Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE BESİN HAZIRLAMA VE PİŞİRME YÖNTEMLERİ, MALİYET KONTROLÜ 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri, geniş çapta hazırlama ve pişirme yöntemleri ile bu yöntemlerin besinlerin organoleptik ve fiziksel özellikleri ve besin değeri üzerine etkileri ve maliyet kontrolü konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Besinlerin organoleptik özellikleri,Besinlerin fiziksel özellikleri,Besin değeri üzerine etki eden faktörler I,Besin değeri üzerine etki eden faktörler II,Geniş çapta besin hazırlama I,Geniş çapta besin hazırlama II,Geniş çapta pişirme yöntemleri I,Geniş çapta pişirme yöntemleri II,Besinleri saklama yöntemleri,Yeni yaklaşımlarla besinleri saklama yöntemleri,Maliyet kontrol yöntemleri I,Maliyet kontrol yöntemleri II,Sunumlar,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Geniş çapta besin hazırlama ve pişirme ilkelerini ifade edebilecektir. 1, 2, 3 A
1.1. Çeşitli pişirme yöntemlerini karşılaştırır. 1, 2, 3 A
1.2. Çeşitli pişirme yöntemlerinin besinler üzerine etkisini tartışır. 1, 2, 3 A
1.3. Farklı özellikteki besinler için farklı hazırlama ve pişirme yöntemleri planlar. 1, 2, 3 A
2. Besin değerini kaybetmeden saklama koşullarını açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A
2.1. Besinlerin saklanma koşullarını değerlendirir. 1, 2, 3 A
2.2. Besin değerinin maksimum düzeyde korunması için uygulanan klasik yöntemleri sınıflandırır. 1, 2, 3 A
2.3. Teknoloji ile birlikte yeni geliştirilen saklama yöntemlerini uygular. 1, 2, 3 A
3. Ticari olan ve olmayan kuruluşlarda çeşitli yemek, çorba ve sosların üretimi denetleyebilecektir. 1, 2, 3 A
3.1. Klasik üretim sistemlerini uygular. 1, 2, 3 A
3.2. Yeni üretim sistemlerini düzenler. 1, 2, 3 A
3.3. Ticari olan ve olmayan kuruluşlarda üretim sistemlerini denetler. 1, 2, 3 A
4. Toplu beslenme hizmeti veren ticari olan ve olmayan kuruluşlarda bütçe denetimi ve maliyet kontrolü gerçekleştirebilecektir. 1, 2, 3 A
4.1. Ticari olan ve olmayan kuruluşlarda menü tipine göre bütçe planlar. 1, 2, 3 A
4.2. Ticari olan ve olmayan kuruluşlarda kurum koşullarını da göz önüne alınarak maliyet raporu hazırlar. 1, 2, 3 A
4.3. Maliyet denetimi ve kontrolü yapar. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Besinlerin organoleptik özellikleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Besinlerin fiziksel özellikleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Besin değeri üzerine etki eden faktörler I Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Besin değeri üzerine etki eden faktörler II Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Geniş çapta besin hazırlama I Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Geniş çapta besin hazırlama II Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Geniş çapta pişirme yöntemleri I Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Geniş çapta pişirme yöntemleri II Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Besinleri saklama yöntemleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Yeni yaklaşımlarla besinleri saklama yöntemleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Maliyet kontrol yöntemleri I Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Maliyet kontrol yöntemleri II Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Sunumlar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel Değerlendirme Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları
1. Yiyecek İçecek İşletmelerinde Tarife Standardı Maliyet Ve Hijyen Kontrolü. Dağ A. Ankara, 2009. 2. Konaklama İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrolü: Maliyet Ve Satışların Analizi. Yaşar Yılmaz. Detay Yayıncılık, 2005.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve diyetetik konusunda temel, güncel ve kanıta dayalı bilgileri içeren kitap, dergi, eğitim ve uygulamaya yönelik araç-gereç ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrayabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür, elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.
X
0
Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri, kendi çalışmalarını, alanı dışındaki bireylerle ya da gruplarla yazılı, sözlü ya da görsel olarak paylaşır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu