Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SEMİNER 0+0 - 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Biyokimya ve biyokimya laboratuvarı ile ilgili kavramların canlı ile ilişkisini öğretmek
Dersin İçeriği Bu ders; Karaciğer fonksiyon testleri,Böbrek fonksiyon testleri,Kardiyak belirteçler,Koagulasyon sistemi ve rutin biyokimyasal testleri,Fibrinolitik sistem ve rutin biyokimyasal testleri,İdrar biyokimyası ve rutin biyokimyasal testleri,Lipidler ve rutin analiz yöntemleri,Lipoproteinler ve Ateroskleroz,Obezite ve ilgili biyokimyasal testler,Üreme biyokimyası ve ilgili testler,Hormonlar ve ilgili biyokimyasal testler,Proteomik ve klinik uygulamaları,Hemoglobinopatiler ve ilgili testler,Referans değerleri ve laboratuarda kalite yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını ve fonksiyon testlerinin ne olduğunu öğrenir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2-Kardiyak belirteçlerin neler olduğunu,hastanın kliniği ile ilişkisini kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3-Koagulasyon ve fibrinolitik sistemde gerçekleşen mekanizmalarda testlerin yerini ve anlamını kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4-İdrarı kimyasal bileşenini tanır ve ilgili testleri öğrenir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5-Lipidler, lipoproteinler ve ateroskleroz arasındaki ilişkiyi ve ilgili testleri kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6-Üreme biyokimyasını ve ilgili biyokimyasal testleri öğrenir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7-Hormonlar, hemoglobinopatiler ve ilgili testleri kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
8-Proteomik ve klinik uygulamalarının neler olduğunu kavrar kavrar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Karaciğer fonksiyon testleri 1, 2
2 Böbrek fonksiyon testleri 1, 2
3 Kardiyak belirteçler 1, 2
4 Koagulasyon sistemi ve rutin biyokimyasal testleri 1, 2
5 Fibrinolitik sistem ve rutin biyokimyasal testleri 1, 2
6 İdrar biyokimyası ve rutin biyokimyasal testleri 1, 2
7 Lipidler ve rutin analiz yöntemleri 1, 2
8 Lipoproteinler ve Ateroskleroz 1, 2
9 Obezite ve ilgili biyokimyasal testler 1, 2
10 Üreme biyokimyası ve ilgili testler 1, 2
11 Hormonlar ve ilgili biyokimyasal testler 1, 2
12 Proteomik ve klinik uygulamaları 1, 2
13 Hemoglobinopatiler ve ilgili testler 1, 2
14 Referans değerleri ve laboratuarda kalite yönetimi 1, 2
Kaynaklar
1) Prof.Dr. Nesrin Emekli, Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı'nın ders kitapları 2) Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Medhods Mc Pherson.Pincus (2011)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyokimya alanında makromoleküllerin metabolizmasını bilir. Bu bilgileri kullanır ve geliştirir.
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak biyokimyasal teknolojilerin çalışma prensibini bilir.
X
0
Pratik laboratuvar uygulamaları(Sağlıkta ve hastalıkta çeşitli vücut sıvıları ve doku örneklerinin alınma koşulları, preanalitik hataların nedenleri, örneklerin saklanma koşulları, rutin ve araştırma amaçlı çalışmalarda kullanılacak teknolojilerin çalışma prensipleri, referans değerlerin belirlenmesi) ile ilgili laboratuvar bilgisine sahiptir ve kullanır.
X
0
Temel biyoistatistik yöntemleri bilir, deneysel çalışma sonuçlarına uygular ve yorumlar.
0
Biyokimya alanına özgü cihaz ve aletlerin kullanımını bilir ve uygular.
X
0
Basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve Biyokimya ve ilişkili alanlardaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi okur-yazarıdır.
X
0
Biyokimya alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
0
Teorik bilgisini, eleştirel düşünme yetisini kullanarak, bağımsız olarak özel çalışma alanına uygular, yaptığı çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve çalışmanın raporunu yazar.
0
Bir danışman yardımıyla ya da bağımsız olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
0
Biyokimya alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izler, çalışmalarını seminer olarak sunar veya bir dergide yayınlar.
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
0
Yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 1 14
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 10 50
Proje Sunumu / Seminer 2 25 50
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 168
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu