Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME2+448
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Erol YILDIRIM
Dersi VerenlerProf.Dr. Lütfü HANOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Erol YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı nöropsikolojik değerlendirmenin temel ilke ve yöntemlerinin kavranmasını sağlamak; farklı bilişsel işlevleri (bellek, dil, dikkat, görsel-mekânsal beceriler, vs.) ölçen testleri uygulayabilme ve bu testlerle elde edilen nöropsikolojik profilin, ilgili nöro-psikiyatrik sendromlarla ilişkisini kurabilme becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Nöropsikolojinin amacı ve ilkeleri: Nöropsikolojik değerlendirmeye giriş,Günümüz beyin anlayışı: Geniş boyutlu şebekelerin bilişsel işlevlerle ilişkisi,Bilişel becerileri ölçen testler ve psikometri,Bilinç, uyanıklık ve dikkat, motivasyon ve el baskınlığının değerlendirilmesi,Belleğin değerlendirilmesi: Öktem-SBST, WMS Görsel Üretim, Rey Figürü, WMS Mantıksal Bellek,Görsel algı, görsel-mekânsal beceriler ve yapılandırmanın değerlendirilmesi: BYTT, BÇYBT, Şekil Kopyalama,Dil işlevleri ve apraksi değerlendirilmesi: BNT, TULIA, Kurabiye Hırsızlığı,Yürütücüyönetici işlevler ve çalışma belleğinin değerlendirilmesi: Soyutlama-Yargılama, Londra Kulesi, WCST, Bilişsel Tahmin Testi,Yürütücüyönetici işlevler ve çalışma belleğinin değerlendirilmesi: Saat Çizme Testi, Sözel Akıcılık, Stoop Testi, İz Sürme Testi, Mental Kontrol,Bilişsel tarama testleri: SMMT, MoCA,Psikopatolojik değerlendirme: NPI, Geriatrik Depresyon Ölçeği,Günlük yaşam değerlendirme ve demans derecelendirme: GYA-EGYA, CDR,Nöropsikiyatrik hastalıkların nöropsikolojik profilleri,Rapor yazma ve etik ilkeler; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersi alan öğrenci;
1.Nöropsikolojik değerlendirme ve psikolojinin kullandığı diğer değerlendirme yöntemleri arasındaki farkı açıklayabilir.
1.1.Nöropsikolojik testlerin standardizasyon ve normatif veri çalışmalarının nasıl uygulandığını bilir.
1.2.Ölçme-değerlendirme ilkelerini bilir ve testleri karşılaştırır
2.Nöropsikolojik değerlendirmenin gerekli olduğu durumları öngörebilir.
3.Beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi, beynin işlevlerine, bağlantılarına, çalışma prensiplerine ve gözlemlenebilir semptomlarına göre açıklayabilir.
4.Farklı beyin bölgeleri hasarı sonucu oluşabilecek olan davranışsal, bilişsel, sosyal ve emosyonel bozuklukları tanımlayabilir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Nöropsikolojinin amacı ve ilkeleri: Nöropsikolojik değerlendirmeye giriş
2Günümüz beyin anlayışı: Geniş boyutlu şebekelerin bilişsel işlevlerle ilişkisi
3Bilişel becerileri ölçen testler ve psikometri
4Bilinç, uyanıklık ve dikkat, motivasyon ve el baskınlığının değerlendirilmesi
5Belleğin değerlendirilmesi: Öktem-SBST, WMS Görsel Üretim, Rey Figürü, WMS Mantıksal Bellek
6Görsel algı, görsel-mekânsal beceriler ve yapılandırmanın değerlendirilmesi: BYTT, BÇYBT, Şekil Kopyalama
7Dil işlevleri ve apraksi değerlendirilmesi: BNT, TULIA, Kurabiye Hırsızlığı
8Yürütücüyönetici işlevler ve çalışma belleğinin değerlendirilmesi: Soyutlama-Yargılama, Londra Kulesi, WCST, Bilişsel Tahmin Testi
9Yürütücüyönetici işlevler ve çalışma belleğinin değerlendirilmesi: Saat Çizme Testi, Sözel Akıcılık, Stoop Testi, İz Sürme Testi, Mental Kontrol
10Bilişsel tarama testleri: SMMT, MoCA
11Psikopatolojik değerlendirme: NPI, Geriatrik Depresyon Ölçeği
12Günlük yaşam değerlendirme ve demans derecelendirme: GYA-EGYA, CDR
13Nöropsikiyatrik hastalıkların nöropsikolojik profilleri
14Rapor yazma ve etik ilkeler
Kaynak
Davranış Nörolojisi (Oğuz Tanrıdağ) --- Davranışsal ve Kognitif Nörolojinin İlkeleri (M.Marsel Mesulam) --- Bilnot Bataryası (Sirel Karakaş) --- https://noropsikoloji.wixsite.com/noropsikoloji

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Bilişsel Rehabilitasyon Terapisine ilişkin temel ve güncel kuramsal bilgiyi kazanır.
0
İnsan bilişsel süreçlerini kavrar ve bunların nöral yapı ve süreçlerini bilir.
0
Davranışsal nöroanatominin ilkelerini göz önünde tutarak karşılaştığı beyin hasarlarını bilir ve benzer tabloları birbirinden ayırt edebilir.
0
Bilişsel Rehabilitasyon Terapisinde kullanılan geleneksel yöntemleri ve temel nöromodülasyon tekniklerini uygulayabilir.
0
Normal dışı biliş ve davranışı uygun psikometrik ölçme araçlarını kullanarak değerlendirebilir.
0
Tek başına veya ekip halinde, özgün bir konuda, en uygun araştırma yöntemlerini kullanarak bir araştırmayı planlar, yürütür ve sonuçları bilimsel rapor haline getirebilir.
0
Sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışmayı benimser ve alanının etik kurallarını içselleştirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu