Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İDRAR BİYOKİMYASI 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İdrar tayini ile ilgili teorik ve pratik bilgileri ve bulguların hastalıklardaki yorumunu öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; İdrar oluşumu ve içeriği,İdrarın toplanması ve korunması,İdrarın fiziksel ve kimyasal özellikleri,İdrarda glukoz ve diğer şekerlerin tanınması, ölçülmesi,İdrarda proteinler,İdrarda hemoglobin ve türevleri,İdrarın mikroskopik analizi,İdrarda silendirler,İdrarda kristaller,İdrarda hücresel yapılar,Metabolik hastalıklarda idrar,Konjenital hastalıklarda idrar,İdrarda taş analizi,İdrar analizlerinde kalite kontrol; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-İdrarın nasıl oluştuğunu, içeriğini ve özelliklerini tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1.İdrar toplamada dikkat edilecek noktaları kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2.İdrar koruyucularının nasıl kullanılacağını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.3.İdrarın fiziksel ve kimyasal özelliklerini anlatır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.4.İdrarın miktarını, pH’sını, dansitesini, osmolalitesini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2-İdrarın kimyasal analizini yapar ve değerlendirebilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1.İdrarda glukoz ve diğer şekerleri analiz eder 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2.İdrarda hemoglobin yıkım ürünlerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3.İdrarda keton cisimlerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.4.İdrarda proteinlerin varlığını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.5.İdrarda nitrit varlığını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3-İdrarın mikroskopik analizini yapar ve değerlendirebilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1.İdrar sedimentinde gördüğü lökositleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2.İdrar sedimentinde gördüğü eritrositleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3.İdrar sedimentinde bakteri, maya , mantar, parazit ayırımını yapar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.4.İdrar sedimentinde epitelyal hücreleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.5.İdrar sedimentinde çeşitli silendirleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.6.Strip çubuklarındaki değerleri kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4-İdrar sedimentinde kristalleri değerlendirebilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.1.Ürik asid ve ürat kristallerini tanır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.2.Kalsiyum oksalat kristallerini tanır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.3.Kolesterol kristallerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.4.Amorf ve triple fosfat kristallerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.5.Çeşitli ilaç kristallerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.6.Metabolik ve konjenital hastalıklarla idrar ilişkisini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.8.İdrar laboratuarında kalite kontrolünün nasıl yapıldığını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.7. İdrarda taş analizini değerlendirir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İdrar oluşumu ve içeriği 1, 2, 3
2 İdrarın toplanması ve korunması 1, 2, 3
3 İdrarın fiziksel ve kimyasal özellikleri 1, 2, 3
4 İdrarda glukoz ve diğer şekerlerin tanınması, ölçülmesi 1, 2, 3
5 İdrarda proteinler 1, 2, 3
6 İdrarda hemoglobin ve türevleri 1, 2, 3
7 İdrarın mikroskopik analizi 1, 2, 3
8 İdrarda silendirler 1, 2, 3
9 İdrarda kristaller 1, 2, 3
10 İdrarda hücresel yapılar 1, 2, 3
11 Metabolik hastalıklarda idrar 1, 2, 3
12 Konjenital hastalıklarda idrar 1, 2, 3
13 İdrarda taş analizi 1, 2, 3
14 İdrar analizlerinde kalite kontrol 1, 2, 3
Kaynaklar
1) Öğrenciler İçin Biyokimya Laboratuvarı-Doç.Dr.Türkan Yiğitbaşı,Prof.Dr.Nesrin Emekli 2) Medipol Üniversitesi Yayınları ,Clinical Chemistry, Kaplan and Pesce Mosby-Elsever 3) Medipol Üniversitesi Yayınları ve Klinik biyokimya Doç.Dr.Türkan Yiğitbaşı,Prof.Dr.Nesrin Emekli, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyokimya alanında makromoleküllerin metabolizmasını bilir. Bu bilgileri kullanır ve geliştirir.
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak biyokimyasal teknolojilerin çalışma prensibini bilir.
X
0
Pratik laboratuvar uygulamaları(Sağlıkta ve hastalıkta çeşitli vücut sıvıları ve doku örneklerinin alınma koşulları, preanalitik hataların nedenleri, örneklerin saklanma koşulları, rutin ve araştırma amaçlı çalışmalarda kullanılacak teknolojilerin çalışma prensipleri, referans değerlerin belirlenmesi) ile ilgili laboratuvar bilgisine sahiptir ve kullanır.
X
0
Temel biyoistatistik yöntemleri bilir, deneysel çalışma sonuçlarına uygular ve yorumlar.
0
Biyokimya alanına özgü cihaz ve aletlerin kullanımını bilir ve uygular.
X
0
Basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve Biyokimya ve ilişkili alanlardaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi okur-yazarıdır.
X
0
Biyokimya alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
0
Teorik bilgisini, eleştirel düşünme yetisini kullanarak, bağımsız olarak özel çalışma alanına uygular, yaptığı çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve çalışmanın raporunu yazar.
X
0
Bir danışman yardımıyla ya da bağımsız olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
X
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
X
0
Biyokimya alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izler, çalışmalarını seminer olarak sunar veya bir dergide yayınlar.
0
Biyokimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
0
Yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 8 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 146
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu