Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOKİMYADA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Neslin EMEKLİ
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Araştırma yapılırken kullanılan teknikleri, uygulama alanlarını ve yorumlamasını öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Kanda ve hücrede saflaştırma yöntemleri,Saflaştırmada preparatif ve analitik yöntemler,Kromatografik yöntemlerle ayırmada prensipler,Ayrılma mekanizmalarına göre gruplandırılan kromatografik yöntemler,Uygulama biçimine göre gruplandırılan kromatografik yöntemler,ELektroforez ile ayırım yöntemlerinde prensipler,Destek ortamına göre değişen elektroforetik yöntemler,Immunolojik yöntemlerin prensibi,Immun elektroforez,Radyoaktif işaretli ve işaretsiz immun yöntemler,Nükleid asid bazlı araştırma yöntemleri,İmmunohistokimyasal yöntemler,Otomatik analizörler (otoanalizör),Laboratuarda kalite yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Protein ve enzim saflaştırma yöntemlerini tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1.Enzim ve proteinlerin preparatif ve analitik saflaştırma yöntemlerini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2.Saflaştırma için hangi yolu izleyeceğini analiz eder 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.3.Ekstraksiyon, çökeltme, ultrasantrifüjde ayırma yöntemlerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.4.Saflaştırmanın çeşitli safhalarında küçük moleküllerin ayırımında hangi yöntemleri kullanacağını sorgular (dializ) 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.5.Saflaştırdığı molekülün saklanma koşullarını sorgular (liyofilizasyon) 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2-Kromatografik ayırma yöntemlerini tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1.Adsorpsiyon kromatografisinin önemini ve çalışma prensiplerini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2.Dağılım ve iyon değiştirme kromatografisini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3.Jel filtrasyon ve afinite kromatografisini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.4.Kromatografik analizlerde faz tiplerine göre ayırımı anlatır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3-Elektroforetik ayırma yöntemlerini tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1.Elektroforeze örnek yükleme, boyama ve görüntülemeyi kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2.SDS-Poliakrilamid jel elektroforezini (PAGE) sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3.Agoroz elektroforezinin kullanım alanlarını tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.4.Kapiler elektroforezinin kullanım alanlarını kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.5.Elektroforezde izoelektrik fokuslamayı sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.6.İki dimensiyonlu elektroforezi sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4-İmmunokimyasal ve radyoimmunokimyasal yöntemleri tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.1.İmmunelektroforezi ve prensiplerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.2.Radyal immunodifüzyon ve çift yönlü immuno difüzyon yöntemlerini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.3.Roket immunelektroforezi sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.4.Radioimmunassay (RIA) yönteminitartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.5.Immunoradyoimmunoassay (IRMA) yöntemini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.6.Enzim linked immunoassay (ELISA) yöntemini tartışır ve uygular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.7.Kemiluminescent immunoassay (CL) yöntemini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.8.Elektrokemilimunessan immonoasay (ECL) yöntemini tartışır 1, 10, 2, 3, 4 A, B, C
5-Polimeraz zincir reaksiyonunu tartışabilir (PCR) 1, 10, 2, 3, 4 A, B, C
5.1.Nükleik asidlerin çoğaltılma koşullarını kavrar 1, 10, 2, 3, 4 A, B, C
5.2.PCR yönteminde denaturasyon, hibridizasyon ve polimerizasyon reaksiyonlarını sorgular 1, 10, 2, 3, 4 A, B, C
5.3.Yüksek ısıda DNA zincirlerinin ayrılmasını, sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA’ya bağlanmasını ve zincirin uzamasını sorgular, bu döngüde ortamın ısısının önemini kavrar 1, 10, 2, 3, 4 A, B, C
5.4.PCR teknolojisinin kullanıldığı alanları sorgular 1, 10, 2, 3, 4 A, B, C
6-İmmunohistokimyasal yöntemleri sorgulayabilir 1, 10, 2, 3, 4 A, B, C
6.1.Hücrede, vücut sıvılarında kullanılan immunohistokimyasal yöntemi kavrar 1, 10, 2, 3, 4 A, B, C
6.2.Immunohistokimyasal yöntemde örnek alınmasını kavrar 1, 10, 2, 3, 4 A, B, C
6.3.Immunohistokimyasal yöntemde kullanılan boyaları tanımlar 1, 10, 2, 3, 4 A, B, C
6.4.Immunohistokimyasal yöntemlerin teşhis ve tedavideki önemini sorgular 1, 10, 2, 3, 4 A, B, C
7-Otomatik spektrofotometreleri (Otoanalizör) sorgular 1, 10, 2, 3, 4 A, B, C
7.1.Numune ve reaktiflerin otoanalizöre yerleştirilmesini kavrar 1, 10, 2, 3, 4 A, B, C
7.2.Otoanilizörde kimyasal reaksiyon fazlarını kavrar 1, 10, 2, 3, 4 A, B, C
7.3.Otoanalizörde ölçüm fazının nasıl yapıldığını kavrar 1, 10, 2, 3, 4 A, B, C
7.4.Otoanalizörde sonuçların nasıl değerlendirildiğini anlar 1, 10, 2, 3, 4 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kanda ve hücrede saflaştırma yöntemleri 1,2,3,4 nolu kaynaklar
2 Saflaştırmada preparatif ve analitik yöntemler 1,2,3,4 nolu kaynaklar
3 Kromatografik yöntemlerle ayırmada prensipler 1,2,3,4 nolu kaynaklar
4 Ayrılma mekanizmalarına göre gruplandırılan kromatografik yöntemler 1,2,3,4 nolu kaynaklar
5 Uygulama biçimine göre gruplandırılan kromatografik yöntemler 1,2,3,4 nolu kaynaklar
6 ELektroforez ile ayırım yöntemlerinde prensipler 1,2,3,4 nolu kaynaklar
7 Destek ortamına göre değişen elektroforetik yöntemler 1,2,3,4 nolu kaynaklar
8 Immunolojik yöntemlerin prensibi 1,2,3,4 nolu kaynaklar
9 Immun elektroforez 1,2,3,4 nolu kaynaklar
10 Radyoaktif işaretli ve işaretsiz immun yöntemler 1,2,3,4 nolu kaynaklar
11 Nükleid asid bazlı araştırma yöntemleri 1,2,3,4 nolu kaynaklar
12 İmmunohistokimyasal yöntemler 1,2,3,4 nolu kaynaklar
13 Otomatik analizörler (otoanalizör) 1,2,3,4 nolu kaynaklar
14 Laboratuarda kalite yönetimi 1,2,3,4 nolu kaynaklar
Kaynaklar
Öğrenciler için biyokimya laboratuvarı,Türkan Yiğitbaşı-Nesrin Emekli, Medipol Üniversitesi Yayınları
1.Klinik biyokimya, N emekli, T.yiğitbaşı, İstanbul Medipol Üniversitesi Yayınları, Dağıtım nobel tıp kitapevleri 2015 2.Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. Elsevier Saunders, 2011 3.Recep Sütçü; Moleküler tanı teknikleri içinde: Klinik Biyokimya, İstanbul Medipol Üniversitesi Yayınları, s.73-85 4.Nihal Büyükuslu:Biyokimyada ileri araştırma teknikleri: İçinde;Klinik Biyokimya İst.Medipol Üniv. Yayınları 2015

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyokimya alanında makromoleküllerin metabolizmasını bilir. Bu bilgileri kullanır ve geliştirir.
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak biyokimyasal teknolojilerin çalışma prensibini bilir.
X
0
Pratik laboratuvar uygulamaları(Sağlıkta ve hastalıkta çeşitli vücut sıvıları ve doku örneklerinin alınma koşulları, preanalitik hataların nedenleri, örneklerin saklanma koşulları, rutin ve araştırma amaçlı çalışmalarda kullanılacak teknolojilerin çalışma prensipleri, referans değerlerin belirlenmesi) ile ilgili laboratuvar bilgisine sahiptir ve kullanır.
X
0
Temel biyoistatistik yöntemleri bilir, deneysel çalışma sonuçlarına uygular ve yorumlar.
0
Biyokimya alanına özgü cihaz ve aletlerin kullanımını bilir ve uygular.
X
0
Basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve Biyokimya ve ilişkili alanlardaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi okur-yazarıdır.
X
0
Biyokimya alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
0
Teorik bilgisini, eleştirel düşünme yetisini kullanarak, bağımsız olarak özel çalışma alanına uygular, yaptığı çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve çalışmanın raporunu yazar.
X
0
Bir danışman yardımıyla ya da bağımsız olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
X
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
X
0
Biyokimya alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izler, çalışmalarını seminer olarak sunar veya bir dergide yayınlar.
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
0
Yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 5 25
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 3 15
Proje Sunumu / Seminer 2 1 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 148
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu