Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLERİ BİYOKİMYA I 2+0 2 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Neslin EMEKLİ
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hücrede ve vücut sıvılarında yer alan kimyasal reaksiyonları yaşamla birleştirerek kavramak, yaratıcı olmak
Dersin İçeriği Bu ders; Açlıkta biyokimyasal değişimler,Obezitede biyokimyasal değişimler,Diyetle alınan yağların biyokimyası,Kolesterol biyokimyası,Kompleks lipidlerin biyokimyası,İnflamatuar sitokinlerin biyokimyası,Vücut sıvılarının biyokimyası,Ekstraselüler matriks biyokimyası,Sinir sistemi biyokimyası,Porfirinler ve hemoglobin,Yeni kardilolojik belirteçler,Homosistein ve B12 vitamini,Doku faktörü ve doku faktörü yolu inhibitörü,Tükürük biyokimyası; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Açlıkta ve obezitede gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonları açıklayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1.Açlıkta beyin, karaciğer ve yağ dokusundaki metabolik değişimleri tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2.Açlıkta karbonhidrat, protein ve yağlardaki değişimleri kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.3.Diyetle ilgili referans değerleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.5.Obezitede genetik ve çevresel etkileri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.6.Obezitede etkin olan hormonları tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2-Diyetle alınan yağları ve kolesterol metabolizmasını tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1.Diyetle alınan yağların sindirim ve emilimini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2.Trigliseridlerin sentez ve yıkımını anlatır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3.Diyetle alınan yağların sindirim ve emilim bozukluklarını analiz eder 1, 10, 3, 4, 5 A, B, C
2.4.Dıyetle alınan ve hücrede sentez edilen ve inhibisyonu yapılan kolesterolu tartışır 1, 10, 3, 4, 5 A, B, C
2.5.Kolesterol alımının ve sentezinin inhibisyonun nasıl gerçekleştiğini anlatır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.6.İnsülinin ve diğer hormonların yağ ve kolesterol metabolizmasındaki etkilerini açıklar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3-Kompleks lipidlerin metabolizma ve disfonksiyonlarını sorgulayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1.Fosfolipidler, gliserolipidler, kardiyolipidler, plazmalojenleri ve trombosit aktivasyon faktörünü yapısal ve fonksiyonel olarak tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2.Fosfotidiletanolamin, serin, kolin , inozitolün yapısal ve fonksiyonel etkilerini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3.Sfingomiyelinlerin yapım ve yıkımını ve disfonksiyonlarını tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.4.Glikolipidleri, glikosifingolipidleri yapısal ve fonksiyonel olarak tartışır, disfonksiyonlarında oluşan hastalıkları kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.5.Sfingolipidozların tanı ve tedavini açıklar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4-Sitokinlerle inflamasyon arasında ilişki kurabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.1.Peptid yapıda biyolojik mediyatör olan sitokinlerin inflamasyondaki fonksiyonunu sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.2.Sitokinlerin hangi hücrelerden nasıl sentez edildiğini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5-Homosistein B12 ve folik asid ilişkisini tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.1.B 12 vitamininin yapısal özelliklerini ve pernisiyöz anemi ile ilişkisini anlatır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.2.S-adenosylmethioninin (SAM) özelliklerini ve önemini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.4.SAM ve homosistein ilişkisini kavrar, hiperhomosisteinemileri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6-Ekstraselüler matriks ve bağı dokusu biyokimyasını tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.1.Dokuların şeklini veren, hücreler arası boşlukları dolduran ekstraselüler matriksi kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.2.Ekstraselüler matriksin fibröz yapısal proteinleri olan kollagen, elastin ve lamininleri tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.3.Proteoglikan ve glikozaminoglikanları tanımlar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.4.Proteoglikanların metabolize olamaması nedeni ile ortaya çıkan hastalıkları sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.5.Ekstraselüler matriks proteinlerin hücre membranındaki ve damar yapısındaki fonksiyonlarını kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7-Merkez ve periferal sinir sistemindeki hücrelerin biyokimyasal fonksiyonlarını tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.1.Serebrospinal sıvının içeriğini ve fonksiyonlarını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.2.Kan beyin bariyerinin ne anlama geldiğini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.3.Amino asit nörotransmitter ilişkisini anlatır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.4.Vitamin nörotransmmiter ilişkilerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8-Hemoglobinlerin yapısını ve çeşitli hemoglobinopatileri tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
9-Doku faktörü ve doku faktörü inhibitörlerinin koagulasyon ve koagulasyonun dışındaki etkilerini tartışabilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
10-Kanda olduğu gibi tükürüğün de teşhis ve tedavide kullanılabileceğini tartışır. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.4. Obezitedeki yağ hücre değişimlerini ayırd eder 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.6. Prostaglandinleri, trombaksanları, lökotrienleri yapısal ve fonksiyonel olarak tanımlar, disfonksiyonlarında neler olabileceğini ve çeşitli ilaçlarla nasıl regüle edilebileceklerini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.3. İlk bulunan sitokin molekülü olan interferonun tedavide hangi amaçla kullanıldığını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.4. Sitokinlerin etki şeklini, sitokin reseptörlerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.3. B12 ve folik asid ilişkisini analiz eder 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.6. Ekstraselüler matriks ve metalloproteinazların çeşitli patolojik durumlardaki önemini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.5. Nörodejeneratif hastalıkların biyokimyasal nedenlerini tartışır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7.6. Lipid ve glikolipidlerin parçalanamadığı durumlarda merkez sinir sisteminde meydana gelebilecek hasarları sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Açlıkta biyokimyasal değişimler 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
2 Obezitede biyokimyasal değişimler 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
3 Diyetle alınan yağların biyokimyası 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
4 Kolesterol biyokimyası 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
5 Kompleks lipidlerin biyokimyası 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
6 İnflamatuar sitokinlerin biyokimyası 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
7 Vücut sıvılarının biyokimyası 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
8 Ekstraselüler matriks biyokimyası 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
9 Sinir sistemi biyokimyası 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
10 Porfirinler ve hemoglobin 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
11 Yeni kardilolojik belirteçler 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
12 Homosistein ve B12 vitamini 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
13 Doku faktörü ve doku faktörü yolu inhibitörü 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
14 Tükürük biyokimyası 1,2,3,4,5,6 nolu kaynaklar
Kaynaklar
1.Temel ve Uygulamalı Biyokimya Prof. Dr. Nesrin Emekli Marmara Yayınları , 2.Öğrenciler için: Biyokimya Laboratuvarı Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı & Prof. Dr. Nesrin Emekli İstanbul Medipol Üniversitesi Yayınları, 3.Klinik Biyokimya Prof. Dr. Nesrin Emekli ve Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı İstanbul Medipol Üniversitesi Yayınları, 4.Harper’s Biochemistry (Son Baskı), 5.Kolay Biyokimya (Batırel ve ark.) 6.Tükürük: Histolojisi Fizyolojisi Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası Nesrin Emekli, Ayşen Yarat Nobel Tıp Kitapevleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyokimya alanında makromoleküllerin metabolizmasını bilir. Bu bilgileri kullanır ve geliştirir.
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak biyokimyasal teknolojilerin çalışma prensibini bilir.
X
0
Pratik laboratuvar uygulamaları(Sağlıkta ve hastalıkta çeşitli vücut sıvıları ve doku örneklerinin alınma koşulları, preanalitik hataların nedenleri, örneklerin saklanma koşulları, rutin ve araştırma amaçlı çalışmalarda kullanılacak teknolojilerin çalışma prensipleri, referans değerlerin belirlenmesi) ile ilgili laboratuvar bilgisine sahiptir ve kullanır.
X
0
Temel biyoistatistik yöntemleri bilir, deneysel çalışma sonuçlarına uygular ve yorumlar.
0
Biyokimya alanına özgü cihaz ve aletlerin kullanımını bilir ve uygular.
X
0
Basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve Biyokimya ve ilişkili alanlardaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi okur-yazarıdır.
0
Biyokimya alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
0
Teorik bilgisini, eleştirel düşünme yetisini kullanarak, bağımsız olarak özel çalışma alanına uygular, yaptığı çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve çalışmanın raporunu yazar.
X
0
Bir danışman yardımıyla ya da bağımsız olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
X
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
X
0
Biyokimya alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izler, çalışmalarını seminer olarak sunar veya bir dergide yayınlar.
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
0
Yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 10 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 10 50
Proje Sunumu / Seminer 2 5 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 231
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu