Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gürkan ÖZTÜRK
Dersi Verenler Prof.Dr. Lütfü HANOĞLU, Prof.Dr. Gürkan ÖZTÜRK, Prof.Dr. Ertuğrul KILIÇ, Doç.Dr. Bilal Ersen KERMAN, Öğr.Gör.Dr. Mehmet Şerif AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilimsel araştırmanın ne olduğunu, genel ilkelerini ve yöntemlerini ve bilimsel bilgiye erişim yollarını aktarmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Bilimsel araştırmanın tanımı ve ilkeleri,Bilimsel araştırma çeşitleri,Bilimsel araştırma evreleri,Bilimsel yayının tanımı ,Bilimsel yayının çeşitleri -1,Bilimsel yayının çeşitleri -2,Elektronik veri kaynakları,Literatür tarama yazılımları-1,Literatür tarama yazılımları -2,Bilimsel araştırmada etik kurallar ve ihlaller -1,Bilimsel araştırmada etik kurallar ve ihlaller -2,Temel laboratuvar hesaplamaları -1,Temel laboratuvar hesaplamaları -2,Bilimsel veri analizi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilimsel kavramını tanımlayabilir.
Bilimsel olan ve olmayan bilgi kaynaklarını ayırt edebilir.
Bilimsel yayının ne olduğunu ve çeşitlerini örnekleriyle tanımlayabilir.
Güvenilir bilimsel bilgiye erişme yollarını özetleyebilir.
Bilimsel araştırmanın aşamalarını tanımlayabilir
Literatür taramada en etkin yöntemleri kullanabilir.
Temel laboratuvar hesaplamalarını yapabilir.
Araştırmada etik kuralları ve ihlalleri değerlendirebilir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilimsel araştırmanın tanımı ve ilkeleri
2 Bilimsel araştırma çeşitleri
3 Bilimsel araştırma evreleri
4 Bilimsel yayının tanımı
5 Bilimsel yayının çeşitleri -1
6 Bilimsel yayının çeşitleri -2
7 Elektronik veri kaynakları
8 Literatür tarama yazılımları-1
9 Literatür tarama yazılımları -2
10 Bilimsel araştırmada etik kurallar ve ihlaller -1
11 Bilimsel araştırmada etik kurallar ve ihlaller -2
12 Temel laboratuvar hesaplamaları -1
13 Temel laboratuvar hesaplamaları -2
14 Bilimsel veri analizi
Kaynaklar
Bilimsel Araştırma ve E- Kaynaklar, Prof. Dr. Zeynel Dinler Bilimsel Araştırmanın Mantığı, Karl Popper Modern Araştırmacı, Jacques Barzun

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyokimya alanında makromoleküllerin metabolizmasını bilir. Bu bilgileri kullanır ve geliştirir.
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak biyokimyasal teknolojilerin çalışma prensibini bilir.
0
Pratik laboratuvar uygulamaları(Sağlıkta ve hastalıkta çeşitli vücut sıvıları ve doku örneklerinin alınma koşulları, preanalitik hataların nedenleri, örneklerin saklanma koşulları, rutin ve araştırma amaçlı çalışmalarda kullanılacak teknolojilerin çalışma prensipleri, referans değerlerin belirlenmesi) ile ilgili laboratuvar bilgisine sahiptir ve kullanır.
0
Temel biyoistatistik yöntemleri bilir, deneysel çalışma sonuçlarına uygular ve yorumlar.
0
Biyokimya alanına özgü cihaz ve aletlerin kullanımını bilir ve uygular.
0
Basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve Biyokimya ve ilişkili alanlardaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi okur-yazarıdır.
0
Biyokimya alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
0
Teorik bilgisini, eleştirel düşünme yetisini kullanarak, bağımsız olarak özel çalışma alanına uygular, yaptığı çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve çalışmanın raporunu yazar.
0
Bir danışman yardımıyla ya da bağımsız olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
0
Biyokimya alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izler, çalışmalarını seminer olarak sunar veya bir dergide yayınlar.
0
Biyokimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
0
Yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 29 29
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu