Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESLENME DANIŞMANLIĞI VE İLETİŞİM BECERİLERİ 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri, beslenme ve diyet danışmanlığı hizmetlerinde etkili iletişim, beslenme eğitimi hazırlama ve sunma konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Beslenme Danışmanlığı ve Beslenme Eğitiminin Tanımı,Beslenme Danışmanlığı ve Beslenme Eğitiminin Prensipleri,Danışmanlık İlişkisinde Danışanları Etkileyen Faktörlerin Tanınması,Kültürel Değerler,Eğitim Materyalleri ve Bu Materyallerin Hazırlanması,Eğitim Metotları ve Uygulama Yolları,Çeşitli Grupların ve Kişilerin Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar I,Çeşitli Grupların ve Kişilerin Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar I,Eğiticinin ve Danışmanın Nitelikleri,Davranış Değişikliği Modelleri,Koruyucu Sağlık Alanında Temel Danışmanlık Yöntemleri,İletişim Engelleri,Pratik Çalışma,Pratik Çalışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Diyetetik uygulamalarında etkili iletişim bileşenleri geliştirebilecektir. 1, 2, 3 A
1.1. Diyetetik uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözümler. 1, 2, 3 A
1.2. Etkili iletişim metotlarını uygular. 1, 2, 3 A
1.3. Değişik iletişim yöntemlerini etkili ve verimli olmaları açısından karşılaştırır. 1, 2, 3 A
2. Öğrenme kuramı, davranış değişikliği teorisi ile beslenme eğitimi planlayabilecek ve uygun materyal kullanarak etkili beslenme eğitimi uygulayabilecektir. 1, 2, 3 A
2.1. Bireye özgü eğitim metotları tasarlar. 1, 2, 3 A
2.2. Farklı gruplara özgü beslenme eğitimi materyalleri geliştirir. 1, 2, 3 A
2.3. Beslenme eğitimi materyal ve metotlarını etkililik ve verimlilik açısında birbiriyle karşılaştırır. 1, 2, 3 A
3. Danışmanlık ve eğitimin etkinliğini değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A
3.1. Yapılan eğitimin etkinliğini değerlendirme yöntemlerine karar verir. 1, 2, 3 A
3.2. Yapılan eğitimin etkinliğini değerlendirmek için materyaller hazırlar. 1, 2, 3 A
3.3. Yapılan eğitimin etkinliğinin değerlendirme sonuçlarını raporlar. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Beslenme Danışmanlığı ve Beslenme Eğitiminin Tanımı Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Beslenme Danışmanlığı ve Beslenme Eğitiminin Prensipleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Danışmanlık İlişkisinde Danışanları Etkileyen Faktörlerin Tanınması Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Kültürel Değerler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Eğitim Materyalleri ve Bu Materyallerin Hazırlanması Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Eğitim Metotları ve Uygulama Yolları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Çeşitli Grupların ve Kişilerin Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar I Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Çeşitli Grupların ve Kişilerin Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar I Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Eğiticinin ve Danışmanın Nitelikleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Davranış Değişikliği Modelleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Koruyucu Sağlık Alanında Temel Danışmanlık Yöntemleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 İletişim Engelleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Pratik Çalışma Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Pratik Çalışma Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1. Nutrition Counseling and Education Skills for Dietetics Professionals. Holli B., Beto A.J. 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
X
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu