Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KARACİĞER BİYOKİMYASI I 2+2 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER, Dr.Öğr.Üye. Derya CANSIZ, Dr.Öğr.Üye. Çağrı ÇAKICI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Karaciğer biyokimyasını ileri düzeyde kavramak ve ilgili biyokimyasal testleri detaylı bir şekilde tanımak
Dersin İçeriği Bu ders; Karaciğerin biyokimyasal fonksiyonları,Karaciğer fonksiyon testlerini değiştiren hastalıklar,Bilirubin metabolizması,Safra asidleri yapısı ve fonksiyonları,Karaciğerde sentez edilen proteinler ve fonksiyonları,Karaciğer hastalıklarından etkilenen enzimler,Karaciğerin sentez kabiliyetini ölçen testler,Karaciğerde azot metabolizması,Karaciğer hücre harabiyetini gösteren testler,Kolestazı belirleyen testler,Karaciğerde amonyak metabolizması,Karaciğer ve pıhtılaşma faktörleri,Karaciğerde kanser belirteçleri,Karaciğerde protein sentezi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Karaciğer fonksiyon testlerini sorgulayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1.Karaciğerin fonksiyonlarını tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.3.Karaciğer dışı hastalıklara da duyarlı olan testleri ayırd eder 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.4.Karaciğerde yıkılan ilaçları sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.5.Amonyak ve üre metabolizmasını, ansefelopatiyi sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2-Karaciğer fonksiyonları ile ilgili enzimleri karşılaştırabilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3.5’- Nukleotidazı sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3-Karaciğeri etkileyen viral hepatitleri karşılaştırabilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4-Karaciğer disfonksiyonunda kullanılan testleri karşılaştırabilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.1.Karaciğerin konjugasyon kapasitesini ölçen testleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.2.Karaciğerin sentez kabiliyetini ölçen testleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.4.Karaciğerde kanser belirteçlerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5–Karaciğer fonksiyonlarını etkileyen ilaçları karşılaştırabilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.1.Analjezik ve antienflamatuar ilaçları sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.2.Lipid düşürücü ilaçları sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.3.Antimikrobiyal ilaçları sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6-Basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına ulaşabilir, biyokimya ve ilişkili alanlardaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi okur ve yazar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7-Karaciğer biyokimyası ile ilgili verileri toplar, etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8-Karaciğer biyokimyası alanında elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2. Hassasiyeti az olan testleri ayırd eder 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1. Aminotransferazları sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2. Fosfatazları sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.4. Gama glutamil transferazı sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1. Hepatit A ve ilgili testleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2. Hepatit B ve ilgili testleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3. Hepatit C ve ilgili testleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.4. Hepatit D ve E gibi diğer viral hepatitlerle ilgili testleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.3. Kolestazı belirleyen testleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.5. Bu konuda basılı ve elektronik kaynaklara ulaşabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.4. Antikonvulsan ve anestetik ilaçları sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.5. Endüstriyel ilaçları sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Karaciğerin biyokimyasal fonksiyonları 1, 2
2 Karaciğer fonksiyon testlerini değiştiren hastalıklar 1, 2
3 Bilirubin metabolizması 1, 2
4 Safra asidleri yapısı ve fonksiyonları 1, 2
5 Karaciğerde sentez edilen proteinler ve fonksiyonları 1, 2
6 Karaciğer hastalıklarından etkilenen enzimler 1, 2
7 Karaciğerin sentez kabiliyetini ölçen testler 1, 2
8 Karaciğerde azot metabolizması 1, 2
9 Karaciğer hücre harabiyetini gösteren testler 1, 2
10 Kolestazı belirleyen testler 1, 2
11 Karaciğerde amonyak metabolizması 1, 2
12 Karaciğer ve pıhtılaşma faktörleri 1, 2
13 Karaciğerde kanser belirteçleri 1, 2
14 Karaciğerde protein sentezi 1, 2
Kaynaklar
1) Prof.Dr. Nesrin Emekli ve Doç.Dr. Türkan Yiğitbaşı'nın ders kitapları (Temel ve uygulamalı biyokimya, Öğrenciler için Laboratuar kitabı) 2) Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods (Mc Pherson.Pıncus)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyokimya alanında makromoleküllerin metabolizmasını bilir. Bu bilgileri kullanır ve geliştirir.
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak biyokimyasal teknolojilerin çalışma prensibini bilir.
0
Pratik laboratuvar uygulamaları(Sağlıkta ve hastalıkta çeşitli vücut sıvıları ve doku örneklerinin alınma koşulları, preanalitik hataların nedenleri, örneklerin saklanma koşulları, rutin ve araştırma amaçlı çalışmalarda kullanılacak teknolojilerin çalışma prensipleri, referans değerlerin belirlenmesi) ile ilgili laboratuvar bilgisine sahiptir ve kullanır.
0
Temel biyoistatistik yöntemleri bilir, deneysel çalışma sonuçlarına uygular ve yorumlar.
0
Biyokimya alanına özgü cihaz ve aletlerin kullanımını bilir ve uygular.
0
Basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve Biyokimya ve ilişkili alanlardaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi okur-yazarıdır.
0
Biyokimya alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
0
Teorik bilgisini, eleştirel düşünme yetisini kullanarak, bağımsız olarak özel çalışma alanına uygular, yaptığı çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve çalışmanın raporunu yazar.
0
Bir danışman yardımıyla ya da bağımsız olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
0
Biyokimya alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izler, çalışmalarını seminer olarak sunar veya bir dergide yayınlar.
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
0
Yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 10 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 10 20
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu