Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLERİ BESLENME II 3+0 3 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Nihal BÜYÜKUSLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mikrobesin öğelerinin metabolizmasını biyokimya, fizyoloji, toksikoloji ve beslenme bilimleri açısından incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sindirim sistemi ve metabolik olaylarda mikro besin öğelerinin rolü,Diyetle alınan suyun vücutta kullanılması, eksikliğinde görülebilecek metabolik bozukluklar,Besinlerle alınan sodyum ve potasyumun vücuttaki fonksiyonları, eksikliğinde gelişebilecek sorunlar,Besinlerle alınan demir, kalsiyum, fosfor, çinko ve bakır minerallerinin vücuttaki fonksiyonları,Besinlerle alınan magnezyum, selenyum ve krom minerallerinin vücuttaki fonksiyonları,Besinlerle alınan A ve D vitaminlerinin vücuttaki fonksiyonları,Besinlerle alınan E ve K vitaminlerinin vücuttaki fonksiyonları,Besinlerle alınan B grubu vitaminlerin vücuttaki fonksiyonları,Besinlerle alınan pantetonik asit ve C vitamininin vücuttaki fonksiyonları,Besinlerle alınan pantetonik asit ve C vitamininin vücuttaki fonksiyonları,Tokluk durumunda vücutta değişiklik gösteren mikro besin öğeleri,Su ve mikro besin öğesi alımı yetersizliğinde insan vücudunda oluşabilecek sorunlar,Su ve mikro besin öğesi alımı yetersizliğinde insan vücudunda oluşabilecek sorunlar,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Vücut fonksiyonları ve sağlıklı beslenmek için mikro besin ögelerinin önemini ifade edebilecektir. 1, 10, 2, 3 A, B, C
1.1. Mikro besin öğelerini tanımlar. 1, 10, 2, 3 A, B, C
1.2. Mikro besin öğelerini sınıflandırır. 1, 10, 2, 3 A, B, C
1.3. Mikro besin öğelerinin görev farklılıklarını karşılaştırır. 1, 10, 2, 3 A, B, C
2. Besinleri mikro besin ögeleri içeriğine göre değerlendirebilecektir. 1, 10, 2, 3 A, B, C
2.1. Besinlerin mikro besin öğesi içeriğini açıklar. 1, 10, 2, 3 A, B, C
2.2. Farklı besinleri aynı mikro besin öğesi bakımından karşılaştırır. 1, 10, 2, 3 A, B, C
2.3. Besinin farklı mikro besin öğeleri kompozisyonunu ilişkilendirir. 1, 10, 2, 3 A, B, C
3. Yaşa, cinsiyete, fiziksel aktivite ve bazı hastalıklara göre günlük mikro besin ögeleri gereksinimlerini, besin grupları ile miktarlarının alınması gereken miktarlarını açıklayabilecektir. 1, 10, 2, 3 A, B, C
3.1. Bireyin özelliklerine göre mikro besin öğesi gereksinmelerini hesaplar. 1, 10, 2, 3 A, B, C
3.2. Besin gruplarını hangi besin öğesinden zengin olduklarına göre sınıflandırır. 1, 10, 2, 3 A, B, C
3.3. Mikro besin öğesi gereksinimlerini karşılayacak şekilde besin gruplarını miktarlarını birleştirir. 1, 10, 2, 3 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sindirim sistemi ve metabolik olaylarda mikro besin öğelerinin rolü Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Diyetle alınan suyun vücutta kullanılması, eksikliğinde görülebilecek metabolik bozukluklar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Besinlerle alınan sodyum ve potasyumun vücuttaki fonksiyonları, eksikliğinde gelişebilecek sorunlar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Besinlerle alınan demir, kalsiyum, fosfor, çinko ve bakır minerallerinin vücuttaki fonksiyonları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Besinlerle alınan magnezyum, selenyum ve krom minerallerinin vücuttaki fonksiyonları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Besinlerle alınan A ve D vitaminlerinin vücuttaki fonksiyonları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Besinlerle alınan E ve K vitaminlerinin vücuttaki fonksiyonları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Besinlerle alınan B grubu vitaminlerin vücuttaki fonksiyonları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Besinlerle alınan pantetonik asit ve C vitamininin vücuttaki fonksiyonları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Besinlerle alınan pantetonik asit ve C vitamininin vücuttaki fonksiyonları Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Tokluk durumunda vücutta değişiklik gösteren mikro besin öğeleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Su ve mikro besin öğesi alımı yetersizliğinde insan vücudunda oluşabilecek sorunlar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Su ve mikro besin öğesi alımı yetersizliğinde insan vücudunda oluşabilecek sorunlar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel Değerlendirme Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1. Introduction to Human Nutrition . The Nutrition Society, Blackwell Publishing. 2003. 2.Nutrition and Metabolism; The Nutrition Society, Blackwell Publishing. 2003. 3.Metabolic Regulation: A Human Perspective, 2nd edition; Blackwell Publishing. 2003. 4. Mahan LK, Stump SE. Krause's Food & Nutrition Therapy.Elseiver, 2008. 5. Mahan LK, Stump SE, Raymond JL. Krause's Food and the Nutrition Care Process. Elseiver, 2013.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
X
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu