilişkisini kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1. Vitaminlerin yapı ve fonksiyonlarını tanımlar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2. Vitaminlerin metabolizmadaki önemini kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3. Makro ve mineralleri özetler. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.4. Makro ve mikrominerallerin metabolizmadaki yerlerini hücre için önemlerini tanımlar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.1. Enzimlerin moleküler yapısını ve etki mekanizmalarını kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.2. Enzim kinetiğini tanımlar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.3. Enzim kinetiği ile reaksiyonlar arasındaki ilişkiyi tanımlar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.4. Enzim reaksiyonlarını etkileyen faktörleri açıklar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.1. Metabolik yol ile besinlerden elde edilen hidrojenleri özetler. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.2. Oksidatif fosforilasyonda gerçekleşen reaksiyonları bilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.3. Oksidatif fosforilasyonla ilgili teorileri açıklar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.4. Yaşam için oksidatif fosforilasyonun önemini kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Biyokimyaya giriş 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
2 Proteinler ve fonksiyonları, aminoasit yapısı ve sınıflandırılması 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
3 Proteinlerin 3 boyutlu yapısı,sindirim ve emilimi. 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
4 Karbonhidrat yapı ve fonksiyonları,sindirim ve emilimi. 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
5 Lipitler yapısı ve fonksiyonları ve sindirim ve emilimi. 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
6 Enzimler yapısı, kinetiği, enzim inhibisyonu ve allosterik enzimler 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
7 Makromoleküllerin sindirimi 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
8 Protein turnoverı amino asid metabolizması 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
9 Lipid metabolizması 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
10 Karbonhidrat metabolizması 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
11 Kan glukozunun regülasyonu 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
12 Vitaminler ve etki mekanizması 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
13 Biyokimyasal termodinamik ve biyolojik oksidasyonlar 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
14 Elektron taşıyıcıları ve özellikleri, oksidatif fosforilasyon ve inhibisyonu 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
Kaynaklar
1.Temel ve Uygulamalı Biyokimya Prof. Dr. Nesrin Emekli Academi Kitapevi Yayınları , 2.Öğrenciler için Biyokimya Laboratuvarı Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı ve Prof.Dr.Nesrin Emekli , 3.Klinik Biyokimya Prof. Dr. Nesrin Emekli ve Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı Medipol Üniversitesi Yayınları, 4.Harper Biochemistry (Son Baskı), 5.Kolay Biyokimya (Batırel ve ark.)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyokimya alanında makromoleküllerin metabolizmasını bilir. Bu bilgileri kullanır ve geliştirir.
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak biyokimyasal teknolojilerin çalışma prensibini bilir.
0
Pratik laboratuvar uygulamaları(Sağlıkta ve hastalıkta çeşitli vücut sıvıları ve doku örneklerinin alınma koşulları, preanalitik hataların nedenleri, örneklerin saklanma koşulları, rutin ve araştırma amaçlı çalışmalarda kullanılacak teknolojilerin çalışma prensipleri, referans değerlerin belirlenmesi) ile ilgili laboratuvar bilgisine sahiptir ve kullanır.
X
0
Temel biyoistatistik yöntemleri bilir, deneysel çalışma sonuçlarına uygular ve yorumlar.
X
0
Biyokimya alanına özgü cihaz ve aletlerin kullanımını bilir ve uygular.
X
0
Basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve Biyokimya ve ilişkili alanlardaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi okur-yazarıdır.
X
0
Biyokimya alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
0
Teorik bilgisini, eleştirel düşünme yetisini kullanarak, bağımsız olarak özel çalışma alanına uygular, yaptığı çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve çalışmanın raporunu yazar.
X
0
Bir danışman yardımıyla ya da bağımsız olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
X
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
X
0
Biyokimya alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izler, çalışmalarını seminer olarak sunar veya bir dergide yayınlar.
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
0
Yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 10 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 10 50
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 226
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu