Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESLENME VE GENETİK 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin kapsamında, bireyin kalıtsal yapısının beslenme alışkanlıklarının belirlenmesindeki etkisinin açıklanması, genetik olarak yatkınlık taşıdığı hastalıklardan olabildiğince uzak kalması ve yüksek yaşam kalitesinin sağlanması için beslenmenin önemi ve etkisinin açıklanması, besin alerjisi, kolesterol düzeyi, kan şekeri gibi kişilere bağlı farklılık gösteren parametrelerin genetik alt yapısının açıklanması hedeflenmiştir.
Dersin İçeriği Bu ders; Genetik varyasyon: Beslenme uygulamaları,Genler ve besin ögeleri veya besin bileşenleri arasındaki ilişki,Besin ögeleri ve gen ekspresyonu,Gıda bileşenlerinin etkinliği ve güvenliğinin değerlendirilmesinde nutrigenomikler,Genetik varyasyon ve beslenme gereksinimleri,Vitamin metabolizması, genetik ve çevre,Ara Sınav,Genler, diyet ve plazma lipidleri,Nutrigenomik,Gen: Çevresel etkileşimler ve koronar kalp hastalığı,Tip 1 Diyabette gen-besin ögesi etkileşimi,Kanser nutrigenomikleri,Makale tartışması,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Genetik faktörlerin beslenme ile ilişkisini yorumlayabilecektir. 1, 2, 3 A
1.1. Genetik varyasyonlar ve beslenmeyle ilişkisini kavrar. 1, 2, 3 A
1.2. Genetik ve diyet ilişkisini açıklar 1, 2, 3 A
1.3. Beslenmeye bağlı genetik faktörleri ifade eder. 1, 2, 3 A
2. Hastalıklarla ilişkili genlerin ekspresyonunu artırmada besin ögeleri tüketim önerileri yapabilecektir. 1, 2, 3 A, F
2.1. Gıda bileşenlerinin etkinliği ve güvenliğinin değerlendirilmesinde nutrigenomiklerin işlevlerini açıklar. 1, 2, 3 A
2.2. Hastalıklara bağlı gen ekspresyonunu açıklar. 1, 2, 3 A
2.3. Besin öğelerinin gen ekspresyonu üzerindeki etkilerini açıklar. 1, 2, 3 A
3. Beslenmede genetik çeşitlilik-etnik farklılıkların ayrımını yapabilecektir. 1, 2, 3 A
3.1. Etnik farklılıkları tanımlar. 1, 2, 3 A
3.2. Etnik farklılığın göstergesi olan genetik çeşitliliği beslenme ile ilişkilendirir. 1, 2, 3 A
3.3. Besin alerjisi, kolesterol düzeyi, kan şekeri gibi kişilere bağlı farklılık gösteren parametrelerin genetik alt yapısının açıklar 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Genetik varyasyon: Beslenme uygulamaları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Genler ve besin ögeleri veya besin bileşenleri arasındaki ilişki Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Besin ögeleri ve gen ekspresyonu Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Gıda bileşenlerinin etkinliği ve güvenliğinin değerlendirilmesinde nutrigenomikler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Genetik varyasyon ve beslenme gereksinimleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Vitamin metabolizması, genetik ve çevre Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Ara Sınav Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Genler, diyet ve plazma lipidleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Nutrigenomik Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Gen: Çevresel etkileşimler ve koronar kalp hastalığı Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Tip 1 Diyabette gen-besin ögesi etkileşimi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Kanser nutrigenomikleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Makale tartışması Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Değerlendirme Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
Konu ile ilgili makaleler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu